Archiv liturgie

16.01.2012 21:45

Liturgika (2)

Velkopáteční přímluvy – synopse jejich textů za poslední půl tisíciletí Mimo pořad, ale s ohledem k letošním Velikonocům a jako dárek k nim, přináší VeB tuto synopsi, srovnání textů velkopátečních modliteb za všechny stavy – přímluv od doby Tridentského koncilu až podnes....

Celý článek

—————

01.05.2011 16:05

Liturgika (1)

Počíná se seriál Liturgika stránek VeB o předmětě, který zcela neprávem budí mezi lidem věřícím velikých častokráte rozepří. Ač neprávem, jelikož v oboru tomto jest vše z oborů církevních nejjasnějším a úplně bezkonfliktním, kdyby však lidé neznalí náhledů svých s jistotou...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.