27.06.2011 15:19

2011-03 Armia Krajowa (4, Lidé z lesa)

V minulém díle příběhu polské Zemské armády (AK) jsme se zabývali především městským odbojem. Pod pojmem „partyzánská armáda“ si však představíme především „lidi z lesa“ a právě s tuto části ozbrojeného boje proti okupantům je legenda AK nejsilněji spojená, přinejmenším co se týče období předcházejícího a následujícího po varšavském povstání (srpen – září 1944). Koneckonců po válce byla fráze „byl jsem v lese“ ekvivalentem pro „byl jsem členem Zemské armády“.

Polský venkov během 2. světové války byl místem na které se nejlépe vztahuje označení „bloodlands“ – „krvavé země“, které pro středo-východní Evropu použil historik Timothy Snyder. Na tomto území vedle AK operovalo několik dalších ozbrojených sil, s lokální nebo celostátní působnosti: od Národních ozbrojených sil (polští nacionalisté) a Selských batalionů (spojených s předválečnými lidovci), které s AK často spolupracovaly, přes polské komunisty (AL – Lidová armáda), mocnou Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), četné více či méně organizované sovětské partyzány až k obrovskému množství nezorganizovaných band a kriminálních živlů. K tomu je třeba připočítat samozřejmě německé jednotky (často s velmi mezinárodním složením – vlasovci, kozáci, národy Kavkazu) a jejich litevských či ukrajinských spojenců. Často hranice mezi „odbojem“ a „lupiči“ byla velice vágní, stejně tak jako hranice mezi jednotlivými politickými uskupeními. Polní velitelé, působící mnohdy v isolací od příkazu z centrály uzavírali lokální spojenectví či „měnili barvy“ za které v daném okamžiku bojovali. Výsledkem byla velmi nečitelná směsice, se stovkami tisíc ozbrojených mužů působících na polském venkově, jejímž hlavním následkem byla samozřejmě gigantická eskalace násilí, a realita, v níž lidský život ztrácel jakoukoliv hodnotu. 

V tomto pekle jsou příznačné dva jevy: úporná snaha AK o zachování pořádku a struktury regulérní (i když působící v konspiraci) armády a legenda AK, která přetrvala na polském venkově navzdory válce a 50 letům komunistické propagandy. Tato dlouho uchovávána paměť explodovala po roce 1989, kdy se ve velkém v opuštěných horských sídlech, na křižovatkách lesních cest a na skrytých mýtinách začaly stavět pomníky připomínající „lidi z lesa“ …

Nejlépe tehdejší realitu ukazují jednotlivé lidské příběhy:

V románském cisterciáckém klášteře v městečku Wachock, v oblasti Svatokřížských hor v jihovýchodním Polsku je pohřben major Jan Piwnik, krycí jméno „Ponurý“ – jedná z největších legend 2. světové války. Ponurý bojoval v září 1939 proti Wehrmachtu a jako řada dalších polských vojáků se dostal přes Maďarsko do Francie. Prošel si jako člen polských exilových jednotek válečnou cestu po invasi na Francii a v čele skupinky vojáků se mu podařila evakuace do Británie. Tam se stal jedním z prvním vojáků zapojených do speciálního výcvikového programu připravujícího budoucí parašutisty – partyzány, pro něž se kvůli konspiračnímu charakteru příprav vžil název „cichociemni“ – „tiší a skrytí“. „Cichociemni“, jejichž tajné seskoky nad okupovaným územím začaly koncem roku 1941, vyvářeli pak důstojnickou elitu Zemské armády.

Ponury byl jedním z prvních parašutistů a brzy po návratu do Polska začala jeho kariéra, která by vystačila na několik akčních filmů. Je totiž plná bravurních partyzánských operací, jako legendární útok na tvrdě střežené vězení Gestapo v Piňsku, kde osvobodil několik vězněných členů AK, vlastní zatčení a bravurní útěk z cely a mnoho dalších. Jeho jméno je spjato především s oblastí Svatokřížských hor, kde byl delší dobu velitelem a kde se mu podařilo vytvořit partyzánské struktury čítající přes tisíc ozbrojených mužů. Stal se pánem rozsáhlých území, na nichž byl místními uznáván zástupcem legitimní moci, v neprostupných lesích opakovaně likvidoval německé pokusy o zničení jeho oddílů a dovoloval si i takové drzosti jako využívání německé zbrojovky v přilehlém městečku pro produkci samopalů pro vlastní oddíly.

