11.01.2012 09:45

M0 Odluka církve a státu

Veřejnost v České republice vzrušuje otázka „církevních restitucí“, majetku církve a s tím spojená otázka odluky církve a státu. K tomu předkládáme laskavému čtenáři pubikaci 2. v naší rubrice Knihovna – Libri nostri, a to Rozluka církve a státu ve Spojených státech severoamerických, v Brasilii, v Genevě a v Irsku, z roku 1913 a pak zejména publikaci 9. tamtéž s názvem Rozluka církve a státu ve Francii.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.