Procvičování dětí z katechismu

23.01.2012 11:41

2011-08

Test pro děti 1. 15. srpna je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; co slavíme? a) Matka Boží byla vzata s duší i se svým tělem do nebeské slávy způsobem, který znal Ježíš Kristus. b) Matka Boží po své smrti se svou duší byla vzata na nebe, zatímco její tělesné ostatky...

Celý článek

—————

20.08.2011 16:40

2011-07

Test pro děti 1. Proč jsme na světě? a) Abychom byli vždy a všude spokojeni. b) Abychom poznávali a milovali Boha, konali dobro a jednou dosáhli nebe. c) Abychom změnili svět. 2. Proč nás Bůh stvořil? a) Protože nás miloval a chtěl, abychom měli podíl na jeho...

Celý článek

—————

29.07.2011 13:49

2011-06

Test pro děti 1. Kdy se koná Slavnost Těla a Krve Páně a proč? a) V době velikonoční, protože patří k tajemstvím těchto svátků. b) Ve čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice. c) Ve vhodný den v letním období, kdy je možné konat procesí. 2. Co znamená slovo...

Celý článek

—————

24.06.2011 14:49

2011-05

Test pro děti 1. Co řekl Ježíš svým učedníkům před svým odchodem? a) Jdu, abych vám připravil místo. b) Odcházím, neznámo kam. c) Vracím se k svému Otci, kterého jsem na několik let opustil. 2. Kam Ježíš odešel před zraky svých učedníků? a) Do nebe a současně i...

Celý článek

—————

30.05.2011 21:13

2011-04

Test pro děti 1. Jaký důkaz svého vzkříšení podal Pán Ježíš apoštolům? a) Mluvil s nimi a mohli se ho dotýkat. b) Slyšeli svědectví vojáků, kteří střežili Ježíšův hrob. c) Viděli oživlé ryby v síti, kterou vytáhli z vody. 2. Jakému největšímu počtu se...

Celý článek

—————

10.05.2011 15:22

2011-03

Test pro děti 1. Co asi tak znamená (zvláště dobrovolný) půst? a) Nejíst vepřové maso. b) Umět si dobrovolně odříci něco z jídla nebo i něco ze zábavy, abychom se tak učili dávat přednost vůli Boží. c) Umět si odříci jídlo, když nás rodiče nutí k obědu nebo známí zvou...

Celý článek

—————

10.04.2011 21:50

2011-02

Test pro děti 1. Jak je tomu s bázní před Bohem? a) Před Bohem máme úctu, máme úctu k jeho jménu a důvěřujeme mu. b) Před Bohem musíme mít strach větší, než před jinou přesilou. c) Před Bohem nemusíme mít bázeň, protože je náš kamarád. 2. Kdy je dovoleno přísahat –...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.