VeB Vás vítá - o stránkách Verum et Bonum: Ecclesia, Národ!

Latinsky verum znamená  pravda. Pravda je hodnotou našeho myšlení, s kterou v běžném životě, ve vědě i v náboženství automaticky počítáme. A ona to dnes vůbec nemá snadné, když o ní začneme přemýšlet, když ji učiníme předmětem svých úvah a výpovědí.  Vědečtí specialisté si ji chtějí přivlastnit jen pro sebe, postmodernisté by ji svým relativismem nejraději vygumovali a mnozí křesťané si ji pletou s láskou - tou by, k všeobecné škodě, chtěli pravdu nahrazovat. Při tom si pravdu všichni v těchto svých podivuhodných postojích mimoděk nárokují – a sice jako nikoli vědecky specializovanou, jako nerelativizovanou a také bez oné náhradní lásky. Už toto prosté zjištění signalizuje, že s dnešním vztahem k pravdě něco není pořádku. Zdá se, že starost o pravdu v našem (nikoli banálním) myšlení je naléhavějším úkolem než kdykoli dříve.

Latinsky bonum znamená  dobro. Ani pravdě o dobru, o skutečných hodnotách a dokonalosti lidských životů se v dnešním světě moc nedaří. Dobro jako žádoucí dokonalost se rozmělňuje v uspokojování běžných potřeb. Když se někdo pokusí o rozpoznání hierarchie hodnot, o rozlišení toho, co víc odpovídá pravé lidské přirozenosti, je hned okřikován jako dogmatický moralizátor a podezříván ze snahy o zavedení diktatury dobra. Každý si prý sám liberálně nejlépe určí, co je pro něj tím nejlepším dobrem. Kdo má ostatně patent na orientaci v řádu života, že ano? Jen ať si ho každý užije jak umí; a hlavně to zdravíčko ...

Ano, ale proč se Verum et (tj. lat. a) Bonum v názvu těchto stránek píší s velkými písmeny? Je tomu tak proto, že Pravda i Dobro jsou Božími jmény. A sám vtělený Bůh o sobě řekl, že je Pravda. A je také Hlavou svého mystického Těla - jediné, svaté, katolické, apoštolské Církve. Tuto Církev její Hlava pověřila učit všecny lidi pravdivému poznání a z něho plynoucímu dobrénu jednání.

K periodicitě příspěvků

1. Podle aktuální situace jsou vydávána dvoje:
(Církev -) Ephémera církevní (Stručná sdělení)
a (VeB a svět - Současnost -) Ephémera církevně-světská (Stručná sdělení)

2. Měsíční periodicitu mají v tuto chvíli rubriky:
(Církev -) Duchovní slovo,
(Církev -) Katechismus,
(Církev -) Procvičování dětí z katechismu (Testy pro děti),
(VeB a svět - Historie -) Slavné kapitoly historie Střední Evropy,
(VeB a svět -) Regionální historie (Dělníci na vinici – Liberečtí duchovní správci do roku 1945),
(VeB a svět - Současnost -) Nebylo v mainstreamu čili To se z "naší-vaší" ČT, Primy ani Novy
    nedozvíte,
(VeB a svět - Rodina a škola -) Domácí kuchyně
a (VeB a svět -) Kreslené vtipy (Oldřich Krupička)

3. Další příspěvky jsou občasné.

4. Konečně některé články jsou konstantní, příp. doplňované a upravované (zejm. Odkazy VeBu).

Redakce stránek Verum et Bonum je vděčná všem autorům, každému jednotlivě, za jeho příspěvek.

Vážení a milí čtenáři, Verum et Bonum (VeB) Vás zve k návštěvě.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.