14.05.2015 13:05

Co si někteří lidé představují pod termínem globální prediktor?

Dvě křídla globálního prediktora aneb kdo nám vládne a jak ho poznáme

Starý Egypt ani historie jeho národa nejsou mou specializací. Následující přednáška ruského politického analytika Valerije Pjakina mě však natolik fascinovala, že jsem se rozhodl podělit se o zjištění i se čtenáři AE News. Tento článek je pokračováním článku Pozorovatelky O světové moci [1]. Valerij Pjakin v něm opět hovoří o Globálním prediktorovi, vysvětluje princip jeho vládnutí, složení týmu a další podrobnosti.

Potomci 22 staroegyptských žreců = globální prediktor

O tzv. Globálním prediktorovi a jeho struktuře už víme, že pochází ze Starého Egypta. Zde nad faraóny stálo 10+1 žreců Severu a 10+1 žreců Jihu. (Žrece si překládám jako Jasnozřivý, ten, kdo vidí víc než ostatní.) Zhruba v době Mojžíše přestali žreci ovládat pouze Egypt a vystupovat oficiálně (ve styku s faraóny). Přešli do podzemí, odkud vládli a vládnou světu dodnes.

Dodnes má Globální prediktor dvě křídla – severní (atlantické) a jižní (euroasijské). GP pracuje formou tandemu. Jeden tandem předkládá úkol, druhý ho řeší. Řeší ho ale současně i první tandem. Obě řešení vzájemně porovnávají.

Memphis a Thebes = původní sídla GP

GP má kořeny ve Starém Egyptě. Ve městech Memphis na severu země a Thebes na jihu. Obě města byla metropolemi jednotlivých částí Egypta. Symbolem města Thebes byla bílá vlajka (barva), symbolem Memphisu vlajka (barva) rudá. V každém městě sídlilo 10 hierofantů a 1 vedoucí žrec. Při vzájemném řešení úkolů si předávali kouli jako symbol země. Symbolika fotbalu pramení odtud.

01 mapa Starého Egypta.JPG

Mapa Starého Egypta

Žreci se nelišili pouze v barvách, odlišné byly i způsoby, jakými navrhovali plnění úkolů. Bílí předkládali evoluční, mírová, nenásilná řešení, rudí řešení revoluční, válečná, násilná. Většinou vítězilo řešení, že kde neprojde vojsko, projde osel naložený zlatem (korupce, úplatky, dezinformace apod.). Když byl Egypt sjednocen, král nosil korunu s oběma barvami.

Stěhování GP do Janova a Benátek

GP, realizující procesy po celém světě, našel po pádu Egypta, na konci 12. století, nové místo působení v Itálii. Teritoriálně se opět rozdělil na dvě republiky – Janovskou a Benátskou. Janovská republika si určila bílou vlajku s rudým křížem, symbolizujícím sjednocení. Benátská republika zvolila rudou vlajku s bílým lvem. A odkud známe rudou vlajku s bílým křížem? Švýcarsko.

03 Janovská a Benátská republika.jpg

Janovská a Benátská republika

Janované byli mořeplavci a předali svou vlajku na konci 12. století Anglii. Benátská republika po útoku Langobardů předala svůj symbol Švýcarsku. Byl však ještě jeden stát, který plnil úkoly Benátské i Janovské republiky, byl jejich vykonavatelem. Byla to republika Lucca (území blízko Toskánska). Měla vlajku stejnou, jako má dnes Polsko.

Stěhování revolučního křídla GP do Holandska

Po vytvoření Osmanské říše Janovská republika (evoluční) i zdejší sídlo GP zůstali na místě. Benátská republika (revoluční) se v 15. století z bezpečnostních důvodů znovu přestěhovala, tentokrát do Holandska. Část kádrového korpusu byla do Holandska vzata z republiky Lucca. Potomci žreců potřebovali hojnou a sytou zemi, kde se rodilo hodně dětí, kde se vyznával kult mateřství. Takovou zemí bylo Holandsko.

Vlajky zemí ovládaných atlantickým (revolučním) křídlem mají barvy červená-modrá-bílá

GP tedy nově sídlil – eurasijské křídlo – v Janově, atlantické křídloHolandsku. Všechny země, které spadají do působení atlantického křídla GP, mají barvy vlajek – červená – modrá – bílá. V libovolné kombinaci. V Rusku se vlajka na způsob holandské objevila, když v důsledku Smuty převzali moc Romanovci. Místo červené vlajky zavlála nad Ruskem vlajka červeno-modro-bílá, jakou mají dnes. Bolševici se v roce 1917 GP postavili a zvolili si opět vlajku rudou.

Vlajky zemí ovládaných euroasijským křídlem GP mají barvy černá-žlutá-zelená

Výjimka: Polsko je vykonavatelem obou křídel GP, jako bývala republika Lucca. Proto se Polsko od 17. století všemožně snaží o vůdčí úlohu v Evropě a často škodí všem. Proto bylo v historii také tolik pokusů o rozdělení a obsazení Polska.

Jak spolu křídla GP komunikují a spolupracují

Křídla GP mezi sebou nemají konflikty, nehádají se a nenadávají si. Pracují v tandemu formou „tvůrčího konkurzu“. Situace je taková, v této zemi probíhá toto, revoluce se nepovedla, provedeme to později jinými cestami. Jedno křídlo pracuje evolučními (nenásilnými) metodami, druhé pracuje metodami revolučními.

