28.06.2011 15:35

Kapitoly ze sebevýchovy Kardinální ctnosti (1) Úvod

Duch svatý nám vložil (říká o. kardinál Tomášek ve svém Katechismu) jen schopnost k ctnostnému jednání. Teprve však, když tuto schopnost rozvíjíme, získáváme časem dobrý návyk, náklonnost, pohotovost a zručnost konat dobro vždy a všude, a to ihned, snadno a s chutí. A toto je teprve ctnost. Je to tedy trvalá a dobrá vlastnost.

Proto (pokračuje o. kardinál): Navykáš-li si na pravidelnou modlitbu a bohoslužbu, získáváš ctnost zbožnosti. Navykáš-1i si poslouchat rodiče a představené, získáváš ctnost poslušnosti. Navykáš-li si nebrat cizí věci, získáváš ctnost poctivosti aj. aj. Stále to „navykáš-li si, navykáš-li si“. Jde tedy o trvalo dobrou vlastnost ne: ne jednou ano, podruhé ne, ale vždycky ano pro dobro.

Královskou ctností á korunou:všech je láska. Ovšem 1áska v tom pravém slova smyslu. Řečtina má pro takové skutečnosti šest slov. My bohužel jen jedno.          A proto se nejednou pod tím naším slovem láska skrývá ledacos dobrého i nedobrého.

A tak po lásce, která je královnou všech ctnosti, je velmi důležitá vytrvalost, poněvadž bez ní nelze žádnou ctnost získat. A všechny ctnosti se pak soustřeďují kolem čtyř ctností základních, které jsou: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.

Podle Dacíkových Pramenů duchovního životu zpracoval pro Verum et Bonum P. František Opletal

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.