10.05.2011 15:22

2011-03

Test pro děti

1. Co asi tak znamená (zvláště dobrovolný) půst?
a) Nejíst vepřové maso.
b) Umět si dobrovolně odříci něco z jídla nebo i něco ze zábavy, abychom se tak učili dávat přednost vůli Boží.
c) Umět si odříci jídlo, když nás rodiče nutí k obědu nebo známí zvou na hostinu.

2. Jaký zákon dostal od Boha Mojžíš na hoře Sinaj?
a) Desatero přikázání.
b) Chammurabiho zákon.
c) Zákon věrných strážců.

3. Co při putování Israelitů pouští nejvíce připomíná Pána Ježíše ukřižovaného, jehož rány nás uzdravily od věčné smrti?
a) Měděný had na kůlu.
b) Modlící se Mojžíš s rozpjatýma rukama.
c) Nehybně stojící Lotova žena.

4. Jak je to s člověkem, pokud nečiní dobro, které dělat má?
a) Hřeší.
b) Nehřeší, protože nedělá dobro ani zlo.
c) Záleží na tom, jak se mu chce – nikdo ho přece nesmí nutit, aby konal dobro, jen nesmí konat zlo.

5. Jak často máme zpytovat své svědomí a kdy je k tomu vhodná doba?
a) Každý den při večerní modlitbě.
b) Každý měsíc o prvním pátku.
c) Každý rok v době velikonoční.

6. Na začátku Svatého týdne je Květná neděle,. O kterých událostech z evangelia při ní čteme?
a) O Ježíšově cestě na koni do Jerusaléma a o jeho umučení.
b) O Ježíšově putování do Jerusaléma a o vyklizení chrámu.
c) O vjezdu Pána Ježíše na oslátku do Jerusaléma a o jeho umučení.

7. Jak vítaly jerusalémské děti Pána Ježíše?
a) S květinami v rukou.
b) S palmovými větvemi v rukou.
c) S rozkvetlými kočičkami v rukou.

8. V které dny v roce se neslouží mše svatá?
a) Na Štědrý den během dne a v Pondělí velikonoční.
b) Na Velký pátek a na Bílou sobotu během dne.
c) Na Zelený čtvrtek a na Velký pátek během dne.

9. Kdy byl objeven prázdný hrob, do kterého uložili mrtvé tělo Pána Ježíše?
a) První den po neděli, protože v neděli nesměly ženy pracovat (pomazávat tělo oleji).
b) První den po sobotě.
c) První den po Velkém pátku.

10. Jak se jmenuje velká velikonoční svíce připomínající Vzkříšeného Krista Pána?
a) Pacifikál.
b) Paškál.
c) Pontifikál.

P. Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.