Přehled věrouky, uspořídaný a církevně schválený, najdeme v katechismu. Byla jich vydána celá řada a pro dnešní dobu jsou srozumitelné katechismy asi od poloviny 19. století.  Protože obsah víry se nemůže měnit, liší se různá vydání katechismu jen srozumitelností pro dnešního čtenáře. Katechismy jsou pro děti i pro dospělé. Dětem jsou určeny tzv. malé čili první katechismy, větším dětem (pro)střední čili druhé katechismy a pro starší mládež a dospělým katechismy velké. Nejstarší katechismy sv. Petra Canisia (1558) tak jsou: Malý katechismus má 59 otázek, Střední katechismus 124 otázek a Velký katechismus 213 otázek.

Inteligentní čtenář ale nezůstává jen u katechismu. Stále si klade další otázky a stále na ně hledá nejen odpovědi, ale i jejich zdůvodnění. A tak v oblasti věrouky čte Písmo svaté, dokumenty církevní Tradice i výroky učitelského úřadu.

Pokud jde o Písmo svaté, Knihovna Libri nostri nabízí spolehlivý text i jeho výklad jednak v Hejčlově a Sýkorově překladu Česká bible, jednak ještě mnohem obšírnější překlad a výklad Nového zákona P. Františka Sušila.

Výroky církevní Tradice náš čtenář najde zde v Odkazech VeBu.

Celý výklad věrouky pak je k disposici v práci P. Josefa Pospíšila nebo P. Richarda Špačka, opět v knihovně Libri nostri.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.