10.04.2011 21:50

2011-02

Test pro děti

1. Jak je tomu s bázní před Bohem?
a) Před Bohem máme úctu, máme úctu k jeho jménu a důvěřujeme mu.
b) Před Bohem musíme mít strach větší, než před jinou přesilou.
c) Před Bohem nemusíme mít bázeň, protože je náš kamarád.

2. Kdy je dovoleno přísahat – brát Boha za svědka, že máme pravdu?
a) Jen ve velmi vážných věcech.
b) Když nám např. kamarádi nechtějí věřit.
c) Není to nikdy dovoleno.

3. Jaký je rozdíl mezi slibem daným Bohu a mezi předsevzetím?
a) Obojí je stejné, pokud se nám nepodaří jedno nebo druhé splnit, máme další hřích na svědomí.
b) Slib daný Bohu je něco navíc a zavazujeme se k tomu, předsevzetí je naše rozhodnutí zlepšit se v tom, co jsme stejně povinni zachovávat.
c) Slibovat Bohu máme častěji, protože je to účinnější než předsevzetí.

4. Jak se máme chovat v kostele, na hřbitově a na jiných posvátných místech?
a) Během bohoslužby a např. během pohřbu na hřbitově se lze chovat jako všude jinde.
b) Máme se zde chovat uctivě, jak to tato místa vyžadují: zbytečně nehlučet, tišeji mluvit a nezapomenout se zde také pomodlit.
c) Na těchto místech musí všichni smeknout a nenosit přikrývku hlavy; také je třeba vůbec nemluvit.

5. Jak se máme chovat při znamení kříže a při modlitbě?
a) Musíme buď stát takto: paty a špičky při sobě; nebo klečet.
b) Nesmíme mít na rukou rukavice.
c) Uctivě a soustředěně.

6. Jak zachováváme třetí Boží přikázání, týkající se svěcení svátečního dne?
a) Odpočíváme, vykonáváme jen práce, které jsme před začátkem týdne nestihli dokončit.
b) Účastníme se mše svaté a nevykonáváme práci, která není nezbytná.
c) Účastníme se mše svaté, pokud nemáme neodkladnou práci (jako např. nápravu špatných známek ve škole).

7. Jsou ještě některé dny kromě neděle, kdy jsme povinni účastnit se mše svaté?
a) Jsou to první pátky v měsíci.
b) Jsou to zasvěcené svátky, v České republice jen dva dny týkající se vánoc: 25. 12. a 1. 1..
c) Nejsou.

8. Za které lidi se máme modlit?
a) Za ty, které známe.
b) Za ty, kteří jsou nám příznivě nakloněni.
c) Za všechny lidi: přátele i nepřátele.

9. Kteří bližní vyslovují pro nás (po Bohu!) vůli Boží?
a) Jsou to rodiče, učitelé, představení atd.
b) Jsou to spolužáci, kamarádi atd.
c) Jsou to známí herci, zpěváci atd.

10. Jak dlouho mají děti poslouchat své rodiče?
a) Dokud jsou rodiče nablízku, podobně je tomu i s úctou.
b) Dokud nejsou dospělé, úctu k nim mají zachovat po celý život.
c) Úctu k nim mají zachovat, dokud nejsou dospělé, poslouchat je musejí po celý život.

P. Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.