Vlajky Ruska a dalších evropských zemí pod atlantickým křídlem

Když Rusko v roce 1991 znovu přijalo červeno-modro-bílou vlajku, dostalo se znovu do vlivu euroatlantického křídla GP. (Podobnou vlajku má např. Česká republika, Slovenská republika, Holandsko, Francie, Velká Británie, Chorvatsko, Lucembursko, Slovinsko, Srbsko, USA). U vlajky nezáleží jen na barvách, ale je to jakási nápověda, pod čí jurisdikci ta která země spadá.

Vlajky evropských zemí pod eurasijským křídlem GP

Pokud ve vlajce převládají barvy černá – žlutá – zelená (např. Belgie, Německo, Irsko, Litva, Brazílie), převládá u země vliv euroasijského křídla GP. Podle toho můžeme soudit, jaké metody budou GP přednostně užívány vůči té které zemi (revoluční vs. evoluční). Ale nejsou vyloučeny i jiné, alternativní metody. Všechny nové země, které prodělaly revoluci, dostávají automaticky červeno-modro-bílou vlajku.

Rothschild vs. Rockefeller, kdo z nich vládne světu?

Rothschildové se zformovali jako národní elita USA. GP stálo mnoho úsilí, aby v roce 1910 tento klan ovládl. Rockefellerové patří mezi národní elitu Francie, ale oba klany jsou již vzájemně spojeny sňatky. Rothschildové ani Rockefellerové tedy nepatří mezi potomky staroegyptských žreců a nevládnou světu z nejvyšší úrovně (mají sami „nadřízené“).

GP, Vladimir Putin a Ukrajina

Putin není ovládán žádným křídlem GP. Provádí vlastní globální politiku, což se projevilo mj. i plakáty s Putinem v Itálii nebo v Praze, kde je vyobrazen jako Stalin – tj. suverénní vládce své země. Současná Ukrajina není subjektem zahraniční politiky, nemá vlastní zahraniční politiku. Je pouze nástrojem a objektem řízení z vnějšku, stejně jako lidé, žijící na Ukrajině.

Vlastní finanční politika Ruska

Putinova nezávislost na GP se projevuje zejména určováním vlastní finanční politiky i ve vztahu k cizím zemím, vzájemným obchodováním v jiných měnách než USD. Také opouštění nadnárodních společností elektronických plateb a kreditních karet jako VISA. Jejím postupným nahrazením vlastním platebním systémem.

Kdyby Ukrajina přešla v obchodování se zeměmi SNS na hřivnu, ročně by vydělala cca 2,5 miliardy hodnoty USD. Ukrajina však obchoduje v dolarech, proto ročně tratí nejméně 1,5 miliardy USD.

Tím, že Putin provádí samostatně globální politiku, zajistil bezpečnost sobě i své zemi. Na rozdíl od zemí, které se rozhodují pouze podle nařízení z USA, případně Velké Británie.

Kdo konkrétní je globálním prediktorem?

Kdo řídí tyto země konkrétně, je otázka více méně konspirativní. Existují dvě operační centra světového řízení, skrze která pracuje GP. Atlantické křídlo pracuje skrze centrum britské koruny, britské královské rodiny. Druhým centrem je institut papežství a stát Vatikán. Skrze ně operuje euroasijské křídlo GP.

Švýcarsko a Janov (Geneva a Genova) – sídla světových vládců

Samostatnou vlajkou GP se jeví Švýcarsko s rudou vlajkou a bílým křížem (atlantické křídlo) a s bílou vlajkou a rudým křížem republika Janov (euroasijské křídlo). Proto se také v roce 1922, kdy kapitalistické země začaly diplomaticky uznávat nový Sovětský svaz, první konference, která prolomila hradbu diplomatické izolace SSSR, se odehrála v Janově. Janovská republika byla a je historickým centrem eurasijského křídla GP, centrem evolučním (nenásilným).

Švýcarsko – země, které se po staletí vyhýbají všechny války a kde sídlí tichý a utajený archiv všeho světového bohatství, je druhým centrem, sídlem GP.

Stopy, souboje rudých a bílých lze v historii vysledovat ve všech občanských válkách. Sever proti Jihu, Bílí proti Rudým, Hutuové proti Tutsiům, kosovští Albánci proti Srbům atd.

Rudé město Memphis a bílé město Thebes se zrcadlí v naší celé historii i současnosti. Ale během historie se jejich cíle i prostředky vzájemně promíchaly. Revoluční, krvavá řešení, lze tedy očekávat z jakéhokoli křídla GP, stejně jako řešení mírová, evoluční.

https://aeronet.cz/news/dve-kridla-globalniho-prediktora-aneb-kdo-nam-vladne-a-jak-ho-pozname/

Pozn.: Článkem má být jen objasněn termín globální prediktor, pokud o něm někde slyšíme; je vůbec otázkou, pokud by něco takového mělo existovat, zda ten, kdo by měl patřit do centra GP, by vůbec o této své roli s jistotou věděl. Naopak ve Starém Zákoně je vícekrát použito slovo "vidoucí" (podle Hejčla "videc"), později "prorok.".

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.