Aktualita
Tak jak to je
"Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou opravdu setkal, a to v roce 2013."
"Potkal chemik chemičku."
A už tehdy míchali migrační kašičku.

Aktualita
U Boha a u Poláků je všechno možné
Ale u Poláků je toho možného ještě víc, než u Boha.
Bůh nemůže změnit to, co se už stalo, co se stalo, nemůže se odestát.
Ale Poláci umějí změnit i to, dokážou změnit i minulost.
"Letadlo u Smolensku vybuchlo už za letu, tvrdí polská komise."
Tak zní nová polská minulost.
To takový Drahoš je žabař.
Podle něj je celá republika levicová –
rolníci, živnostníci, prostě celá na něho dřoucí vecnice.
Zato Praha je pravicová –
bankéři, úředníci, umělci, prostě všichni lenoši přisátí na penězích.
Pro Drahoše je konservativec revoluční a revolucionář-pirát konservativní.
Holt akademik, taky zná a umí leccos.

Aktualita
Francouzské a české ludry
"Feministky pobouřil dopis hvězdné Deneuveové proti kriminalizaci mužů."
Tak zapravé: Ten dopis podepsalo 100 žen.
Ludry v hovinkách.cz nadpis presentují jako dopis jedné ženy na kterou útočí.
A zadruhé: Kolik těch feministek je?
České ludry nejmenují ani jednu ludru francouzskou
– jejich skrývání; ať vylezou z děr, jsou-li vůbec jaké!

Aktualita
Ludry už jsou v Čechách
"Polonahá žena se vrhla na Zemana ve volební místnosti a zabránila mu volit."
Kdo ji najal a platil?
Proč nezaútočila na některého z havlokandidátů?

Aktualita
Provinciál českých dominikánů Mohelník –
mimořádně úpadková fáze křesťanského myšlení

ROZHOVOR „Všichni cítí, že se hraje o hodně. Zeman reprezentuje stranu, která se obává o bytí národa i civilizace. Protistrana se děsí, že ztratíme příslušnost k Západu. Zeman vzdoruje cílevědomému tlaku bruselských elit na to, co lidé zdravého rozumu vnímají jako sebedestrukci Západu. Lidem s ideologicky vyšinutým rozumem se tím definitivně zprotivil,“ říká klasický filozof Jiří Fuchs.

Váš článek pro katolický časopis Monitor, kde doporučujete nevolit TOP 09, ODS, ANO, ČSSD nebo KDU-ČSL, vyvolal velký ohlas. Jednak na něj reagoval Pavel Bělobrádek, jednak plzeňský biskup Tomáš Holub. Pokud se mi podařilo správně shrnout váš článek, tak doporučujete nevolit výše uvedené strany, protože tyto strany podporují Evropskou unii, která je protikřesťanská, promigrační a totalitní. „Naši křesťanští politici by se měli učit u Poláků a u Orbána. Tyto volby totiž nejsou jen jedněmi v řadě jiných. Možná se v nich nezvratně rozhoduje o našem osudu, mimo jiné i o svobodě vyznání. Zodpovědná volba křesťanů proto nemůže být prounijní, tj. promuslimská, a tedy protikřesťanská. Daleko pravdivěji hodnotí naše bytí v EU Robejškovi Realisté, Machovi Svobodní či Okamura, tedy politici (pokud vím) nikoli křesťanští. Že by i tady platilo, že první budou poslední...?“ napsal jste. Jaké jste na to měl reakce od dalších katolíků, kněží a podobně? A stojíte si za tím článkem i nadále?

Za článkem si samozřejmě stojím. Předložil jsem v něm negativní vztah k islamizaci Evropy jako hlavní kritérium volitelnosti politiků; to platí i pro naši prezidentskou volbu. Reakce na něj byly kladné i záporné, jak tomu v naší rozdělené společnosti ani jinak být nemůže.   

Zaznívají nářky, že dokonce už i v rodinách či na pracovišti se lidé v ČR nesnášejí kvůli tomu, zda mají nebo nemají rádi Zemana. Čí je to chyba? Jak to vnímáte?

Otázkou zůstává, jestli společnost rozeštvávají euroskeptici, nebo neomarxisti. Logicky pak následuje další otázka: Kdo je aktérem těch převratných civilizačně-morálních změn? Z pravdivé odpovědi vyplývá, že euroskeptici to nejsou. Ti jen v občanské sebeobraně reagují na ideologické šílenosti kulturní revoluce neomarxistů. Kdo tedy primárně rozeštvává? Zřejmě ten, kdo bez společenského konsenzu mocensky prosazuje radikálně revoluční změny, jakými jsou: rozpouštění národů, mísení protichůdných kultur, sociální rovnost všech možných partnerských vztahů… Jako by se ty změny rozuměly samy sebou, ačkoli na první pohled atakují přirozený řád věcí i zdravý rozum. A to všechno jen proto, aby megalomani stvořili nového člověka v novém, domněle lepším světě.   

Všichni cítí, že se hraje o hodně. Zeman reprezentuje stranu, která se obává o bytí národa i civilizace. Protistrana se děsí, že ztratíme příslušnost k Západu. Zeman vzdoruje cílevědomému tlaku bruselských elit na to, co lidé zdravého rozumu vnímají jako sebedestrukci Západu. Lidem s ideologicky vyšinutým rozumem se tím definitivně zprotivil. V bublině politické korektnosti pak vidí Západ jako za Reagana. Jako to dubisko, bez nějž nás spolkne šelma z Východu. Je to postoj stereotypního, povrchního, a především neinformovaného myšlení, které odmítá vzít na vědomí, že se Západ dialekticky zvrtnul v antizápad a že Rusko není totalitní. Tady leží i podstata sporů o Zemana.

