Kalendář

Církevní (moderní, tradiční i řeckokatolický) a občanský kalendář, jejich dějiny a střetávání. Zatím jen tolik - pro rok 2011:

Nový církevní kalendář

Tradiční církevní kalendář

Řeckokatolický juliánský kalendář

Řeckokatolický gragoriánský kalendář

Občanský kalendář

S katolickým kalendářem souvisejí i Životopisy svatých.


Z dějin revolučních pokusů o likvidaci věčného kalendáře

Úvodem tohoto článku, jehož přílohou jsou ilustrační a instruktivní soubory č. 15 a 18 až 21, je třeba poděkovat službě Kramerius (zde Odkazy VeBu - Rady do života, Literatura) naší Nírodní knihovny, která zpřístupnila obrovský počet textů, a to zejména právě z oboru starých kalendářů. To mimochodem ukazuje na skvělé možnosti svobodného internetu, o jehož reglementaci se pokoušejí v posledním období euroatlantické režimy, které i tím postupně nabírají totalitní charakter.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.