Vážení a milí čtenáři,

může se stát, že odkaz na stránku, kterou hledáte, tu buď není, nebo už nefunguje. Napište nám, prosíme, abychom podle uvážení mohli odkaz doplnit, nebo, je-li to možné, nahradit takovým, který funguje, který je živý. Ještě dodejme, že vlastní odkazy vč. životů svatých nabízí i Kalendář. A konečně: jistě pozorujete, že zejm. u historických dokumentů mnohé odkazy dosud chybějí - kdyby se našli příznivci, kteří některý takový odkaz objeví, příp. najdou znění některého dokumentu, abychom je mohli na stránky přímo umístit, byla by to velká pomoc.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.