13.08.2011 21:06

2011-06-07

1. 6. 2011: Tak zde může pomoci už jen dialog: Oběti pedofilních kněží z Belgie žalují Vatikán.
2. 6. 2011: Ecercicie pro imámy – nejlépe na Velehradě.
2. 6. 2011: Podivuhodná výměna: řeholní sestry budou s dětmi doma, matky dětí půjdou dělat.
5. 6. 2011: Většina USA už pro homosexuály. Takže: ještě více pastorace. A většina bude ještě větší.
5. 6. 2011: Kdopak bdí nad katolíky v Argentině? Není to náhodou katolický Vatikán?
5. 6. 2011: Letní kurs sloužení tradiční mše svaté 9. až 11. 8. 2011 v Praze.
5. 6. 2011: Je třeba rodin, zákonů, odvahy, je třeba neustupovat. Pamatuje si ještě někdo jetřebismus?
6. 6. 2011: Chorvatský lid nelze pochopit bez vztahu k jeho vířeproto si zvolili socialistu bezvěrce.
6. 6. 2011: Zákon o eutanázii je už hotov. A jdeme dál, stále vpřed. Kupředu levá!
7. 6. 2011: Filipíny: Církev říká „ne“ legalizaci rozvodu – no to je překvapení! Nechte o tom hlasovat ...
8. 6. 2011: Stále málo dialogu – a výsledek: Je potřeba dialogu dnem i nocí, dialog do roztrhání těla.
9. 6. 2011: Bl. Jan Pavel II.: Medžugorje. To je duchovní centrum světa ... Jak se v tom vyznat?
10. 6. 2011: Demokrati se hádají (1, 2, 3) – pochod homosexuálů Bratislava. Náš tip: pochod se vydaří.
10. 6. 2011: Šok: homosexuálové v ČR už osvojují – a začalo to za Nečasovy (= katolík) vlády.
10. 6. 2011: Rozklad Západu: je to formací a pastorací? Nepřispívá k tomu neřádná forma mše sv.?
11. 6. 2011: Státy i mezinárodní firmy porušují právo; ještě že mezinárodní společenství je v pořádku.
11. 6. 2011: Kde pramení relativismus? V dialektice. EU zlá – do ní aneb dialektický Vatikán.
12. 6. 2011: Jsme milováni Pravdou, poznáváni Dobrem, je krásné žít v Kráse etc. et al.
13. 6. 2011: To bude dialog s talmudisty o umělém oplodňování ... Nebo v něčem slevit?
13. 6. 2011: Co na to Vatikán – pořád tupě pro EU? Co na to manarchisti – pořád tupě pro monarchii?
13. 6. 2011: Důvody „sekularizace, náboženské lhostejnosti a dnešní povrchnosti“ nesdělili – znají je?
16. 6. 2011: Pokrok dialogu Svatého stolce a Izraele: Goldman Sachs si berou na starost Petrův haléř.
17. 6. 2011: Ad 11. 6.a – i to mezinárodní společenství nám hapruje, co teď? Katechesi, seminář?
17. 6. 2011: Ne zákazy, ale positivně: 5. Žij!. 6. Čistotu! 7. Měj!. 8. Pravdu! Mojžíši, vrať se a veď!
18. 6. 2011: Stav liturgické hudby v Římě je tragický, v ČR však skvělý. Římané se musejí zamyslet.
18. 6. 2011: Nový lužickosrbský biskup je z německého semináře, už ne z lužickosrbského v Praze.
20. 6. 2011: Potraty = evropská hodnota: Blogeři se diví. Spali? Nevšimli si dávné změny hodnot?
21. 6. 2011: Nové pastýřské dno: zmohl se jen na konstatování. Není vidět, že by proti tomu co dělal.
21. 6. 2011: Cvičení představivosti: Je nepředstavitelné, že by se němečtí biskupové odtrhli?
21. 6. 2011: Vatikánské počty: každých 5 min křesťan. Nevatikánské: co ½ sekundy vražedný potrat.
22. 6. 2011: Procitlí blogeři (20. 6.) žadoní u demokratů: neberte nám náš libý demo-sen, pastýři mlčí.
23. 6. 2011: Skandál trvá – eurofanatismus některých lidovců se skutečně příčil zdravému rozumu.
23. 6. 2011: Oč jde? Jde o to, že toto neříká hierarchie, dokonce to neřekl ani duchovní. O to jde.
23. 6. 2011: Blogeři (22. 6.) ale zaslouží i chválu: církev vstřícně zbuduje útulky pro přestárlé (!).
24. 6. 2011: Skvělé plody 2. vatikánu: před 1 000 kněží ročně, po 100. Ale zato 20 × kvalitnějších!
24. 6. 2011: Doporučujeme pečlivé pročtení referátu o nové evangelizaci Evropy. Dobrý? Daří se?
24. 6. 2011: Demokracie, tolerance a rovnost plně stačí pro nezadržitelný rozmach sexuální výchovy.
25. 6. 2011: Ne latina a Vatikán – angličtina a Amerika nás vedou. Čs. katolický demokrat v klidu.
26. 6. 2011: Dva blogeři: Žebříček a stav církevních škol a situace ve slavení tradiční mše svaté.
26. 6. 2011: Ad 9. 6.: Vatikánské „Dilema jménem Medjugorje“. Další problém neřízeně rozrostlý.
27. 6. 2011: Homosexuální skandál biskupů v Kanadě pokračuje, Vatikán mlčí (11. 5.a, 24. 5.).
28. 6. 2011: Už jim dochází, že sekularismus je hroznější než islám, ale pořád ho tu plně nevidí.
30. 6. 2011: 7 papežem uznaných biskupů vysvětilo bez dovolení papeže biskupa v Číně; též zde.
30. 6. 2011: Pár důležitých a stručných faktů o církevním majetku.

