Archiv článků

14.02.2011 22:05

2010-G 11. PRVNÍ LIDÉ A JEJICH PÁD DO OTROCTVÍ HŘÍCHU, 12. BŮH SE SMILOVAL A SLÍBIL VYKUPITELE

11. PRVNÍ LIDÉ A JEJICH PÁD DO OTROCTVÍ HŘÍCHU 33. Jací byli první lidé v ráji? První lidé v ráji byli svatí, blažení a tělesně nesmrtelní. 34. Čím zhřešili první lidé v ráji? První lidé v ráji zhřešili tím, že neposlechli Boha a jedli ovoce se zapovězeného stromu. 35....

Celý článek

—————

14.02.2011 22:02

2010-F 9. ANDĚLÉ, 10. JSEM ČLOVĚK, OBRAZ BOŽÍ

9. ANDĚLÉ 28. Jak se k nám chovají svatí andělé? Svatí andělé se k nám chovají přátelsky: Ochraňují nás na duši i na těle, povzbuzují nás k dobrému a prosí za nás u Boha. 29. Jak se k nám chovají duchové zlí? Duchové zlí se k nám chovají nepřátelsky:...

Celý článek

—————

14.02.2011 22:01

2010-E 7. BŮH SVĚT STVOŘIL, UDRŽUJE HO A ŘÍDÍ, 8. BUĎ VŮLE TVÁ

7. BŮH SVĚT STVOŘIL, UDRŽUJE HO A ŘÍDÍ 21. K čemu stvořil Bůh svět? Bůh stvořil svit ke své cti a slávě a k naší spáse. 22. Co znamená: Bůh udržuje svět? Bůh udržuje svět znamená: Bůh působí svou všemohoucností, že celý svět i každý jednotlivý tvor trvá tak dlouho, dokud Bůh chce. 23. Co...

Celý článek

—————

14.02.2011 21:59

2010-C 3. KDO JE BŮH, 4. JAKÝ JE BŮH

3. KDO JE BŮH 9. Z čeho poznáváme, že je Bůh? Že je Bůh, poznáváme: 1. z viditelného světa, 2. z hlasu svědomí a 3. zvláště z nadpřirozeného zjevení Božího. 10. Kdo je Bůh? Bůh je Pán celého světa i vesmíru a náš Otec nebeský. Že je Bůh, poznáváme:...

Celý článek

—————

14.02.2011 21:57

2010-B 2. BOŽÍ PRAVDY – ZJEVENÍ BOŽÍ

2. BOŽÍ PRAVDY – ZJEVENÍ BOŽÍ 3. Kdo nás učí pravdám Božím? Pravdám Božím nás učí Církev katolická. 4. V čem jsou obsaženy pravdy Boží? Pravdy Boží jsou obsaženy v Písmě svatém a v ústním podání apoštolů. 5. Co je Písmo svaté? Písmo svaté je sbírka knih, které...

Celý článek

—————

14.02.2011 21:54

2010-A O. ÚVOD, 1. NÁŠ VĚČNÝ CÍL: NEBE

Katechismus je kniha, která stručně a věcně správně přibližuje každému zájemci podstatu katolického učení. K výuce náboženství širokých lidových vrstev se používaly obvykle katechismy ve formě otázek a odpovědí. Čtěte a pečlivě přemýšlejte. O každé jediné odpovědi učení teologové napsali...

Celý článek

—————

14.02.2011 13:52

III. Češi v Trilaterále

“Úzká třístranná spolupráce v udržování míru, v řízení světové ekonomiky, při posilování hospodářského rozvoje a zmírňování chudoby ve světě zlepší šance na hladký a mírový vývoj globálního systému.“ (Trilateral Commission, Kjóto, 1975) V minulých dílech jsme se věnovali...

Celý článek

—————

14.02.2011 12:03

II. Češi na Bilderbergu

V minulém úvodním díle jsme si vytkli za cíl zmapovat české spolky nebo jednotlivce napojené na zahraniční skupiny usilující o světovládu. Přislíbil jsem první díl věnovat tajemné skupině Bilderberg, respektive několika Čechům, kteří měli „tu čest“ setkání této vlivné skupiny navštívit. Jsou...

Celý článek

—————

14.02.2011 11:06

I. Úvod

„Vidím globalizaci jako nový světový řád. V tomto řádu se státy a jejich hranice stanou méně důležitými, zatímco nevládní organizace, včetně universit, firem a jednotlivců, budou schopny uplatnit více vlivu.“ Jan Švejnar; 5. září 2000, Michiganská universita, USA  Pokusů o jednu...

Celý článek

—————

15.11.2010 19:09

Po nábreží koník beží ...

(TGM dostal novú republiku ako trafiku za svoje verné služby v lóži – pod tímto názvem článek otiskl 8, 10. 2012 freeglobe.cz, kde jsme si ho všimlu) Branislav Michalka ...koník vrááánýý..., spieva sa v známom ľudovom popevku a dodáva sa: „odkiaľ, že si šuhajíček maľovááánýý?“ Oslovený...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.