05.06.2011 15:51

2011-05

Nejsoucí v mainstreamu – 4. května 2011 

Zdravím čtenáře!

V jistém pohledu jsou Velikonoce časem snad největšího lidsky myslitelného „vzepětí“. Během několika dnů člověk absolvuje nejprve jakýsi ponor do Mariánské příkopy své duše, kde na dně leží hromady hříšných odpadků jeho života a tráví odtamtud jeho život. Je třeba to smetiště s Boží pomocí vyčistit! Po vynoření člověka čeká cesta opačným směrem, vzhůru, až za hranici času a prostoru vesmíru, tam, kde už žádná smetiště nejsou, protože panství hříchu končí u té hranice. Je to cesta, po které člověk může dojít od vlastní nejohavnější špíny až k bráně našeho Pána jen díky tomu, že ji On vydláždil vlastní Bolestí.

V polovině dubna se v jednom klubu v Praze 8 sešlo mnoho lidí, aby se „zabavili“ a také si „rozšířili obzory“ a „bourali předsudky“, jak jsem se dočetl v Blesku. Přišli na „HELL party“, kde si nechali zohavovat svá těla: „Vrcholem těhle technik je věšení se na háky tzv. suspension, které vychází z přechodových rituálů primitivních kmenů. Na HELL (pozn. red.: v překladu PEKLO) party je to ústřední bod HELL show. Každý rok se snažíme, aby laťka byla čím dál výš a lidé si to víc a víc užívali,“ říká pořadatel té hrůzy (https://tinyurl.com/42r47om). Pro doplnění dodávám, že hlavním sponsorem onoho klubu je Budvar a mezi vedlejšími je třeba Telefónica, mezi sponsory oné konkrétní „party“ figuruje například čarodějnický podnik paní Lindy Dragonari, která za nejméně 1 500 korun poskytne „malé požehnání“ a za nejméně 3 500 korun provede větší „rituál“.

Tisíc lidí tam přišlo. Na té soukromými podnikateli pořádané „zábavě“ si v lepším případě neuvědomují, že je řídí nenávist k Božímu pořádku. Co je horší? Myslím, že třeba „zábavy“ pořádané na konci dubna radnicemi pro děti jako „slety čarodějnic“. Například starostka Prahy 6 Marie Kousalíková na Ladronce přivítala celé zástupy. Server Tiscali.cz v rubrice „pro ženy“ napsal, že sletu nebylo co vytknout a že byl i „ekologický“. Citoval paní Věru Jandákovou, jejíž syn se prý už „zkusil naučit některé z vyhlášených kouzel svého oblíbence Harryho Pottera“ a že ze sletu je „úplně nadšený“ (https://tinyurl.com/6dfm7fc).

Několik tisíc lidí na Ladronce. Další tisíce na jiných místech republiky, zejména děti. Server České televize o tom přinesl řadu zpráv. Jsou ty akce koncipovány jako švanda, hrají různé kutálky, opékají se buřty, ukazují zvířata, zapalují se vatry či pořádají soutěže pro děti. Vyhrává to, které se vystrojí za nejodpornější ježibabu. Nebo se doma šijí všelijací panáci co čarodějnice a pak se nosí k vatrám a pálí. Neznám jedinou reportáž v médiích, kde by zaznělo něco o dobru a zlu, o absurdnosti soutěže v ošklivosti a o špatnosti rozhodnutí rodičů zapojit vlastní dítě do takové „zábavy“. Příklad jednoho z titulků České televize: „Malé čarodějnice ovládly Svatý Petr“. Jediným negativem, o kterém se ve veřejném prostoru v souvislosti se „slety“ hovoří, je risiko požárů. Že existují i nekonečně důsažnější risika těch „radovánek“ pro duše, neřekne v médiích nikdo. Ani kněz.

Znáte skautský slib? „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.“ Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: „K tomu mi dopomáhej Bůh.“ V Bojkovicích pořádal Dům dětí a mládeže také jeden „Rej čarodějnic“, přidali se i místní skauti. Asi u vědomí té „nejvyšší Pravdy a Lásky“ a potřeby „svými dušemi pomáhat bližním“.

Robert Mugabe, diktátor Zimbabwe, byl pozván do Vatikánu na slavnost blahořečení papeže Jana Pavla II. Mluvčí P. Lombardi SJ vysvětloval CNN, že diktátor nebyl pozván osobně, nýbrž byl přítomen proto, že Vatikán udržuje styky se Zimbabwe, a že Vatikán nemůže diktátorovi říct, aby nejezdil, pokud přijet chce, stejně jako nemůže nic takového vzkázat pánům Obamovi či Sarkozymu, kdyby chtěli přiletět (https://tinyurl.com/62d5gvh). V prosinci 2008 publikoval anglikánský arcibiskup Yorku John Sentamu v Observeru článek o potřebě ukončit zlý Mugabeho režim a diktátora přivést před soud (https://tinyurl.com/5tpwq2), zdá se mi, že ten pán má v dané věci víc rozumu než všichni doktoři právních věd z Lateránu dohromady. Pár dní před cestou do Říma Robert Mugabe prohlásil, že všichni katoličtí biskupové jsou lháři, jak zaznamenal server Newsday Zimbabwe (https://tinyurl.com/65kn4ma), ten ale na Lateránu asi nečtou.