Provinciál dominikánů Benedikt Mohelník napsal: „Když dlouhodobě sledujeme působení současného prezidenta a jeho okolí, vyplývá z toho, že si Miloš Zeman objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané a vůbec všichni lidé, kteří vyznávají morální rozměr politiky, při nadcházejících prezidentských volbách dali svůj hlas.“

Provinciál adresuje výzvu lidem, kteří mají smysl pro morální rozměr politiky. Tak se u toho rozměru zastavme. Zemanovi odpůrci se snadno trefují do jeho charakteru; jeho problém je asi v přílišné sebestřednosti. Té ale možná také vděčíme za Zemanův odvážný odpor proti islamizační bruselské mašinerii. Mnozí pokrokoví katolíci by rádi viděli na Hradě Tomáše Halíka. Netroufnul bych si odhadovat, kdo z nich je víc sebestředný. Je však zřejmé, že Halíka naopak vede jeho nepřehlédnutelná sebestřednost k fanatické podpoře islamizace. Problém morálního hodnocení politických postojů a činů je tedy složitější.

Mohelník zřejmě nemá při svém moralizování problém s podporou prounijních kandidátů. Tím se ale v hodnocení mravní úrovně politických činů diskvalifikuje. Neboť vnímá realitu filtrem politické korektnosti, která ideologicky zkaženou podstatu politiky EU úspěšně zastírá. Závislost na manipulacích politické korektnosti však představuje, zvláště u vzdělanců, povážlivý deficit; a nejen intelektuální. Podpora politiky EU je hlasem pro islamizaci, která vychází z multikulturalismu; ten patří mezi hlavní ideové principy bruselské politiky. Mohelník zdůrazňuje morální pohled na politiku a přítomnost křesťanských hodnot v ní. Přitom ale ve svém probruselském postoji zůstává slepý k zásadně protipřirozeným a protikřesťanským cílům té ideologie, která bruselskou politiku řídí. To bohužel není jen nějaký laškovný paradox pro pobavení krasoduchů. Takový paradox vejde do dějin jako mimořádně úpadková fáze křesťanského myšlení.

Podívejme se na morální rozměr politiky z druhé strany. Jaké milosrdenství k uprchlíkům si tu sentimentální křesťané namlouvají? Vždyť jde především o ekonomické parazity a muslimské dobyvatele. Nebo snad obsahuje láska k nepřátelům masochismus? Proč tedy nemilovat i Hitlery? Obsahuje snad milosrdenství takovou bezohlednost, s níž politici vrhají své voliče do nesnesitelného soužití s násilníky, teroristy nevyjímaje? Co hrozného jim občané provedli? Že prý je vítací kultura motivována soucitem s potřebnými a ochotou pomoc v nouzi. Taková ctnost se však dá u Merkelové jen těžko hledat. Neboť rubem její hrané ušlechtilosti je chladná bezcitnost k utrpení těch, jimž je z titulu své profese povinna zajišťovat bezpečnost a které bez mrknutí vydala na pospas divochům. Je tedy namístě mluvit i o trestněprávní zodpovědnosti politiků za protiprávní otevření hranic, za krev a masové znásilňování na ulicích.

Výsadou všech totalitářů je, že měří dvojím metrem: těm svým bezmezně přejí, práva ostatních pošlapávají. S vědomím beztrestnosti to pak vydávají za vyšší humanitu. Je smutné, když jim toto morální pokrytectví tolerují či dokonce schvalují i ti, kdo by měli o morálce něco vědět.  Řekl bych, otče provinciále, že takové zločiny proti voličům Zeman na svém kontě nemá. Nebo snad také považujete tu revoluční, politickou korektností protlačovanou spravedlnost za skutečnou spravedlnost?

Jaký morální kredit si tu tedy naši aktivističtí duchovní namlouvají, když stále o migrantech uvažují jako o „uprchlících“? Když odmítají vidět násilí na obětech jejich řádění a vyvozovat z toho morální konsekvence o politicích, kteří to svým arogantním, nezodpovědným jednáním způsobili. Jsou Merkel a spol. skutečně takovými morálními obry, když provozují okázalé milosrdenství, které je nic nestojí a které nemá rozumnou míru, takže neprivilegovaným občanům přináší jen utrpení? Bez rozumné míry se přece každá ctnost zvrhává ve svůj opak.  Proč tito aktivisté odmítají vidět a uznat, že takové jednání je (ó hrůzo) zločinné? Jakou svobodu a demokracii chtějí hájit? O demokratických poměrech v europarlamentu říká R. Legutko (europoslanec a vynikající politický filosof), že tam vládne despocie politické korektnosti srovnatelná s tou komunistickou.

Naši angažovaní vzdělanci jsou sice nesmírně citliví na údajné hnědnutí české společnosti. Když ale za humny terorizují bojůvky zfetovaných „antifašistů“ (merkeljugend) pod politickým dohledem a krytím ty, kdo migranty nevítají, dívají se jinam. Proč tito ochránci svobody a demokracie mlčí, když se v téhle vzorové zemi natvrdo zavádí ideo-policie a cenzura? Že by už také přešaltovali na vyšší typ humanistické morálky, v níž se přikazuje ideologicky naměřená míra omezování svobody a podněcuje udavačství. Vítejte ve světě morálního analfabetismu, kde se naivní oběti politické korektnosti domnívají, že jsou mravně vyspělejší.Politická korektnost ale není žádná škola slušnosti.

