27.07.2017 16:52

Ministr – kulturní vykuk – aneb Vy o koze, já o voze. Ještě jinak: had na šest. Mnoho-sto je stejně jako mnoho-sto tisíc.

26. 7. 2017 23:31:00 - Jiří Buriánek

Pane ministře,

Vaše náklonnost k Sudetským němcům je všeobecně známá:Známým,ověřitelným a nejen vámi zamlčovaným údajem je fakt že z dospělé populace Sudetských němců v r.1938 bylo celých 92% členy Henleinovy nacistické,s Hitlerem unisono řvoucí SdP.
Mimo přestárlých fakticky všichni.V kontextu tohoto se tedy jednalo o "nespravedlivý odsun" anebo o zasloužené vykopání nácků a fašounů z vlasti?Věřím že při Vašem vzdělání a rozhledu se nesnížíte k odpovědi.."Kde jste ten údaj vzal" anebo že tehdy bylo problémem do SdP nevstoupit.

Odpověď

27. 7. 2017 7:28:11 - Mgr. Daniel Herman

Máte jednostranné informace, pane Buriánku. Mezi československými Němci byla silná podpora nacionálního socialismu, ale byla též silná a aktivní protinacistická opozice, která se formovala především v křesťanských a sociálnědemokratických kruzích. Hned po obsazení zbytku Čech a Moravy hitlerovci, bylo cca dvacet tisíc sudetoněmeckých antifašistů pozatýkáno a odvlečeno do koncentračních táborů. To jsou také fakta, na která bychom neměli zapomínat.

11. 7. 2017 6:43:18 - krissus

Přeji pěkný den pane ministře.

Již několikrát jsem tu otevřel otázku nevyrovnaných reparací Němců vůči Česku. Nikdy jste ale nevyjádřil Váš postoj k této otázce. Psal jste sice, že závazky se mají plnit- myšleno náš příspěvek do NATA. Ale jaký je Váš názor na vyrovnání za zvěrstva a škody které v Československu Němci napáchali?????

Odpověď

11. 7. 2017 9:45:43 - Mgr. Daniel Herman

Vážený pisateli,

ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno 230,1 mil. Kčs. Objektivní mezinárodněpolitické skutečnosti po 2. světové válce zabránily realizaci dalších plateb, mj. proto, že ČSR a SRN spolu do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky. V průběhu 90. let se pak ČR a SRN dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Závazky obsažené v Česko-německé deklaraci přitom obě strany od té doby důsledně dodržují.

Přípomínáme si německé zvěrstvo v Ležákách.

Když vystupujete na Sudetoněmeckých dnech, žádáte Němce, aby odčinili své zločiny během 2.světové války? Vyvraždili 25 milionů lidí, z toho naprostou většinu tvořili Slované.
Němci nikomu dosud neuhradili předepsané reparace a ke svým zločinům říkají, to Hitler, to nacisté. 25 milionů lidí vyvraždit jen tak, tomu musel pomáhat celý německý národ.

Odpověď

26. 6. 2017 8:18:34 - Mgr. Daniel Herman

Nemáte dobré informace. V Německu bylo také mnoho lidí, kteří Hitlera a jeho politiku odmítali a aktivně proti němu bojovali. Pro německou protifašistickou opozici byl již v r. 1933 vybudován koncentrační tábor Dachau. Příslušníci německého národa byli věznění i v řadě dalších koncentráků s ostatními lidmi. Směšovat národnost a politiku není správné. A Německo se navíc po válce dokázalo se svou vlastní minulostí poctivě vyrovnat. Hluboký demokratizační proces v Německu se podařil, což je pro mě nadějí do budoucna i u nás.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.