12.01.2012 15:59

10 Protestantismus

Toto téma zahrnuje čtyři dílčí oblasti: české husitství jako předchůdce, světový protestantismus, české odpadlické hnutí kolem roku 1918 a současný stav. Každá z těchto oblastí má všechny znaky, které jsou pro protestantismus charakteristické. Z nich základním je usurpování si náboženské svobody myslet si a dělat cokoliv (třeba i to, co kdo považuje za správné), kterou dnešní protestanti nakonec (je to však konec?) dostali darem od 2. vatikánského koncilu – o tom čtvrtá oblast. K první oblasti předkládáme laskavému čtenáři text 4. v naší rubrice Knihovna – Libri nostri, a to Krátký nástin dějin husitství, z roku 1889, o tom co husité považovali za správné.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.