Pro zájemce o liturgii

Knihovna Libri nostri nabízí v oddělení Liturgika perfektní poučení o tradiční liturgii příručku Katolická liturgika, která svého času sloužila jako učebnice pro školní mládež. Kde ty časy jsou?! Pro dospělé a náročnější zájemce je tu Liturgika o posvátných dobách svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním, Hakl Bohumil Fr., 1895.

Kdo se chce poučit o tom, jak se dřívě slavila mše svatá, může v oddělení Liturgika Knihovny Libri nostri nahlédnout do několika českých překladů tradičního misálů.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.