A co to tedy je?

Je to neomarxisty vymyšlený nástroj na šíření jejich ideologické nenávisti k tradičnímu Západu. Také v příšeří totalitní ideologie kulturních marxistů je jasno: pravdivé a dobré je to, co jí slouží, lživé a špatné je to, co jí odporuje. S tímto předznamenáním se pak politická korektnost stala systémovým lhaním, které celá desetiletí na Západě ovládá univerzity, hlavní média, politiku, kulturu, státní instituce. Ordinuje život ve lži. Političtí korektoři lžou a lžou, a už ani nevědí, že lžou. Do společností politická korektnost zasela nový druh arogance a nenávisti. Diktuje správné názory a je nesmiřitelná k nositelům těch nesprávných; odsuzuje je jako padouchy. Přitom tito originální moralisté posouvají významy ušlechtile znějících termínů k jejich opakům: zlo nazývají dobrem a naopak.  V pozadí jejich svůdné humanistické rétoriky se tedy prolíná morální cynismus s etickým nihilismem. Je to, otče provinciále, s tím moralizováním Zemana trochu složitější. I na teology někdy sedí pořekadlo o ševci a jeho kopytu.

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby. Doporučili věřícím, aby přitom zohlednili křesťanské hodnoty. Nedali ale jmenovité doporučení, koho mají volit; identifikaci jejich nepřátel nechali na nich. Co na to říkáte?

To je daleko rozumnější než agitky, jimiž se tu zabýváme. Když demokracie, tak tedy osobní odpovědnost. Ta ale vychází z intelektuální a mravní úrovně jednoho každého voliče. Někteří horoucí demokraté jsou tím vždy zaskočeni. Nejradši by vodili občany za ručičku, v domnění, že oni jsou těmi pravými demokraty.

Zdá se, že je tím zaskočený i biskup Malý, když říká, že „naivita, nezodpovědnost a duševní lenost části našich spoluobčanů jsou zarážející... Pokud budeme pokračovat po této cestě, po které kráčejí především lidé z venkova a lidé méně vzdělaní, může být naše demokracie ohrožena“…

U něj je mi to líto. Vážím si jeho statečnosti, s níž vzdoroval komunistům i poctivosti, s jakou jde za tím, co se mu zdá být správné. Podle mě se příliš vžil do role strážce odkazu Václava Havla, aniž provedl nezbytnou korekturu jeho neolevicových omylů. Jakoby tu zákeřnou protikřesťanskou ideologii neomarxistů ani nezaznamenal. Proto také čte politiku EU špatně. V podstatě jí s celou řadou křesťanů nerozumí.

V jakém směru?

Především nechápe, že být dnes vzdělán v humanitních vědách není většinou žádná výhra, ale pořádný handicap. To není chvála nevzdělanosti. Ti „venkované“ se totiž v základě orientují zdravým rozumem, který je udržuje v přirozeném kontaktu s realitou. Dnešní humanitní specialisté však takovou výhodu doslova zahodili. Mainstreamové vzdělání jim zdravý rozum ochromilo a elementární vazby na realitu zpřetrhalo. Jejich filosofie člověka je tak mizerná a jejich myšlení natolik odcizené skutečnosti, že se skuteční filosofové obracejí v hrobě.

Jak to?

Přiblížil bych to „marxákem“. Všichni studenti jím za bolševika museli projít; ti rozumnější jím pohrdali. Stejné pohrdání dnes zaslouží neméně zideologizovaná studia neomarxistické humanistiky. Problém je v tom, že ideologizace je dnes daleko rafinovanější, že tolik netrčí. Je naopak v pozadí relativně zajímavých výkladů. Studenti často nepoznají, že ty výklady vycházejí z ideologických, zdogmatizovaných premis, jež stavějí lidský život na hlavu. Kulturní marxisté jsou prostě ve srovnání s komunisty mistry manipulace, demagogie a předstírání. Kdo neužívá vlastní hlavu a jiné zdroje poznání lidských věcí, snadno jim padne za oběť a stane se z něj ideologicky použitelný kádr. Všimněte si, že studenti nehumanitních oborů mají daleko menší zastoupení v neolevicovém aktivismu pokrokové mládeže.   

Tohle je tedy třeba napřed zaznamenat, než se dnes začne s lamentováním nad nevzdělanci, kteří prý ohrožují demokracii. Když už to nejde zjistit namáhavým studiem, může posloužit aspoň návrat k zdravému rozumu a instinkt víry. Hlavní ideologické programy, které Brusel dlouhodobě, systematicky a nekompromisně protlačuje, jsou totiž z hlediska zdravého rozumu i křesťanské víry skandální. Pochybnost se tu přímo nabízí; jen ji pustit ke slovu. Odvaha k pochybnosti je zvláště dnes žádoucí.

