01.09.2014 16:44

Přečetli jsme: Lživá propaganda? Americký velvyslanec pochodoval v čele pražské homosexuální přehlídky ...

“Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.” V. V. Putin (https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14281-putin-o-tradicnich-hodnotach.aspx).

Zastavte Washington, dokud je čas

NE Bruselu – Národní demokracie varuje: Zastavme Washington, dokud je čas. Válka už je za dveřmi

NE Bruselu – Národní demokracie odsuzuje pokračující válečnou mediální propagandu proti Rusku a jeho spojencům. Cílem mediálních korporací pochopitelně není objektivně informovat o tragickém dění na jihovýchodní Ukrajině, nýbrž manipulovat veřejným míněním, a vytvářet tak příznivou půdu pro válečný konflikt. Rusko prý je viníkem všeho zla, a proto musí být potrestáno. Důrazně české občany varujeme před tímto zkresleným obrazem, který se skutečností nemá nic společného. Pravda je právě opačná.

Nanejvýš odsouzeníhodně se média zachovala i v případě pádu malajského letadla. Navzdory nejasnostem a odporujícím si faktům skutečným či fiktivním neváhala prosazovat verzi o vině proruských „rebelů“ a samotného ruského prezidenta Putina. Zcela ignorovala fakt, že tento teroristický čin nebyl v nejmenším zájmu „rebelů“ ani Ruska. Mlčela i o tak závažné skutečnosti, kterou bylo přiznání letce bitevníku SU-25, jenž se pohyboval v blízkosti civilního letounu, že jej sestřelil. Mlčí také o bombardování civilního obyvatelstva a zástavby balistickými raketami s doletem až 120 kilometrů. Asi nikoli náhodou se Kyjev uchyluje k plošné devastaci území, v němž došlo k pádu malajského stroje. Mizí tím důkazy a řídnou řady tamních lidí, kteří se pod prapory Krista Spasitele a Bohorodičky statečně se zbraní v ruce postavili pučistické vládě, jež se zaprodala cizákům.

Situace je čím dál vážnější. O skutečných zájmech USA, které stojí u zrodu ukrajinské tragédie, vypovídají jejich přípravy na otevřený mezinárodní konflikt. Nejenže posílají do Kyjeva své poradce a vojenskou techniku, ale také připravují nový zákon, jenž Ukrajině (a také Moldavsku a Gruzii) přizná status důležitého spojence. V praxi to znamená možnost vyslání amerických vojsk do země. Zároveň hovoří o přesunutí „spřátelených“ armád NATO do Polska a Pobaltí a urychleném dobudování raketového deštníku ve východní Evropě. Týž zákon nařizuje americkému ministerstvu zahraničí, aby zintenzivnilo podporu „demokratických institucí“ na území Ruské federace. Neznamená to nic jiného než vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu, ba co víc: podvratnou činnost, jejímž cílem má být svržení Putinovy vlády a stávajícího vládnoucího aparátu. Přesně totéž USA dělaly na Ukrajině. A byly úspěšné.

Tváří v tvář válečným přípravám a rozběhnutému mechanismu, který reálně může vyústit v ničivou válku celosvětových rozměrů, vyzýváme české občany, představitele České republiky, a především mezinárodní společenství, aby společnými silami zabránili realizaci imperialistických a devastujících plánů Bílého domu. Obáváme se, že neobyčejná míra zdrženlivosti ruské strany, která se nenechala do lokálního konfliktu u svých hranic zatáhnout, nebude stačit. Překonejme nyní své úzké, partikulární zájmy a spojme se proti nebezpečí, které Spojené státy americké představují. Národní demokracie je spolupráci se všemi, kdo si tuto fatální hrozbu uvědomují, otevřena.
     
Adam B. Bartoš, předseda NE Bruselu – Národní demokracie

Ladislav Zemánek, místopředseda NE Bruselu – Národní demokracie

------------------------------------------------

Lze se probrat ze snu o vyvolenosti národa řídit svět?
Lze. Ale jen tak, že svůj národ uvidí v ruinách. Jinak z této opilosti vystřízlivět nelze. Jako tomu bylo u Němců.

--------------------------------------------

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
k rukám Jiřího Bartošky
prezidenta

Vážení,

jak jsme se dozvěděli, hostem letošního MMF KV bude i americký herec a režisér Mel Gibson, který převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Nepřísluší nám hodnotit jeho filmařské kvality, nicméně udělením takovéto ceny se MFF KV stává další z velmi diskutabilních platforem, která pozvolna mění atmosféru v naší zemi z tradiční, relativně tolerantní společnosti, navazující na masarykovské tradice První republiky, na společnost, ve které je dáván prostor hostilním, xenofobním a antisemitským názorům. Jsme toho svědky v poslední době, kdy je relativizována historie a zpochybňovány hodnoty, na kterých byla vybudována naše současná demokracie.
Mluvíme konkrétně o filmu Umučení Krista z roku 2004, zobrazujícím posledních dvanáct hodin Ježíšova života. Dle názoru nezaujatých komentátorů se jedná o jeden z nejútočnějších filmů, který byl kdy natočen. Snímek představuje Židy v souladu s klasickým stereotypem jako zlé a krvelačné bytosti, výlučně odpovědné za Ježíšovu smrt. Již krátce po uvedení filmu bylo konstatováno, že v době vzrůstajícího antisemitismu lze Gibsonovo dílo snadno zneužít k legitimizaci protižidovské nenávisti.
Kritické hlasy na pozvání Mela Gibsona do České republiky zaznívají také ze zahraničí, kde s ním mají nejednu kontroverzní zkušenost.

Dovolte nám proto vyjádřit naše znepokojení a politování nad rozhodnutím letošního ročníku MFF KV.

S úctou

Petr Papoušek
předseda Federace židovských obcí v ČR

Pojmy, které nás zvláště zaujaly, jsme si dovolili zvýraznit.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.