Nicméně po určité době varšavské vedení AK dospělo k názoru, že přílišná (ač úspěšná) činnost Ponurého vystavuje zbytečnému nebezpečí civilní obyvatelstvo, na němž si německá armáda často „vybíjela“ vztek namísto nepolapitelného partyzána. Přichází odvolávací rozkaz. Pro Ponurého nastává okamžik rozhodnuti: má pod sebou tisíc mužů, kteří mu zcela důvěřují, mohl by rozkazu vzdorovat, přejít k jiné odbojové skupině či působit na vlastní pěst. Přesto nakonec do Varšavy odjíždí, svatokřížské jednotky ponechává svým zástupcům a je brzy převelen na východ, do oblasti Nowogródka (dnešní Bělorusko), kde začíná vše znova. Brzy už opět velí jednotce s 700 muži a likviduje německé vojáky a sovětské partyzány. Dne 8. června 1944 ve svém bravurním stylu poráží německé jednotky u Nowého Dwora (během bojů zahynulo 57 Němců). Jen o několik dnů později vede další útok na opevněnou stanici žandarmerie, u níž ho zasáhne smrtící kulka.

Příběh téměř stejně starého Józefa Kurasie – krycí jméno Oheň – představuje druhou stranu dějin „lidi z lesa“. Jestliže osudy Ponurého jsou důkazem fungování Zemské armády jako regulérní vojenské struktury „podzemního“ polského státu, válečná biografie Ohně ukazuje na celou složitost tehdejší reality. Oheň pocházel z polské strany Tater, z oblasti, již se říká Podhale, a kterou obývá svérázná horalská komunita. Také (nicméně pouze jako nižší důstojník) bojoval v září 1939 a poté se brzy zapojil do konspirační činnosti. Ta mu vynesla nejtěžší trest: během pacifikace jeho rodné vesnice Waksmund Němci zabili jeho ženu a syna a dům spálili. Právě tehdy přijal své krycí jméno a naplno se zapojil do činnosti AK. Byl stejně bravurním velitelem jako Ponurý, s tím však rozdílem, že nedokázal se podřídit přísné vojenské disciplíně vyžadované velitelstvím AK. Nakonec je dokonce za nedisciplinovanost odsouzen k trestu smrti a se svým oddílem začíná působit na vlastní pěst. Nejdříve spolupracuje se Selskými bataliony, poté s Lidovou armádou. Po nástupu komunistů je dokonce jmenován velitelem Státní bezpečnosti. Ale brzy se ukazuje jako velmi nepohodlný spojenec, jak pro svoji panovačnost a svévolnost, tak pro minulé zapojení do struktur AK. Odchází zpátky „do lesa“ a další dva roky vzdoruje novým okupantům. Jestliže Ponurý vládl Svatokřížským horám, Oheň je pánem Podhala. Mezi horaly se dodnes vypráví legendy např. o jeho okázalé svatbě v roce 1946, která byla úplným výsměchem státní moci. Jeho jméno je však spojováno i s dodnes nevyřešenými případy vražd židovských uprchlíků či násilnostem vůči tatranským Slovákům. Umírá v boji, obklíčen jednotkou StB až v zimě roku 1947.

Snahou Zemské armády bylo zavést právo v podmínkách totálního bezpráví. Udržet si charakter polské armády – se všemi požadavky na disciplínu a vojenskou čest – i v podmínkách té nejnelidštější války v dějinách Evropy. Příběhy Ponurého a Ohně zrcadlí složitost této snahy.

Pro Verum et Bonum píše Maciej Ruczaj

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.