Dokumenty koncilů latinsky a česky

1. 325 – 325
     Concilium Nicaenum I.

2. 381 – 381
     Concilium Constantinopolitanum I.

3. 431 – 431
     Concilium Ephesenum

4. 451 – 451
     Concilium Chalcedonense

5. 553 – 553
     Concilium Constantinopolitanum II.

6. 680 – 680
     Concilium Constantinopolitanum III.

7. 787 – 787
     Concilium Nicaenum II.

8. 869 – 869
     Concilium Constantinopolitanum IV.

9. 1123 – 1123
     Concilium Lateranum I.

10. 1139 – 1139
     Concilium Lateranum II.

11. 1179 – 1179
     Concilium Lateranum III.

12. 1215 – 1215
     Concilium Lateranum IIII.

13. 1245 – 1245
     Concilium Lugdunense I.

14. 1274 – 1274
     Concilium Lugdunense II.

15. 1311 – 1311
     Concilium Viennense

16. 1414 – 1414
     Concilium Constantiense

17. 1438 – 1445
     Concilium Florentinum (Firenze-Roma)

18. 1512 – 1512
     Concilium Lateranum V.

19. 1545 – 1563
     Concilium Tridentinum

20. 1869 – 1870
     Concilium Vaticanum I.
     (Dei Filius – O katolické víře) 24. 4. 1970
     (Pastor aeternus - O papežské neomylnosti) 18. 7. 1870

21. 1962 – 1965
     Concilium Vaticanum II.
     (české texty viz Ostatní tradiční církevní dokumenty)

Je škoda, že v době, kdy nejen katoličtí laici a mnohá církevní společenství, ale už i některé kruhy církevní hierarchie hovoří o nutnosti obrody latiny, právě tytéž kruhy dávají přednost např. angličtině. Je to  jasně patrné na uvedených odkazech. Zatímco v angličtině mají katolíci k disposici Documenta omnia, z latinských textů jsou pro veřejnost uvolněny jen některé. Lze se pak divit již téměř obecné pochybnosti o upřímnosti takových obrodných snah? Pokud jde o české překlady koncilních dokumentů. vyšlo něco maličko knižně, avšak na internetu, kromě masivně propagovaných dokumentů koncilu posledního, není uceleného nic. I to je škoda, v tomto případě česká.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.