08.07.2011 09:45

2011-06

(3. 6. 2011) Zdravím čtenáře!

Evropský parlament každou chvíli hlasuje o nějakém dokumentu, který vykládá, jak důležitý je pokrok pro eurolid. Zřejmě jde o naplňování hesla „Za evropskou společnost znalostní“. Když v únoru poslanci přijali resoluci, jež „upozorňuje, že ženy musí samy rozhodovat o svých sexuálních a reprodukčních právech, a to zejména prostřednictvím snadného přístupu k antikoncepci a umělému přerušení těhotenství“ (https://tinyurl.com/6gtuzbw), nedalo mi to a napsal jsem předsedovi ctěného sboru Jerzymu Buzkovi (pozn. red.: ano, toho si vybrali zbožní Poláci; podobně i níže), aby mi laskavě řekl, jaké evropské hodnoty odráží propagace zabíjení nenarozených dětí. V minulých dnech mi pošťák přinesl odpověď.

Na třech listech papíru se dozvídám tři věci:

1) že mi česky nenapíší, protože to nesvedou,

2) že pan Buzek mi nenapíše, protože od toho má úředníky, a

3) že jde o hodnotu „genderové rovnosti“ a „zdraví žen všeobecně“.

Skutečně je tou podstatnou odpovědí jen těchto pět či šest slov. Že je pro pokrok dobré zabíjet ve jménu rovnosti, ale není nic nového, takové ponaučení světu přinesla už Francouzská revoluce, ta se ovšem o zdraví žen nestarala, takže v tom určitého pokroku dosaženo bylo. Díky Evropské unii!

Předmětná resoluce také praví, že europarlament „zdůrazňuje skutečnost, že ženy musejí mít přístup k bezplatným konsultacím ohledně umělého přerušení těhotenství“ a že je potřeba rychle zprovoznit „Evropský institut pro rovnost žen a mužů“.  Rozumím těmto thesím tak, že tam, kde umělé potraty patří ke každodennímu státnímu provozu, je žádoucí zpevnit hradby, a že půdu zemí, jako je Irsko, kde k zabíjení nenarozených dětí stále ještě má někdo hlasité výhrady, musí zorat osvětová kampaň.

U nás se nikdo tak hlasitě a hromadně proti zabíjení života, jako to činí Irové či Poláci, neozývá, ale osvěta se pro Čechy stejně raději vede. Co kdyby ... Tak například redaktorka České televize Lea Surovcová připravila edukační příspěvek k výročí antikoncepčních prášků, odvysílán byl v Událostech 15. května (od 28. minuty: https://tinyurl.com/6967tj2; pozn. red.: je mnoho tzv. konservativních katolíků, kteří tvrdí, že „já se na televizi nedívám, jen na „zprávy“ – ovšem žádné protestní hlasy proti této zprávě se veřejně neozvaly). Hlasatelka Iveta Toušlová reportáž uvedla tvrzením, že antikoncepce je „symbolem svobody rozhodování“. Opřela tato slova asi o názor ředitelky Gender Studies Lindy Sokačové, která v příspěvku (s mrňouskem v ruce) o pilulce prohlásila: „Zvýšila svobodu v rozhodování, jestli mít nebo nemít děti, ale především asi zvýšila jistotu vlastně v tom plánování.“ Pilulky podle redaktorky berou u nás stále mladší dívky: „Mnohdy už od dvanácti let.“ Když pak redaktorka pravila „Po padesáti letech dokáží lékaři s jistotou vyvrátit řadu dlouhodobých mýtů, například to, že antikoncepce způsobuje rakovinu.“, rozhodl jsem se ji k tomuto dílčímu aspektu oslovit. A byla z toho výměna několika emailů.

Kdopak Vám řekl, že pilule a rakovina je mýtus? Já mám jiné informace. Napsal jsem a poukázal na několik zdrojů (například na: https://tinyurl.com/6dswp33). Lea Surovcová mi odpověděla: Děkuji za reakci. Tuto informaci jsem se dozvěděla od řady specialistů. Logicky jsem reagoval: Prosím, vyjmenujte mi tu řadu, děkuji. A novinářčina odpověď? Dobrý den, bohužel své zdroje odkrývat nemohu.

