25.03.2012 11:38

Z dějin revoiučních pokusů o likvidaci věčného kalendáře

Díl I. Staročeský všeobecný kalendář (pdf 13,7 MB), 1829,  20 s.

Díl II. Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české (pdf 34 MB), 1876,  121 s.

Díl III. Kalendária některých kalendářů do r. 1880 (pdf  MB), ,   s.

Díl IV. Kalendária některých kalendářů od r. 1881 do r. 1915  (pdf   MB), ,   s.

Díl V. Kalendária některých kalendářů od r. 1916 do r. 1925 (pdf   MB), ,   s.

Díl VI. Kalendária některých kalendářů od r. 1926 do r. 1948(pdf   MB), ,   s.

Díl VII. Kalendária některých kalendářů od r. 1949 do r. 1995  (pdf   MB), ,   s.

Díl VIII. Kalendária některých kalendářů od r. 1996  (pdf   MB), ,   s.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.