02.03.2011 15:36

Pro studenty latiny

Ten, kdo se chce nauči latinsky, může využít dvo zdrojů literatury - buď knihkupectví nebo antkvariáty. Opravdu doporučit lze jen ty knihy, které nezjednodušují látku, jíž se věnují - ze zkušenosti víme, že nejvíc zbytečného času ztratí student luštěním slovíček a/nebo mluvnických jevů, které jsou v použité knize vynechány nebo popsány povrchně. Ze současné nabídky knihkupectví můžeme doporučit jedinou knihu a tou je:

Česko-latinský slovník starověké i současné latiny
Pavel Kucharský, Zdeněk Quitt
Info a běžná cena: Váz., 972 str., 21 cm x 16 cm, 699 Kč
Vydala Leda
Rok vydání: 2003 (2. upr. vydání)
ISBN: 80-7335-032-7
Nové vydání unikátního slovníku starověké a současné latiny přináší asi 65 000 českých hesel a přes 160 000 jejich latinských ekvivalentů. Slovník zachycuje především výrazy současné spisovné češtiny, ale nevyhýbá se ani výrazům hovorovým a slangovým. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejen nejdůležitější termíny společenskovědní (z oblasti filosofie, práva, ekonomie, historie, literární vědy a jazykovědy, musikologie a estetiky), termíny přírodovědné, lékařské, farmaceutické a veterinární, ale i výrazy z oblasti průmyslu, zemědělství, vojenství, sportu, výpočetní techniky, zpracování informací aj. Zároveň slovník zahrnuje i osobní jména, jména národů, názvy zeměpisné a v určitém výběru i sentence, přísloví a pořekadla. Autoři slovníku si nekladli za cíl nahradit odborné slovníky a obsáhnout všechny pojmy z uvedených oborů, ale poskytnout uživatelům možnost překládat české texty, jako jsou např. slavnostní listiny, proslovy, pozvánky na kongresy a symposia, promoční oznámení, doktorské diplomy nebo odborné referáty a články, ale příp. i běžné zprávy z denního tisku. K tomu slouží i stručná latinská mluvnice v příloze slovníku, zpracovaná hlavně ve formě tabulek, která v 1. vyd. měla podobu samostatné brožurky.

V antkvariátech se běžně seženou další dobré pomůcky:

Latinsko-český slovník / Josef M. Pražák, František Novotný, Josef Sedláček, v různých vydáních vycházel ve dvou dílech; naposledy jej vydal KLP-Koniasch Latin Press, 1999. Nedostatkem slovníku je, že neobsahuje středověkou latinu. Je ale natolik podrobný, že tato chybějící slovní zásoba je často odvoditelná.

Základní latinská mluvnice / František Novotný, v různých vydáních vycházely pohromadě dva díly, naposledy vydalo v Jinočanech H & H, 1992.

Latinská mluvnice / Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský, několikrát vydalo SPN-Státní pedagogické nakladatelství, naposledy 1989.

 

 

—————

Zpět


Doporučené knihy

05.03.2011 14:08

Obecná doporučení

Lze doporučit knihy z níže uvedeného seznamu. Kromě toho mohou být jakýmsi vodítkem také stránky www.iknihy.net s nimiž se do jisté míry názorově shodujeme. Seznam Redakce Obrázku libereckých farností (viz zde Odkazy VeBu - Doporučujeme) budovala postupně z doporučených knih malou knihovničku....

Celý článek

—————

02.03.2011 15:36

Pro studenty latiny

Ten, kdo se chce nauči latinsky, může využít dvo zdrojů literatury - buď knihkupectví nebo antkvariáty. Opravdu doporučit lze jen ty knihy, které nezjednodušují látku, jíž se věnují - ze zkušenosti víme, že nejvíc zbytečného času ztratí student luštěním slovíček a/nebo mluvnických jevů, které jsou...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.