Při šťastnějším rozuzlení pak vyjde najevo, že nejzavilejšími likvidátory křesťanských hodnot jsou dnes neomarxisté; a jejich totalitní ideologii uskutečňuje politika EU. Když odložíme brýle politické korektnosti, ukáže se nám EU jako skvěle konstruovaná výkonná mašina. Pohon má v neuhasitelné nenávisti jejích konstruktérů ke krajině, jíž se po politických kolejích valí a kterou také spolehlivě válcuje. Vagóny má oblepené humanistickými slogany, jejichž obsahový smysl hluboce odporuje původním významům v nich užitých slov. 

Pod povrchem všednodenní politiky tedy fungují skryté mechanismy a řídící ideje kulturní revoluce. Ideologičtí šíbři a manipulátoři veřejným míněním moudře usoudili, že bude vhodnější ponechat je ve skrytosti. Kdo nevykáže samostatnou myšlenkovou iniciativu, těžko zahlédne ideologické pozadí politiky EU. Přitom jsou záměry neomarxistů a jejich přes půlstoletí trvající úspěšný pochod západními institucemi (vzdělávacími, komunikačními, politickými…) tvrdými fakty dějin současnosti.

Konflikt dnešních elit s obyčejnými lidmi – s pěšáky – je tedy dán právě tím, že elity propadly dlouhodobě fixovaným omylům, které jejich myšlení odcizily skutečnosti i zdravému rozumu. Pěšáci pochopitelně nejsou schopni konkurovat elitám v jejich intelektuálním světě. Nemohou ani zaznamenat, že se z něj  postupně vytrácela poctivá kritická práce a že v něm vládu přebírala stále víc ideologizovaná dogmata. Proto se dnešní intelektuálové natolik vzdálili řádu věcí, že ordinují sebevražedné recepty (genderismus + demografická imploze; multikulti + islamizace; politická korektnost + ideologicky pervertovaná lidská práva; kriminalizace zdravého rozumu + dvojí metr rozlišující nadlidi z privilegovaných menšin a většinový póvl, na němž se má dříví štípat). Není tedy divu, že konflikt s „dosud mlčící většinou“ propuká. Je třeba to říct jasně: už nějaký čas se mluví o zradě vzdělanců. Dnes je obsah tohoto pojmu realizován jako nikdy v dějinách.

Čemu se tedy naše elity diví? Že se lidé u nás zdráhají vítat muslimy, když i přes úpornou oficiální cenzuru vidí, co vyvádějí v západní Evropě? Že tu nechtějí mít volný pohyb teroristů, či postupně se rozšiřující území, v nichž už zákony státu neplatí? Že odmítají diktát, v němž se bez širší společenské diskuze rozhoduje o likvidaci národů? Že nejsou zrovna nadšeni z míchání rolí mužů a žen a že je neoslovuje ani taková vymoženost jako možnost střídat obden pohlavní identitu? Že se podivují umanutému preferováním „homo-rodin“? Že nechtějí, aby jim stát zakazoval výchovné plácnutí a pod malichernými záminkami jim loupil děti? Že se odmítají nechat odzbrojit, aby je tu jako bezbranné ovce honili zdivočelí, výsadou praktické beztrestnosti obdaření migranti? Že mají strachem zvětšené vidění, když tu takové nadělení ještě nemáme? Zatím nemáme. Jestli se ale politicky prosadí eurohujeři, tak sem ty výdobytky postmoderní humanity taky dorazí. S převracením přirozenosti to jde holt ztuha a právě lidé zdravého rozumu kladou odpor. Jenže genialitu stratégů neomarxismu není radno podceňovat. Na vyspělém Západě vykonali za pár desetiletí divy.   

„Hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země,“ napsal katolický kněz Tomáš Halík serveru Lidovky.cz. Co si o tom myslíte? Je Miloš Zeman opravdu takový antikrist, aby se kněží s palčivou starostí takto angažovali? Je Zeman pro křesťana skutečně tak nepřijatelný?

S postupnou eskalací společensko-politického konfliktu, o němž mluvíme, vycházejí stále víc najevo temné stránky Halíkova v podstatě ideologického způsobu myšlení: fanatismus a hysterie. Halík je brilantní rétor, v tom je jeho síla; slabinu má v myšlení. Rád cituje a doporučuje různé filosofy. Nikdy ale nebyl schopen samostatně obhájit jediné řešení nějakého filosoficky závažného problému (pravdy, svobody, lidského bytí, podstaty mravnosti…). Ve filosofii vždy jen věřil: tu Nietzschemu, tu Kantovi, Heideggerovi, Patočkovi…; a ty pak papouškoval. O kritickém myšlení často a rád mluví, ale nekoná ho. Není to prostě jeho styl. Proto musí nahrazovat přesvědčivost myšlenkovou přesvědčivostí rétorickou.

Proč to říkám? Protože zvláště v poslední době Halík obsedantně zdůrazňuje, že právě on reprezentuje ty inteligentní postoje ke všemu, co pokládá za důležité – v protějšku k různým zakomplexovaným fundamentalistům, bigotům a nevzdělancům. A to je přece hluboká nepravda, jíž však Halík úspěšně mate značnou část veřejnosti. K tomu mu dobře slouží množství všelijakých světových ocenění. Upřímně mu je nezávidím. Jsem už dost starý na to, abych měl potřebu se s někým poměřovat. Když tedy na ty zdánlivosti poukazuju, je to právě  kvůli tomu jeho kolosálnímu sebeklamu o vlastní kompetenci, v němž se Halík s nesnesitelnou lehkostí obsazuje do role vrchního arbitra rozlišování názorů inteligentních od těch pokleslých a hanebných.