1. 7. 2011: 3 × z tradice: svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, dodatek k 24. 6.a a leták č. 121.
2. 7. 2011: Kdo rozpoutal aféru Čunek? Kdo rozpoutal aféru Bartončík?
2. 7. 2011: Dokument a dokument o přistěhovalectví. Není zrovna tu třetí, dobrá, cesta?
4. 7. 2011: Další rána: v katolickém Mexiku vítězí revoluce. Bude pronásledování? Církev mlčí.
4. 7. 2011: Dravá Skylla schismatické vzpoury, nenasytná Charybdis ekumenické změti: rozpory.
5. 7. 2011: Sekullarismus: Austrálie proti burkám a hábitům sester před 2. VK, Indie ho zlobí.
5. 7. 2011: Pravda a láska přijela do USA, setká se s politiky..
8. 7. 2011: President ČR nemá dost setkání s Akcí D. O. S. T.: opět se s ní sešel. Blahopřejeme!
9. 7. 2011: Pastýřova dlouhodobá práce přináší své plody, pastýř se usmívá, bude dialog..
9. 7. 2011: Problém moderních katolíků: „Korupce jen kvete, ale peklo zeje prázdnotou!“
10. 7. 2011: Ad 20. 6.: Nejen komisařka či potrat-lobby, ale zcela svobodný evropský parlament.
12. 7. 2011: Je tolerance hodnotou Evropské unie? Je? Pak se ndá nic dělat: pražský primátor.
15. 7. 2011: Zdravotnická reforma má vážné vady, zdravotnická refoma je dobrá.
18. 7. 2011: Mezinárodní katolická unie tisku už není katolická.
19. 7. 2011: Irsko se potácí v ekonomické i katolické krisi. Nová zpráva? Česky nic. Originál.
19. 7. 2011: Býv. katolické Irsko: Neporušíš zpovědní tajemství? Do lochu! Kde se stala chyba?
20. 7. 2011: Pražská židovská obec vyplivla jedovatou slinu a vlezla do díry – jed už působí sám.
20. 7. 2011: Talmudistický Izrael velmocí v oplodnění in vitro. Co na to sionistický katolík?
23. 7. 2011: Podivná argumentace risiky a ne přirozeným zákonem: tedy snahy snižovat risika?
25. 7. 2011: Z Irska povolán do Říma apoštolský nunciusa půjde k nám.
25. 7. 2011: Ve vých. Africe hlad zabil již desetitisíce lidí, v Británii umělé oplodnění 1,9 miliónu.
28. 7. 2011: Papež se stane hrdinou komiksu.
29. 7. 2011: Objeven hrob apoštola Filipa. Podrobnosti.
30. 7. 2011: 500. výročí zřízení prvních tří diecézí v Americe.
30. 7. 2011: „Je třeba.“ Je třeba obnovit projev adorace při sv. přijímání.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.