30.05.2011 21:13

2011-04

Test pro děti

1. Jaký důkaz svého vzkříšení podal Pán Ježíš apoštolům?
a) Mluvil s nimi a mohli se ho dotýkat.
b) Slyšeli svědectví vojáků, kteří střežili Ježíšův hrob.
c) Viděli oživlé ryby v síti, kterou vytáhli z vody.

2. Jakému největšímu počtu se vzkříšený Pán ukázal?
a) Dvanácti apoštolům.
b) Jedenácti apoštolům.
c) Pěti stům lidí.

3. Jak se jmenoval učedník, který nechtěl uvěřit, že Pán Ježíš vstal z mrtvých?
a) Jidáš Iškariotský.
b) Tomáš Apostata.
c) Tomáš Blíženec.

4. Jaké tělo měl Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání?
a) Oslavené i s ranami, které utrpěl, nebyl nijak závislý na čase a prostoru.
b) Stejné jako předtím, jen rány mu zmizely.
c) Tělo měl nehmotné, působil jen na zrak lidí.

5. Kolik bylo celkem apoštolů, když Pán Ježíš vstal z mrtvých?
a) Jedenáct.
b) Deset.
c) Dvanáct.

6. V ten samý den, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých, šli dva učedníci do jedné vesnice a Pán Ježíš se k nim přdal. Jak se ta vesnice jmenovala a kteří učedníci to byli?
a) Betánie a byli to Jakub a Jan.
b) Emauzy a byli to Kleofáš a druhý učedník, jehož jméno neznáme.
c) Emauzy a byli to Šimona Kleofáš.

7. Kdy a kde byla Panna Maria pokřtěna?
a) Božská moc ji uchránila od hříchu od jejího početí, křtu nebylo třeba.
b) Když jí Ježíš z kříže svěřil Janu Křtiteli.
c) V Jordánu od Jana Křtitele.

8. Co znamená, že byl papež Jan Pavel II. beatifikován?
a) Církev na zemi schválila, aby tak byl vzýván a uctíván, protože se dokázalo i zázrakem, že je ve věčné slávě a je naším přímluvcem.
b) Je to důkaz, potvrzený zázraky, že se od svého křtu nedopustil žádného hříchu.
c) Konečně mohl vstoupit do prvního stupně věčné slávy a blaženosti.

9. Jak se jmenoval vlastním jménem Jan Pavel II. a z které země pocházel?
a) Carlo Voitilla a pocházel z Itálie jako všichni papežové všech dob.
b) Karol Wojtyla a pocházel z Polska.
c) Prokop Dziwisz a pocházel z Polska.

10. Která česká města navštívil Jan Pavel II. jako papež?
a) Brno a Starou Boleslav.
b) České Budějovice a Pardubice.
c) Prahu a Hradec Králové.

P. Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.