Varšavané se v čase beatifikace shromáždili na náměstí maršálka Pilsudského. Nasz Dziennik tam hovořil například s paní Teresou Kardasiewiczovou, která mu řekla: „Prosby Svatého otce o světlo Ducha svatého dnes míří do celé Evropy, která se odklání od svých křesťanských kořenů. Vede se válka proti kříži, není ctěn lidský život od chvíle početí až do přirozené smrti. Srdce papeže Jana Pavla II. by nepochybně velmi trpělo, kdyby to všechno viděl“ (https://tinyurl.com/3o2483e); pozn. red.: Změnilo se zas toho tolik za těch pět, deset let, co zde tehdy viděl? Nemá paní Teresa polsky narůžovělé brýle?

Výhrady k beatifikaci Jana Pavla II., například v souvislosti s „mírovými“ modlitbami v Assisi, pečlivě zformulovala mezinárodní skupina katolíků, od nás ji podepsal pan Michal Semín, text zveřejnil The Remnant (https://tinyurl.com/4lw8fsw). Zmíněným „mírovým“ modlitbám se už v r. 2002 věnoval biskup Bernard Fellay (https://tinyurl.com/65dygsl).

Londýn byl svědkem svatby prince Williama se slečnou Middletonovou. V hlavním zpravodajství TV Prima, České televize a TV Nova zazněla slova z obřadu ve Westminsterské katedrále (pozn. red.: jde o katolickou katedrálu) o tom, že jde o svazek trvalý a že je stvrzován jménem Svaté Trojice, jen ve veřejné televizi. Všechny kanály ukázaly, že pozván do katedrály (pozn. red.: jde o katolickou katedrálu) byl se svým „partnerem“ Davidem Furnishem i homosexuál Elton John, ten pán, který se Observeru v roce 2006 svěřil, že on by tedy náboženství zakázal (https://tinyurl.com/6y4ze69), a který si loni časopisu Parade dovolil vykládat, že „Ježíš byl superinteligentní homosexuál“ (https://tinyurl.com/yffajho). Za příznačné pokládám, že v hlavním zpravodajství českých kanálů ze svatby prince Williama a slečny Middletonové nezaznělo ani slovo o krizi Anglikánské církve, jejích příčinách a o přihlášení se mnoha anglikánů ke katolicismu. Pro dokreslení šíleného pohledu pana Eltona Johna a jeho „partnera“ na lidský život ještě odkazuji na zprávu Daily Mailu o okolnostech početí a narození „jejich“ dítěte (https://tinyurl.com/69qeeyq).

Vyvražďovací politika čínských komunistů se projevuje ve statistice: sčítání lidu ukázalo, že proti roku 2000 se podíl populace starší 60 let zvýšil o 2,93 % na 13,26 %, zatímco podíl lidí mladších 14 let klesl o 6,29 % na 16,6 %, informoval server LifeSiteNews (https://tinyurl.com/67dfqk3). Číňan Xu Shuaishuai byl v čínském městě Linyi City zabit lidmi z „úřadu pro plánování rodiny“, kteří v jeho domě hledali jeho sestru, již chtěli násilím sterilizovat, a když ji nenašli, napadli jejich otce, informovala paní Reggie Littlejohnová na serveru Womens Rights Without Frontiers (https://tinyurl.com/6zzqgrb). Na čínské potratové politice se podílí i britská organizace MarieStopes, kterou platí také EU (https://tinyurl.com/5ueznxx).

O vymírání a stárnutí evropských národů informoval Mercator.net, který citoval i výzvu maďarského premiéra Viktora Orbána, že je třeba věci nazývat pravými jmény: Evropa prohrává demografický závod velkých civilizací (pozn. red.: jde o to, zda tato prohra není záměrná, zda podstatný populační úbytek není cílený jako v Číně), EU by neměla stavět svou budoucnost na imigraci, nýbrž na rodinách (https://tinyurl.com/6bpvzxf).

Podíl mladých britských dívek ve věku 16 až 24 let, které potvrdily, že se opíjejí, se za necelou dekádu zvýšil ze sedmnácti na čtyřiadvacet procent, zaznamenává analýza rozvoje patologií v britské společnosti od institutu Demos (https://tinyurl.com/6jojnno).

Hürriyet Daily News zveřejnil dopis Donalda Heinze z Kalifornské university, jenž vyzval Turecko, aby vrátilo křesťanství mešitu, na kterou byl po útoku janičářů Mehmeda Dobyvatele na Konstantinopol v r. 1453 přeměněn chrám Boží Moudrosti (https://tinyurl.com/5rnp4k2).

Egyptský kněz Balamoun Youakeem vysoce ocenil kvalitu i rychlost práce egyptských úřadů a vojáků při opravě poničeného kostela Sv. Jiří a sv. Míny, který po výzvě jednoho imáma k vyvraždění křesťanů vypálil dav muslimů, na troskách pak vykládali, že místo kostela tam bude mešita (https://tinyurl.com/5v6jktc).

Tomáš Beran

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.