29.07.2011 13:49

2011-06

Test pro děti

1. Kdy se koná Slavnost Těla a Krve Páně a proč?
a) V době velikonoční, protože patří k tajemstvím těchto svátků.
b) Ve čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice.
c) Ve vhodný den v letním období, kdy je možné konat procesí.

2. Co znamená slovo Eucharistie?
a) Citoslovce údivu.
b) Díkůvzdání.
c) Obětování.

3. Je možné, aby se Kristova oběť mohla opakovat?
a) Ano, je tomu tak v každé mši sv., i když už nekrvavým způsobem.
b) Ano, je tomu tak vždy ve mši sv. konané na Velký pátek.
c) Ne, při mši sv. pouze vzpomínáme na Kristovo posezení s jeho učedníky a posléze na jeho utrpení.

4. Pán Ježíš sv. Petrovi sdělil, že mu dá klíče ... Co tím zamýšlel?
a) Petr dostal pravomoc rozhodovat v řízení Církve jako její papež.
b) Petr dostal skutečné klíče, aby je jednou použil při vybudování basiliky Sv. Petra v Římě.
c) Petr měl řešit klíčové problémy v Církvi.

5. Byl sv. Pavel povolán Pánem Ježíšem, aby ho následoval?
a) Byl povolán, když s Jakubem a Janem spravoval sítě.
b) Nebyl povolán, protože nepatřil ke sboru dvanácti apoštolů.
c) Povolán byl později a jinak než ostatních dvanáct apoštolů.

6. Pronásledoval Pavel někdy Církev?
a) Ano, když se ještě jmenoval Šavel, pronásledoval Ježíšovy vyznavače.
b) Bylo to po sporu s apoštolem Petrem o přijímání pohanů do Církve, ale pak se Pavel (po dvou letech) obrátil a přestal křesťany už natrvalo pronásledovat.
c) Nemohl pronásledovat Církev, protože ta se zrodila teprve po Seslání Ducha Sv. a Pavel ke křesťanům tehdy již patřil.

7. Co znamená jméno Petr? Sám Pán Ježíš to vysvětlil, ale jak?
a) Petr znamená skálu, na které Ježíš řekl, že vybuduje svou církev.
b) Petr znamená Veliký – naproti tomu Pavel znamená Malý.
c) Řekl Petrovi, že je udatný bojovník – to znamená Petr.

8. Co slavíme 24. června?
a) Narození sv. Jana Křtitele.
b) Stětí sv. Jana Křtitele.
c) Vystoupení sv. Jana Křtitele.

9. Jak se jmenovali rodiče sv. Jana Křtitele?
a) Adam a Eva.
b) Jáchym a Anna.
c) Zachariáš a Alžběta.

10. Proč Jan Křtitel řekl o Pánu Ježíši, že ten byl dříve než on?
a) Protože Ježíš byl o půl roku starší než Jan.
b) Řekl to pouze z úcty k Pánu Ježíši.
c) Sice byl Ježíš jako člověk o půl roku mladší, ale jako Bůh je od věčnosti.

P. Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.