02.11.2017 20:38

Papež hovoří jako komunistický agitátor a Putin jako katolický papež

PUTIN HOVOŘÍ

Když se ve světě kolem nás vše převrací vzhůru nohama, nemělo by nás překvapit, když zjistíme, že papež hovoří jako komunistický politik, a vůdce Ruska hovoří jako katolický papež. A tak byl jeden čtenář těchto „Komentářů“ překvapen, když viděl, jak se (5. srpna) zmiňují o „Svaté Rusi“, když je to od roku 1917 Rusko, které šíří své omyly ve světě. Ale „Svatá Rus“ je vyjádření, které jde mnohem dál než do 20. století. Odkazuje na přirozenou náklonnost ruského lidu k náboženství. Jestliže byl od roku 1917 do roku 1989 odrazovým můstkem mezinárodního komunismu, je to jen proto, že mu sloužil s náboženským zápalem, protože [komunismus] byl – a stále je – mesianismem materialismu, hlavním židovským náhražkovým náboženstvím pro post-křesťany (kteří mohou vinit jen sami sebe).
Sedmdesát dva let komunismu však Rusům způsobilo tolik utrpení, že se poučili, a nalézají nyní cestu zpět k Bohu, a obrat jejich národa k Bohu jim od Něj za svého vůdce vysloužil pravého státníka, který je nadějí mnoha dobrých duší po celém světě. Někteří odborníci na proradnost nového světového řadu Vladimíru Putinovi stále nedůvěřují, což je pochopitelné, ale jak říkají Američané, jestliže mluví, chodí a kváká jako stoupenec Krista, pak selský rozum říká, že je stoupencem Krista. Přečtěte si zde verzi (převzatou z video titulků) jeho proslovu před rokem v Rusku a sami pro sebe posuďte, jestli jeho vize světa není křesťanská:
Další výzva pro ruskou národní identitu je spojena s procesy, které pozorujeme vně Ruska. Ty zahrnují zahraniční politiku, morálku a jiné aspekty. Vidíme, že mnoho euroatlantických států se vydalo cestou popírání nebo odmítání svých křesťanských kořenů, jež formují základ západní civilizace. V těchto zemích se základ mravů a jakékoliv tradiční identity popírá – národní, náboženská, kulturní a dokonce i genderová identita se popírá nebo relativizuje. Politici tam rodinu s mnoha dětmi berou jako právně rovnocennou k homosexuálnímu partnerství – víra v Boha je rovnocenná víře v Satana. Excesy a zveličování „politické korektnosti“ v těchto zemích vedou k serióznímu zvažování legitimizace politických stran, které podporují pedofilní propagandu.
Lidé v evropských státech se ve skutečnosti stydí za svou náboženskou příslušnost a dokonce se o ní bojí mluvit. Křesťanské svátky a oslavy jsou odstraňovány nebo se jim dávají neutrální jména, jako by se za ony křesťanské svátky styděli. Takto je hlubší mravní hodnota těchto oslav ukrývána ze zorného pole. A tyto země se snaží vnutit tento model jiným zemím. Jsem hluboce přesvědčen, že takto žít povede přímo k tomu, že kultura bude degradována a vrácena do primitivního stavu. A to demografickou a morální krizi Západu ještě prohlubuje. Dnes takřka všechny země Západu nemohou reprodukčně přežít, dokonce ani s přílivem populace skrze imigraci. Jaký by zde mohl být jasnější důkaz o morální krizi na Západě, než tato neschopnost se reprodukovat?
Bez morálních hodnot, jež jsou zakořeněny v křesťanství a jiných světových náboženstvích, bez pravidel a morálních hodnot, jež byly formovány a rozvíjeny po tisíce let, lidé nevyhnutelně ztrácejí svou lidskou důstojnost. Pokud jde o nás, myslíme si, že je správné a přirozené hájit tyto morální hodnoty pocházející z křesťanství. Musíme respektovat právo na sebeurčení všech menšin, ale stejně tak nemohou a nesmí být jakékoliv pochyby o právech většiny.
Zároveň, když pozorujeme tento úpadek na národní úrovni na Západě, pozorujeme na mezinárodní úrovni pokus unifikovat svět v souladu s unipolárním modelem, relativizovat a odstranit instituce mezinárodního práva a národní suverenity. V takovém unipolárním unifikovaném světě neexistuje žádné místo pro svrchované státy, protože takový svět vyžaduje pouze vazaly. Z historické perspektivy by takový unipolární svět znamenal vzdát se své vlastní identity a Bohem stvořené rozmanitosti.
Kyrie Eleison
https://rexcz.blogspot.cz/2017/10/komentar-eleison-dxxxv-putin-hovori-2017.html
Pozn. Autorem je katolický biskup, kterého papež, jako komunistický nejen agitátor, ale jako komunistický diktátor, exkomunikoval.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.