Dokumenty papežů od Honoria III. po Pia XII. latinsky a česky

Syntax by měla být tato: Název dokumentu je psán latinsky a česky. Dokumentt uložený na VeBu se najde kliknutím na název. Je-li dokument uložený jinde, pak jej najdeme kliknutím na jeho formát v závorce, např. (pdf). K této syntaxi bychom se rádi přibližovali i u již zpracovaných názvů dokumentů.

Dokumenty můžeme hledat zde na VeBu dvojím způsobem: buď, známe-li datum dokumentu, můžeme jej podle tohoto data najít v rubrice Texty (je-li dokument uložen na VeBu), nebo, známe-li papeže, autora dokumentu, můžeme se podívat do seznamu dokumentů, vydaných tímto papežem – takto lze najít i ty dokumenty, které jsou uloženy jinde. Dokumenty předchozích papežů (do r. 1216) – viz Ostatní tradiční církevní dokumenty. Dokumenty nejnovějších papežů jsou notoricky známé a lehce všude dostupné (přesto viz i zde Ostatní tradiční církevní dokumenty – Documenta Latina novissima).

ACTA SANCTAE SEDIS (1865 – 1908)

ACTA APOSTOLICAE SEDIS (1909 – )

srov. zde


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.