Halík po celý svůj intelektuální život hlásá strategii otevřenosti soudobé kultuře. Proto naskakuje i na úspěšné myšlenkové eskapády neomarxistů a tupě šíří jejich následné ideologické zhovadilosti. V intencích politické korektnosti moralizuje o sto šest ty, kdo vidí a hodnotí politické dění jinak než on. Marnotratně je nálepkuje originálními tituly „fašista, „nácek“…, jichž mají kulturní marxisté na skladě bezpočet. Jeho velkorysá otevřenost je ale přece jen trochu riskantní. Chtěla by filosofický korektiv, aby se mu těmi otevřenými okny nedostala do jeho myšlenkového „bytování“ filosofická špína. Takový filosofický filtr však Halík z výše naznačených důvodů nemá. Brodí se tedy v té špíně přinejmenším po pás, ne-li po uši. Taková špína je však společensky patogenní; plodí i virulentní ideologie.

Přesvědčený demokrat Halík, by měl být například zděšen z takzvaného demokratického deficitu v bruselském politbyru. Tento utajovaný deficit totiž není jen nějakým nedopatřením; vyplývá z logiky velkorysého plánování. Evropské impérium s centralizovanou mocí se totiž nevytvoří v jednom volebním období. Má snad být proto tento grandiózní projekt rozpuštění národů a proměny jejich států na pouhé provincie pravidelně ohrožován nevyzpytatelnými nahodilostmi voleb, když nemá konsenzus občanů? Je tedy třeba konsolidovat moc na delší dobu, svěřit ji elitám. Proto je třeba ten vzývaný Lid, pro který elity tak obětavě pracují, odkázat stranou, aby nepřekážel; však to jednou ocení. Zatím mu to prodávejte tak, že jde prostě o osudovou nutnost, o příkaz Dějin. EU pod naším vedením prostě nemá alternativu. Neslyšel jsem, že by demokrat Halík proti těmto velkopanským manýrům protestoval. Naopak, pochybovače pohotově zařazuje mezi Putinovy agenty. Na téže myšlenkové úrovni je i jeho hysterický výkřik o těžkém morálním provinění voličů Zemana proti zájmům naší země. Ach tak, … zájmům naší země. 

Hayato Okamura, člen KDU-ČSL, napsal: „Za několik měsíců v české společnosti zcela převládne emoce strachu a ještě posílí trend k izolaci od Evropské unie. V této situaci znovuzvolený prezident vyhlásí předčasné volby do Poslanecké sněmovny. A z nich vzejde triumvirát Babišova ANO, Tomiovy SPD a komunistů ještě silnější než doposud – možná už získá ústavní většinu. Tomio pak při koaličním vyjednávání přitlačí – a za pasivity, ba tichého souhlasu prezidenta Zemana a p. Babiše dojde k vyhlášení referend o vystoupení z EU a NATO. A občané si je skutečně odhlasují.“ Co o tom soudíte?

Kéž by tak dobrý Bůh dal.

Jiří Fuchs (*1947) je filozof, šéfredaktor Distance – revue pro kritické myšlení, lektor Academia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor sedmisvazkové řady FILOSOFIE (Krystal OP, Praha 1997–2007) a knihy Milosrdenství? Bez rozumu? Rozhovor o migrační krizi či knih Iluze skeptiků: Systematický kurz noetiky Člověk bez duše, život bez smyslu: Systematický kurz filosofické antropologie.

Aktualita
Není divu
Diví se jenom hlavní média.
"Ropa zdražila na rekord za tři roky."
Naši čtenáři ovšem dávno vědí:
Americká břidlicová ropa – těžená Islámským státem v Sýrii a Iráku – vyschla.
Očekáváme, že další dodávky americké břidlicové ropy už budou muset být z Ruska.
Co naděláš, Trumpe?
Nic, zdědil jsi podvod.

Aktualita
Islámský stát používá i své vesmírné družice
"Rusko odrazilo útok drony na své základny v Sýrii."
"Zaútočilo naráz 13 dronů s využitím navádění s pomocí satelitního systému."

Aktualita
Bezpečnostní situace ve Třetí říši je zcela klidná
Policie věrná vůdci Adolfu Hitlerovi loni zastřelila téměř tisícovku lidí, 68 jich bylo neozbrojených.
Oprava:
"Americká policie loni zastřelila téměř tisícovku lidí, 68 jich bylo neozbrojených."

Aktualita
A teď zase blbne aeronet
Z pitomé reklamy na auto vyvozuje mnohé:
4. průmyslovou revoluci
kyborgy
zánik kanceláří
lidé nebudou chodit do práce, ale kuchat Babišova kuřata budou doma.
Jenom tu chybí mediální visionář šašek Musk.
Který vystřídal jiného mediálního visionáře šaška Hawkinga.
Aeronet ještě zapomněl dodat, že Německo "zakáže" u aut spalovací motory.
Jsou to vskutku ty "rozhodující" záležitosti, kterým se věnuje Aeronet.