Chvíli jsem popadal dech a pak jsem odeslal email, který zatím zůstává bez odezvy: Jejda, to jsem netušil, že sestrojit historicko-edukačně-ideologický příspěvek na zdravotnicko-mravní téma je dílo pro investigativní novinářku. Čtu si tak Váš kodex: „Česká televize je z vážných důvodů oprávněna zaručit osobám, jež poskytly informace nebo podklady pro natáčení, anonymitu, jestliže téma, k němuž se informace vztahují, je předmětem veřejného zájmu. Vážným důvodem ve smyslu tohoto pravidla mohou být především důvodné obavy o bezpečnost, obživu nebo uchování důstojnosti zdroje či jemu blízkých  osob. Pokud Česká televize takovou záruku po předchozím poučení zdroje o zákonných mezích tohoto práva učiní, je povinna dostát svému závazku zdroj neprozradit v rozsahu práva, které provozovateli televizního vysílání vyplývá ze zákona, ledaže by se ukázalo, že zdroj jednal vůči České televizi podvodně. O rozsahu a podmínkách záruky je povinna zdroj předem poučit.“ Takže Vy se bojíte, že já bych ohrozil „bezpečnost, obživu, důstojnost“ těch Vašich specialistů? Předem jste je jistě poučila .... Prosím pěkně, paní redaktorko, to myslíte fakt vážně? Já tvrdím, že jste v reportáži lhala. Vy se odkazujete na chráněné zdroje a nějakou vlastní zkušenost (tuto pasáž jsem z výše uvedené citace novinářčina emailu vynechal, protože ji pokládám za její soukromou záležitost). Absurdní divadlo. Prosím pěkně, tady nejde o národní bezpečnost, korupci, organizovaný zločin, ale o lékařské studie. Nevšimla jste si? Prosím tedy znovu o Váš seznam specialistů, od nichž jste slyšela cosi o vyvrácení mýtu.“

Na webu České televize je zmíněná reportáž vystavena i samostatně v rubrice jakýchsi pro občany prý významných výročí, přidaný text ji doplňuje o několik drobností. Například: „U zrodu první hormonální pilulky Enovid stáli v polovině 50. let zdravotní sestra Margaret Sangerová a tři vědci ...“ (https://tinyurl.com/3hf88vs).

Jméno této ženy mohli diváci „veřejné“ televise potkat už v roce 2007 v pořadu Planeta věda, kde paní Kateřina Kvapilová ze Sexuologického ústavu 1. LF UK vyložila, že vynález spolehlivé antikoncepce byl radikální průlom pro ženskou sexualitu a že nyní má hlavní slovo o reprodukci žena, která se může rozhodnout, kdy a kolik bude mít dětí. „Z globálního hlediska to znamenalo, že se snížil počet potratů, vraždění nechtěných dětí.“ Pan Petr Křepelka z Ústavu pro péči o matku a dítě pak divákům Planety věda řekl, že „vývoj hormonální antikoncepce souvisí s bojem za lidská práva žen a se jménem Margaret Sangerové, což byla porodní asistentka, propagátorka metod plánovaného rodičovství v USA na začátku 20. století. Stala se mecenáškou výzkumu, který umožnil Franku Coltonovi uvést v roce 1960 první přípravek kombinované hormonální antikoncepce na trh, ten přípravek se jmenoval Enovid.“ K tomu Česká televize dodala: „Pilulka proti početí vyvolávala už od počátku odpor v církevních kruzích (pozn. red.: dnes už odpor vyvolává mnohem méně, což je zřejmé i z toho, že není znám jiný protest proti tomuto pořadu, než tento autorův) a obavy z možných zdravotních rizik. Její rozmach byl přesto raketový“ (https://tinyurl.com/6eyq47k).

Není mi jasné, proč se nejpozději od roku 2007 Ústav pro péči o matku a dítě ještě nepřejmenoval na Ústav pro zkázu, když jeho zaměstnanci dokáží takovým způsobem promlouvat o lidských démonech, jakým byla paní Sangerová (https://tinyurl.com/5cz3ts; https://tinyurl.com/69wxo9u).

A nyní korálky z mediálního náhrdelníku.

Dva sedmiletí britští kluci byli ve škole potrestáni za to, že si chtěli hrát na vojáky. Šílenství politické korektnosti odsoudil poslanec Marcus Jones, napsal Daily Mail (https://tinyurl.com/4xf5pl8; pozn. red.: pěkný příklad dnešního stavu – něco špatného je obecně platné a „dobrý“ jedinec se proti tomu staví). US NAVY je na tom ovšem daleko hůř. Jak lodivod z katedry sociálního inženýrství naviguje plavidla amerického válečného námořnictva do vod politické korektnosti, vylíčil deník Washington Times (https://tinyurl.com/3ufzmh5).

Turecká aktivistka a rodinná poradkyně Sibel Üresinová je podle serveru National Turk přesvědčena, že ženám v Turecku by tuze prospěla legalizace polygamie. Vždyť i Korán o ní mluví! (https://tinyurl.com/64xwkb5).

Naproti tomu severoamerický publicista Alan Caruba na svém blogu Warning Sign poznamenává, že polygamie ohrožuje společnost. Hlavním tématem jeho zamyšlení je však postup kulturní revoluce ve Spojených státech za současné administrativy, zejména v homosexuální části její agendy (https://tinyurl.com/3cbg7bq).

Paní Phyllis Schlaflyová na WND varovala před plány americké administrativy kumulovat data o dětech a mladých lidech a ozřejmila, že vláda chápe školy jako reservoáry mladých lidí, které lze indoktrinovat protiamerickou ideologií „sociální spravedlnosti“, multikulturalismem místo vlastenectví a amorálními vzorci chování jako „vhodným“ doplňkem těch mravných pod heslem „různorodosti“ (https://tinyurl.com/6degq9q).

Media Research Center‘s Business & Media Institute zanalyzoval mediální presentace „Nepříjemné pravdy“ aktivisty Alberta Gorea od května 2006 do dubna 2011 a konstatuje, že 98 % referátů dílo přijalo nekriticky (https://tinyurl.com/6hsnmfv).

