04.05.2011 11:17

2011-04

(15. 4. 2011) Zdravím čtenáře!

Před pár dny jsem se z České televize (https://tinyurl.com/6xv5ayt) dozvěděl, že pan ministr zdravotnictví doktor Leoš Heger chce docílit nižšího risika zdravotních komplikací při umělém oplodňování a taky ušetřit peníze, takže navrhne, aby ženy dostávaly jen jedno embryo, ale třeba pětkrát. I zeptal jsem se ministerstva: „Prosím, proč pan ministr nenavrhne ukončení praktik tzv. asistované reprodukce? Zabíjení embryí mu nevadí?“ Paní či slečna Kubíková z odboru komunikace s veřejností mi překomunikovala stanovisko odboru zdravotních služeb: „V oblasti asistované reprodukce se jedná o léčebné postupy a metody užívané při neplodnosti (sterilitě), tyto metody a postupy jsou používány ve většině rozvinutých zemí světa. V České republice se metody asistované reprodukce používají více než 25 let, za tu dobu pomohly mnoha párům naplnit jejich přirozenou touhu po dítěti. Poskytování zdravotní péče v oblasti asistované reprodukce upravuje § 27d – § 27i zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů. Zacházení se zárodečnými buňkami a embryi vytvořenými pro účely asistované reprodukce je v tomto zákoně v § 27e, odst. 7.“ A bylo vymalováno. Tady, milý pane, máte paragraf a písmenko, které ošetřují to dobro léčby, která ve vyspělých zemích tolik pomáhá. Tak jsem pochopil, že pan ministr zřejmě podporuje zabíjení embryí proto, že kdyby se postavil proti, mohl by způsobit, že moje země přestane patřit k těm vyspělým, což si samozřejmě žádný rozumný člověk nemůže přát ... Odpověděl jsem té slečně či paní: „Panu doktorovi zabíjení nevadí, protože je znakem vyspělosti, dělá se léta a je kryto paragrafy. Aha. Norimberské zákony taky leccos kryly, že?“ Kolem tématu otevřeného ministrem zdravotnictví se ve sdělovacích prostředcích žádná debata zatím nerozvinula a na mou druhou otázku odpověď z ministerstva zatím také nepřišla.

Pokud jde o Francii, naše média se zřejmě vyčerpala debatami o burkách a nikábech. Za neprůhledným závojem tak zůstalo skryto, že ve Francii se v minulých týdnech diskutovalo hodně právě o bioethice a o embryích, ale bohužel se špatným zatímním výsledkem. Francouzští senátoři totiž schválili návrh novelizace bioethického zákona, který nyní míří k poslancům a který vypadá zle. Umělé oplodnění metodou IVF by bylo přístupné i homosexuálně obcujícím dvojicím a s embryem by mohlo být nakládáno jako s laboratorním materiálem, s nímž lze experimentovat. Obhájcem liberalizace byl člen vládní UMP a předseda senátní komise pro bioethiku Alain Milon, jenž si v rozpravě, jak zaznamenal deník Libération, stýskal, že jeho dcera, vědkyně, musí využití embryí zkoumat v cizině (https://tinyurl.com/3ocxwpz).

Zajímavý komentář k vůli francouzských senátorů z pera předsedy bioethické komise diecéze Fréjus-Toulon Pierre-Oliviera Arduina jsem potkal na severu Liberté Politique. Autor připomíná postuláty z knihy gynekologa a svobodného zednáře Pierra Simona „De la vie avant toute chose“, která vyšla v devětasedmdesátém roce a která zdůrazňovala potřebu předefinování morálky v zájmu „vědeckých výzkumů“ (https://tinyurl.com/5sz3jw9). Zájemce o podrobné studium bídy a obludnosti myšlení pokrokářů na půdě francouzského Senátu odkazuji na příslušné webové stránky: https://tinyurl.com/3qoctwk.

Britský Christian Institute informoval, že tamní úřady obdržely žádost vědců o schválení nové metody oplodňování in vitro „three-parent IVF“, která čerpá z technik klonování a umožňuje nahradit poškozenou DNA. Tři lidé by se tak geneticky podíleli na dítěti, osmadevadesát procent DNA by prý pocházelo od jeho skutečných rodičů a zbytek od jiné „matky“ (https://tinyurl.com/3cb3rqw). Příklad absurdního způsobu vedení veřejné debaty v médiích hlavního proudu přinesl nedělní Independent, který zveřejnil zamyšlení britské feministky a atheistky Joan Smithové. Navrhovanou metodu odmítá, ale distancuje se od námitek náboženských a mravních, které vznášejí jiní lidé. Pro ni je podstatné, že bez dítěte se dá nejenom žít, ale dokonce žít šťastně, kromě toho planetě stejně hrozí přelidnění (https://tinyurl.com/4fp9c65) ... Mimochodem: Joan Smithová byla mezi loňskými signatáři protestu proti návštěvě papeže Benedikta XVI. ve Spojeném království (Guardian: https://tinyurl.com/25ez8q5). Christian Institute také upozornil na jiný útok proti člověku ve Velké Británii: Komise pro lidskou genetiku podpořila návrh, aby v budoucnu bylo pro všechny rodiče dostupné předtěhotenské genetické vyšetření (https://tinyurl.com/3bs87l4).

Jak jste možná zaznamenali z Vatikánského rádia (poz. VeB: posluchači tohoto média si mohou všimnout, že i ono, pokud jde o události popisované v tomto článku, postupuje shodně s ostatními médii: o těchto událostech neinformuje, příp. informuje jen povrchně a vyjevuje dnešní církevní bezmoc nebo snad i nezájem něco rozhodně napravit), vyšel český překlad „Katechismu katolické církve pro mladé“ (https://tinyurl.com/426lhp7). Pokud si najdete na serveru této stanice sekce jiné, například italskou či německou, dozvíte se z presentace onoho souboru 527 otázek a odpovědí jednu drobnost navíc. Je tam totiž zmínka o chybě v překladu, respektive chybách v překladech. Originál je německý a jeden problém vznikl při převodu do francouzštiny a jiný při překladu do italštiny; v prvním případě šlo o euthanasii a v tom druhém o antikoncepci. Ano, čtete dobře. Sám bych rád znal odpověď na otázku, jak přesně se to stalo, ale neznám ji. A tu otázku pokládám za docela vážnou. Německý originál vznikl pod dohledem vídeňského metropolity kardinála Schönborna a do italštiny text převáděl Pietro Podolak, korekce měl na starosti benátský kardinál Angelo Scola. Kdyby vydavatelství Citta Nuova nestoplo včas distribuci, italská mládež by se v odpovědi na 420. otázku dozvídala, že katoličtí manželé mohou používat umělou antikoncepci. Nic takového ale v německé a ani v anglické versi není, tam se hovoří výlučně o zodpovědném nakládání s darem a výsadou předávání života. Podle názoru P. Josepha Fassia z amerického vydavatelství Ignatius Press italský překladatel špatně převedl německý pojem „Empfängnisregelung“, který je používán ve dvou významech, z nichž jedním je „kontrola porodnosti“ antikoncepčními prostředky. A kupodivu si zvolil právě ten a napsal „metodi anticoncezionali“ (https://tinyurl.com/3j485hq).

Proč na překladu pracovali lidé, kteří neznají katolické učení? Proč na překladu pracovali lidé, kteří vědomě popřeli katolické učení? Nevím, která z otázek je položena správně.

Tomáš Beran

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.