Aktualita
Máš-li ty pravé informace, snadno porozumíš
"Putin zvažuje kryptorubl."
"Sergej Glazev je pro."
Víš-li, že Glazev stojí na správné straně barikády,
víš také, že to s pomocí Páně bude dobrá věc.
"Ruská centrální banka naopak uvedla,
že kryptoměny „mají všechny znaky finanční pyramidy“."
Víš-li, že Ruská centrální banka je sprostá veš v rukou USA všemožně škodící Rusku,
potvrzuje se ti, že to s pomocí Páně bude dobrá věc.
Takže ty můžeš s klidem číst i novinky.cz.
Nebo kandidátka na ruskou presidentku.
"Sobčaková zatančila s láhví u chrámu ve stylu Pussy Riot."
Víš-li, že vychlastaná kandidátka ji má velkou jako vjezd do pískovny,
nebudeš už zprávám o ní věnovat jakoukoliv pozornost.

Aktualita
Skrytě protiruský a americké nemravnosti oddaný Sputnik informuje
Indové to hrají na obě strany.
"Indické ministerstvo obrany schválilo nákup 240 leteckých bomb od Ruska."
Současně Indie nakoupila 240 stíhacích bombardérů od Ameriky.

Aktualita
Začínáme kritizovat alternativu
A první na řadě je ten nejlepší alternativní web.
"Protesty v Íránu. Biblický projekt vznikl v Sýrii a v Sýrii i skončí."
Paní pozorovatelka zase plácá.
Protesty v Íránu jsou běžnou praxí globalistů či státní elity USA nebo obou.
"Trump protivládní demonstranty podpořil."
Trump kope za globalisty.
Krátce a jasně: Jde zase o snahu rozvrátit nějaký stát.
Nyní Írán.
A íránské stádo, jak to bývá běžné, podléhá vnější síle.
Aktualizováno
Bojí se říct pravdu
"Rúhání řekl, že některé země, především Saúdská Arábie,
se pokusily „vyprovokovat nepokoje" v Íránu."
Ukázal jen na pěšáky a poskoky.
Na řídící tajné služby USA, Británie a Francie se neodvážil ukázat.
Aktualizováno
První Trumpova barevná revoluce

"EXCLUSIVE: Leaked meeting notes show
how panicked Iran regime mulled halting deadly protests."
Exklusivně: Uniklé poznámky ze setkání ukazují
jak se režim v panice snaží zastavit smrtelné protesty.
Které jsme tam my rozpoutali a které i nadále my řídíme.
Aktualizováno
Už se to nedalo utajit
"Rada bezpečnosti Íránu obvinila Washington, Londýn a Rijád z protestů."
S tím ovšem, že Rijád je jen poskok prvních dvou, k nimž je třeba přičíst Francouze.

Aktualita
Jenom blbec tomu nerozumí
"Cena obyčejného psaní do 50 gramů stoupne o tři koruny na 19 korun.
Doporučené psaní zdraží o šest korun na 44."
Ale nejsou fronty na banány
a kažý může cestovat do kdejaké p.dele  – a hlavně se ten zmetek smí zase vrátit.
Havel a Klaus odmítli znárodnění a zotročili nás německým velkozlodějům.

Aktualita
Sputnik je pro nás taky alternativní web
A už začal skrytou kampaň proti Putinovi.
Kampaň ta není z blbosti.
Prvně dá článek
"„Odezírejte ze rtů“: co říkal Putin v roce 2017."
Kde věnuje pozornost úplným nahodilostem jejich presidenta.
Jako kdyby Putin neměl promyšlený racionální plán toho, co dělá.
A hned za ním článek
"NASA představila nejpopulárnější fotografie roku. Video!"
Jako kdyby ruská kosmonautika byla něco méněcenného.

Aktualita
Zprávy v blázinci pro blázny
"Koalice vedená USA vybojovala zpět skoro 100 % území bojovníků, oznámil Trump občanům."
No a my jsme mysleli, že to vybojovalo Rusko a Asad.
A taky jsme mysleli, že koalice USA jen rozbombardovala na padrť syrskou Rakku,
ale napřed dovolila všem teroristům ji opustit.
Holt v blázinci maji své zpravodajské pořady.

 

Aktualita
Výrok blbce
"Teroristické útoky nehrozí."
"Mechanické zábrany na mnoha místech
reagují na v poslední době častý způsob teroritických útoků."
Zdá se, že pokud by nešlo o blbce, nemohl by dostat koryto.

Aktualita
První výsledky
"USA navýšily svůj kontingent v Afghánistánu o 4000 vojáků."
"Každá teroristická akce je akcí nepravidelné armády nějakého státu."
"Smrtící útok na šíity v Kábulu má 40 obětí."
Írán své šíity v Afghánistánu určitě nevraždil.
Kterápak armáda to tedy asi tak byla?

Aktualita
Směšné
"Slováky pobouřilo porno natočené v kostelích v Prešově."
Některé Slováky.
„S něčím podobným jsme se dosud nesetkali,“ řekl mluvší arcidiecése.
Tak se příště zase setkáte.
"Je možné uložit trest ve výši šesti měsíců až tří let."
Těch pár měsíců v base se za ty prachy vyplatí.
"Slovenské právo nezná pojem zneuctění kostela."
Je nějaké slovenské právo?
Je jenom bezprávná demokracie.
A demokracii katolická církev už půl století podporuje.
Spíš je divné, že k tomu došlo až dnes.
Zvykejte si, moderní panáčci, nic jiného vás nečeká.
Aktualizováno
Po týdnu
Slováci už nejsou pobouřeni, je klid jakoby se nic nestalo.

Aktualita
Pryč se šmejdy
"Na adventní trhy do jiných zemí míří statisíce Čechů."
Tak může jít o běžné mediální přidání nuly, může jít o desetitisíce nebo tisíce.
A za druhé, ať se šmejdi nevracejí.