Francouzský president Nicolas Sarkozy se chce angažovat v cause pronásledované pákistánské křesťanky Asie Bibi, informuje poslanec Christian Vanneste (https://tinyurl.com/65v6d6b).

Raymond Ibrahim z Middle East Fora srovnává utrpení křesťanů v muslimském prostředí s myšlenkami, které rozsévají populární muslimští myslitelé, jako je například Abu Ishak al-Huwaini (https://tinyurl.com/3qaxrln; pozn. red.: křesťané v té části světa, která bývala jejich domovem, zřejmě naproti tomu nijak netrpí, protože všechno strpí).

Arabské jaro“ v Egyptě prý vyraší i květem „nacistické strany“. Andrew G. Bostom se při této příležitosti na serveru American Thinker ohlédl za nacisty, kteří právě v Egyptě našli domov po druhé válce (https://tinyurl.com/43t73gg).

Do Varšavy přiletěl jako americký president pan Barack Obama. Před Presidentským palácem ho uvítala demonstrace s obrázky ruského premiéra Putina a transparentem: „Americans! Release satelite photos, on 10-th april 2010, the polish president was killed in Russia,“ informovala Niezależna (https://tinyurl.com/3sjaa26).

České centrum ve Varšavě pozvalo Poláky na otevření výstavy „Katyň paměť polského národa. Osudy obětí z Těšínského Slezska“, kterou na půdě polského Senátu uspořádal náš velvyslanec (https://tinyurl.com/3sapzdl). Ti, co přišli, se ale stali svědky jevů vídaných snad jen někdy v Evropském parlamentu. Nasz Dziennik informoval, jak kancelář Senátu chtěla exposici zcensurovat a panely připomínající oběti letecké havárie na smolenském letišti vyřadit. „Maršálek Bogdan Borusewicz se rozhodl riskovat diplomatický skandál a znemožnit vystavení fotografií ze Smolenska“ (https://tinyurl.com/3djly3q).

Zločiny z nenávisti“ jsou ve Spojených státech opravdový problém, souhlasí na serveru Renew America Bryan Fischer a poukazuje na oběť vůle vedené takovým myšlením: olympionika Petera Vidmara, jenž přece nemůže vést americké sportovce na olympiádu, když si v kalifornském referendu dovolil podpořit normální rodinu proti zájmům homosexuálních revolucionářů (https://tinyurl.com/69tpc2r).

Americký hrdina Harwey Milk změnil běh dějin, oznámila na svém webu v prohlášení k „81. narozeninám“ kalifornského homosexuálního aktivisty přední demokratka Nancy Pelosiová (https://tinyurl.com/6hlotqj). Jaké problémy mají někteří politici s vlastní pamětí, pokud jde o události sedmdesátých let, psal předloni na okraj výroků právě Nancy Pelosiové o tomto aktivistovi Jack Cashill na WND (https://tinyurl.com/6c4b2ml).

Brazilská presidentka Dilmah Rousseffová vyzvala ke stažení indoktrinačního souboru informací pro děti od 11 let „Škola bez homofobie“, který sestavili experti UNESCO. Ministr školství Fernando Haddad se ovšem s úplně stejnými experty nyní radí o sestavení nového souboru (https://tinyurl.com/67gcv24; pozn. red.: to se dělá takto – pro začátek se bude jednat o děti až od 13 let, a teprve časem, až se soubor zaběhne, posune se věková hranice na oněch 11 let; při prohlubování všeobecné zkázy se nesmí lámat hůl přes koleno a nepřeskakovat dějinné etapy – komunisti to mají v malíčku – a dnešní církevní konervativní revolucionáři proti tomu už z definice neznají obranu).

Politická korektnost je Achillovou patou polského parlamentarismu, poznamenal poslanec Robert Wegrzyn poté, co byl orgánem Občanské platformy ze strany vyloučen za výroky o homosexuálech a lidské přirozenosti, informovala Rzeczpospolita (https://tinyurl.com/4ykablb).

Představitel ruské pravoslavné církve Vsevolod Čaplin podle Interfaxu poděkoval moskevské radnici a policii za to, že zabránily pokusu o „Gay Parade“ v ruské metropoli, a vyjádřil naději, že ruské orgány i v budoucnu budou naslouchat hlasu ruského lidu a nikoli vnějšímu tlaku (https://tinyurl.com/6kotlwa). Server Patriarcha.ru doplnil, že Vsevolod Čaplin doufá, že Rusko se brzy stane zemí, kde je umělý potrat morálně nepřijatelný. Na Den dětí v Rusku tradičně pořádají akce »Россия – за жизнь! Россия – без абортов!« (https://tinyurl.com/5t5oe3u; pozn. red.: úroveň potratových hrůz je v současném Rusku jednou z nejhorších na světě, což je pozůstatek z dob totalitního bolševismu, kdy byly potratové zákony jedny z nejliberálnějších na světě; doporučujeme všem liberálním bojovníkům proti totalitě, aby laskavě vzali na vědomí tučně vytištěné slovo).

Tomáš Beran

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.