Náboženská literatura pro děti a mládež

V Knihovně Libri nostri nabízíme dětem několik kvalitních knížek. Především si i ony najdou pro sebe vhodný katechismus a biblickou dějepravu; jejich seznam je zde v rubrice Věrouka. Dalším textem je Katolická liturgika (ta je v oddělení Liturgika). Je pozoruhodné, na jaké výši byla mládež – a to nejenom ta věřící – ještě před pouhými 100 lety; jen málo dospělých má dnes takový rozhled. Inu „pokrok“. Můžeme doporučit také Katolickou mravouku – pro středoškoláky – v oddlěnění Mravouka. Zpovědnice. Mládež může využít i Cyrillskou školu zpěvu, Chlum František, 1908 (v oddělení Církevní zpěv a hudba).


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.