Aktualita
To je možné jen v dnešní Praze
"Politika poštvávání lidí proti sobě vždy jen odvádí pozornost
od řešení skutečných problémů,“
poštvával své levičácké fašisty proti účastníkům konference aktivista Vrobel.

Aktualita
Směle hele do prde.e
"Piráti vrátí do hry sňatky i adopce homosexuálů."
Papež František:
"Kde jsem já, abych to soudil?"

Aktualita
Aby bylo jasno, kteří ze Slovanů jsou odedávna zrádcovské svině
Napoleonova armáda při agresi do Ruska měla 675 000 mužů vč. týlu,
špinavé feministky tehdy ještě neválčily.
Složení:
125 000 Francouzů
337 700 Němců a Nizozemců
95 000 Poláků
35 000 Rakušanů
30 000 Italů
20 000 Prusů
15 000 Švýcarů
9 800 Dánů a Norů
4 000 Portugalců
3 500 Chorvatů.

Aktualita
Historie dopingového skandálu v Rusku
Skandál je dílem Grigorije Rodčenkova.
V Rusku se má za to, že Rodčenkov byl agentem západních, zejm. amerických tajných služeb.
Do úřadu ředitele ruského Antidopingového centra byl jmenován 6. července 2006.
Pro takového šéfa není problém rozjet masové dopování, i bez vědomí dopovaných. a po letech
učinit "pokání" a se vším seznámit "mezinárodní, t. j. západní společenství".
Jmenoval jej předseda vlády a tedy jeho nový přímý nadřízený, jímž byl Michail Jefimovič Fradkov.
Životopis Fradkova wikipedia začíná tekto: "Narodil se v rodině židovského původu."
"V roce 2003 se stal ruským zástupcem v EU."
Jistě se tam hodně naučil.
A tak potom "byl předsedou vlády ve dnech 5. března 2004 – 14. září 2007."
A všichni ochráncové práv, i ruští, se drží svých západních grantů a dotací, a Rusko odsuzují.
Bylo to před 10, 15 lety skvěle vymyšleno.
Potom že západní šéfpolicemani mají zelené mozky!


Novinky na Verum et Bonum

02.11.2017 20:38

Papež hovoří jako komunistický agitátor a Putin jako katolický papež

PUTIN HOVOŘÍ Když se ve světě kolem nás vše převrací vzhůru nohama, nemělo by nás překvapit, když zjistíme, že papež hovoří jako komunistický politik, a vůdce Ruska hovoří jako katolický papež. A tak byl jeden čtenář těchto „Komentářů“ překvapen, když viděl, jak se (5. srpna) zmiňují o „Svaté...

Celý článek

—————

29.10.2017 11:20

Aktuality 26

Aktualita Migranti vítejte "Epidemie smrtícího plicního moru se na Madagaskaru vymkla kontrole." Aktualita Není divu "Francie chce pokutovat muže obtěžující ženy na ulici. Platit se má rovnou na místě." Jsou v Evropě tři hlavní zvrhlé země: 1. Německo – stále se nerozešlo s Lutherem. 2. Anglie –...

Celý článek

—————

13.09.2017 09:28

Aktuality 25

Aktualita America first "Trump: V Afghánistánu zůstaneme, pošlu tam víc vojáků." Potřebujeme přece opium. Ještě více opia. Aktualita To jsme tušili, že Hitler prohrává Protože jeho média psala o počasí, o převrácených kamiónech a o nehodách na přejezdech. "Za poslední měsíc v Syrské arabské...

Celý článek

—————

09.08.2017 11:09

Příznivé událostii, o kterých se vůbec nikde nemluví – a které brzy změní svět

Turecko, Rusko a zajímavá nová balkánská geopolitika William Engdahl Geopolitická šablona celé Evropské unie prodělává jednu z nejhlubších změn od doby, kdy před více než dvaceti pěti lety došlo ke zhroucení Sovětského svazu. Na setkání, které proběhlo v rámci Turecko-maďarského...

Celý článek

—————

30.07.2017 07:53

Západní hodnoty – a to jen ty, co se týkají veřejných financí a politiky

Parlament USA. Kongres Spojených států svým téměř jednomyslným schválením návrhu zákona o nových protiruských sankcích – jak ve sněmovně reprezentantů (419 : 3), tak v senátu (98 : 2) – dal světu najevo, že raději odstaví z úřadu svého prezidenta a zvýší riziko světové nukleární války, než by...

Celý článek

—————

27.07.2017 16:52

Ministr – kulturní vykuk – aneb Vy o koze, já o voze. Ještě jinak: had na šest. Mnoho-sto je stejně jako mnoho-sto tisíc.

26. 7. 2017 23:31:00 - Jiří Buriánek Pane ministře, Vaše náklonnost k Sudetským němcům je všeobecně známá:Známým,ověřitelným a nejen vámi zamlčovaným údajem je fakt že z dospělé populace Sudetských němců v r.1938 bylo celých 92% členy Henleinovy nacistické,s Hitlerem unisono řvoucí SdP. Mimo...

Celý článek

—————

25.07.2017 12:39

Aktuality 24

Aktualita Cinknutý průzkum "Tři pětiny Čechů jsou proti přijímání válečných uprchlíků." Ještě štěstí, že nikdo z těch dvou pětin neví, že ho sem podrazáci zahrnuli. A k tomu – – komunistické propagační foto. Bolševici to přesně takhle taky aranžovali. Lháři svůj výtvor nazvali "syrská rodina na...

