23.10.2012 15:20

Strašlivá zrada Masarykova. Memorandum zaslané Dr. V. Vondrákem předsedovi ministerské rady Antonínu Švehlovi v roce 1927

Velevážený pane ministerský předsedo!

Po celou dobu svého pobytu v republice jsem si uložil dobrovolnou reservu a vzdaloval se jakéhokoliv zasahování do politického života. Zejména jsem se úzkostlivě  vystříhal, aby mi někdo nemohl vytknouti, že jsem své odbojové činnosti hleděl využíti v osobním zájmu. Obracím-li  se na vás dnes, pane ministerský předsedo, činím tak proto, že se jedná o rozhodnutí dějinného rozsahu, o rozhodnutí, které by se mohlo dotknouti toho nejdražšího co máme – naší národní cti ...

Text ve formátu pdf (1,6 MB): Memorandum zaslané Dr. V. Vondrákem předsedovi ministerské rady Antonínu Švehlovi v roce 1927

Václav Vondrák / https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2269-strasliva-zrada-masarykova
-memorandum-zaslane-dr-v-vondrakem-predsedovi-ministerske-rady-antoninu-svehlovi-v-roce-1927.aspx 22. 10. 2012

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.