Celý článek

—————

08.06.2017 10:45

O moderních prasatech

Rob Slane - britský konzervativní komentátor - vysvětluje, proč v žádném případě nepůjde k zítřejším britským volbám, a proč podobné rozhodnutí přesto neznamená poraženectví Tak budeme mít v Británii zase volby - a já si jako obvykle najdu nějakou konstruktivnější zábavu, než jít a udělat křížek na...

Celý článek

—————

24.05.2017 11:05

Aktuality 23

Aktualita Podrážky si neprodře "Svatý otec putuje do Fatimy." Použije k tomu Air Force One. Aktualizováno Bojíme se nejhoršího Ve Fatimě bylo dosud všechno v pořádku. Aktualita Neboj "Insolvenční správce OKD podal žalobu na Bakalu."' Premiér tě podrží, taky v tom jede. Hlavně odrovnejte Babiše a...

Celý článek

—————

24.05.2017 11:03

Etnická čistka je někdy nezbytná

Právě jste na Kavkaze. Pohybujete se v oblastech jako Írán, Ázerbájdžán, Náhorní Karabach, Arménie, Gruzie... Cítíte se bezpečně v souvislosti se situací v Británii? Dá se vůbec srovnat bezpečnostní situace v těchto dvou odlišných regionech?  Není to tak dávno, kdy jsem byl v Manchesteru,...

Celý článek

—————

21.01.2017 09:32

Inaugurační projev pana presidenta Trumpa

1. Plný text projevu Pane předsedo Robertsi, pane bývalý presidente Cartere, pane presidente Clintone, pane presidente Bushi, pane presidente Obamo. Vážení američtí spoluobčané. Lidé celého světa, děkuji vám. My, občané USA, se teď účastníme snahy, snahy vybudovat znovu naši zemi a navrátit její...

Celý článek

—————

21.01.2017 08:15

Sýrie: Co někteří tušili, dnes vědí všichni; zbývají už jen právní závěry

Doznání zločince Kerryho Thierry Meyssan 21.1.2017 Válka v Sýrii je první válkou, která se v naší současné, digitální éře vedla po více jak šest let. Tuny dokumentů, které měly zůstat v tajnosti po celá léta, se již začaly zveřejňovat. Ačkoliv byly uveřejněny v jiných zemích, aby se o nich...

Celý článek

—————

19.01.2017 10:03

Aktuality 22

Aktualita Plní svůj účel "Za první dva týdny přišlo do EET 1353 udání." No, a přesně to jsme potřebovali. Udavači nám vysychali, takže bylo potřeba toto počestné povolání povzbudit. Tedy: počestné podle nových evropských hodnot. Aktualizováno Nikdo se nemůže divit "S pomocí aplikace Čistý komín...

Celý článek

—————

19.01.2017 09:42

Spor o článek – Polské velvyslanectví považuje tento článek za nepravdivý a žádá, aby byl stažen

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti Nikolaj Mališevskij 29.10.2014 V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na...

Celý článek

—————

29.12.2016 11:06

Aktuality 21

Aktualita Sensační zpráva Putin asi bude předvolán do Washingtonu k výslechu. Zatlouká, že se napíchl na americké volby. Snad se uvažuje i o detektoru lži. Ovšem známe Putina, je to prohnaný lhář. Pokud nic nepomůže, musí být na Guantanámu připraven wateer-boarding team. To by v tom byl čert,...

Celý článek

—————


VeB Vás vítá. Vážení a milí čtenáři,

připravili jsme pro Vás spoustu zajímavých a trvale důležitých informací. Pokud jste přesto nenašli něco, co sami pokládáte za důležité, napište nám. Vašemu návrhu podle uvážení vyhovíme a stránky doplníme. Domníváte-li se, že v intencích těchto stránek byste mohli nabídnout ke zveřejnění objektivní text do některé z rubrik, uvítáme možnost takový návrh s Vámi prokonsultovat a stránky tak příp. obohatit. Napište nám, prosíme, také v případě, když u některého odkazu zjistíte, že už nefunguje. Chybu rádi napravíme. (O stránkách Verum et Bonum: Ecclesia, Národ - viz rubriku O VeBu.)

Tak se nám zdá, že navzdory všem těm
mediálním, politickým, ekonomickým, intelektuálním, náboženským
pokrokářským prostitutkám internacionálně západního ražení
se k nám pomalu vrací vlastenectví i lidová a katolická tradice.
Dej, Pane, aby to nebyl jen sen.

Prostor světský i církevní je dnes, pokud jde o hudební stránku, vyplněn muzikálními znetvořeninami – člověk s hudebním sluchem dokonce sám sebe občas přistihne, že si některou takovou vtíravou znetvořeninu bezděky evokuje. A zpívat si k člověku patří. Abychom si pročistili hudební mysl, uvedeme zde odkazy na několik melodií, které nejsou z dnešního pozkaženého hudebního prostředí světa nebo církve:
1. Does irae.
2. Vebi Creator Spiritus.
3. Credo.
4. Ave Maris Stella.

Aktualizace 15. 9. 2014: Dovolujeme si upozornit, že tyto stránky převzal jiný zpracovatel; dřívější redakce se na obsahu již nijak nepodílí. Věříme, že budete s naší prací spokojeni.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.