1. Honorius III. (od 1216) - Martinus V. (do 1431)

Honorious III. (1216 – 1227)
     Bullarium (Cherubini vol 1 090-098) (pdf 1 293 kB) 1216 – 1227
     Cum dilecti filii (Synové a druhové sv. Františka.doc nebo html) 11. 6. 1218
     Litterae tuae nobis a Hugolino (docx)  27. 8. 1218
     Pro Dilectis filiis (Ve prospěch milovaných synů) 29. 5. 1220
     Cum Secundum consilium Sapientis (Podle rady Moudrého.doc nebo html) 22. 9. 1220
     Solet Annuere 1 (Schválení řehole sv. Františka z Assisi) 29. 11. 1223
     Quia Populares Tumultus (Protože ve snaze uniknout.doc nebo html) 3. 12. 1224
     Vineae Domini Custodes (Postaveni za strážce.doc nebo html) 7. 10. 1225

Gregorius IX. (1227 – 1241)
     Regula Fratrum Minorum 29. 11. 1226
     Inter Venerabilem 4. 8. 1227
     Magna Sicut Dicitur 12. 8. 1227
     Quotiens Cordis 14. 12. 1227
     Bulla 'Privilegium Paupertatis' 1227 – 1241
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 098-108) (pdf 1 700 kB) 1227 – 1241
     Decretalium Compilatio (pdf 9 825 kB) 1227 – 1241
     Decretalium Compilatio [Lectio Altera] (pdf 5 046 kB) 1227 – 1241
     Decretalium [Lectio 1] (doc 5 547 kB) 1227 – 1241
     Decretalium [Lectio 2] (doc 4 001) 1227 – 1241
     Decretalium [Lectio 3] (doc 5 249 lB) 1227 – 1241
     Deus Pater vel html (Povzbuzení klarisek k evangelnímu životu.html) 1227 – 1241, asi 1228
     Edictum 'Excommunicamus' 1227 – 1241
     Litterae ad Bucardum et Theodoricum 1227 – 1241
     Regula Fratrum Minorum 1227 – 1241
     Vita et Opera 1227 – 1241
     Fraternitatis Tuae 13. 3. 1228
     Recolentes qualiter sancta plantatio (Zamýšlíme se nad tím.doc nebo html) 29. 4. 1228
     Mira Circa Nos.doc vel html1 vel html2 (Svatořečení Františka z Assisi.doc nebo html) 19. 7. 1228
     Sicut Manifestum Est ad html (Potvrzení toho, co dal Inocenc III. 1215/1216) 17. 9. 1228
     Religiosam Vitam 13. 1. 1229
     Quo Elongati a sæculo (Čím více se odpoutáváte) 28. 9. 1230
     Bulla 'Parens Scientiarum' 3. 4. 1231
     Coelestia Quaerentibus 2. 12. 1234
     Liber Extra [Aemilio Friedberg Curatore] (pdf 5 673 kB) 1234 – 1234
     Cum Relicta Speculi 18. 5. 1235
     Etsi Omnium Illa 22. 11. 1236
     Prudentis Virginibus 14. 4. 1237
     Licet Velut Ignis 9. 9. 1237
     Pia Credulitate Tenentes 16. 4. 1238
     Pia Meditatione Pensantes 5. 5. 1238
     De Conditoris Omnium 9. 5. 1238
     Angelis Gaudium 11. 5. 1238
     Ex Parte Carissimae 18. 12. 1238
     Statum Monasteri 17. 2. 1239
     Ad Audientiam Nostram 21. 2. 1241

Innocentius IV. (1243 – 1254)
     In Divinis Timoris 13. 11. 1243
     Bulla 'Ad Extirpanda' [AD 1252-05-15] 1243 – 1254
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 109-130) (pdf 3 199 kB) 1243 – 1254
     Solet Annuere 2 (Schválení Hugolínovy řehole sv. Kláry z Assisi, Klára ji odmítla) 13. 11. 1245
     Quae Honorem Conditoris Omnium 1. 10. 1247
     Inter Personas Alias 6. 6. 1250
     Universis Christi Fidelibus 1. 10. 1250
     Bulla 'Ad Extirpanda' 15. 5. 1252
     Solet Annuere 3 (Schválení řehole sv. Kláry z Assisi.html) 9. 8. 1253
     Gloriosus Deus (Bula Inocence IV. spoletskému biskupovi Bartolomějovi) 18. 10. 1253
     Haberi Percepimus 26. 6. 1254
     Regula Sanctae Clarae 5. 8. 1254

Alexander IV. (1254 – 1261)
     Bulla 'Nec Insolitum' (Není neobvyklé.doc nebo html) 22. 12. 1254
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 131-146) (pdf 2 036 kB) 1254 – 1261
     Constitutio Cypria (MPG 140 1533 1562) (pdf 5 616 kB) 1254 – 1261
     Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 292-295) 1254 – 1261
     Inter ea quae placita (   ) 6. 4. 1255
     Petitionibus vestris benignum impertientes (   ) 15. 7. 1255
     Petitionibus Vestris Benignum Impertientes 15. 7. 1255
     Dignum Arbitramur 22. 9. 1255
     Dignum Arbitramur et Congruum 22. 9. 1255
     Bulla Clara Claris Praeclara (Bula svatořečení sv. Kláry) 26. 9. 1255

Urbanus IV. (1261 – 1264)
     Bullarium (Cherubini vol 1 146-158) (pdf 1 695 kB) 1261 – 1264
     Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 294-294) 1261 – 1264
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 158-176) (pdf 2 510 kB) 1265 – 1268

bl. Gregorius X. (1271 – 1276)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 176-179) 1271 – 1276
     Protection Of The Jews 7. 10. 1272

Nicholaus III. (1277 – 1280)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 180-183) 1277 – 1280
     Exiit Qui Seminat 14. 8. 1279

Martinus IV. (1281 – 1285)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 182-183) 1281 – 1285

Honorius IV. (1285 – 1287)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 183-184) 1285 – 1287

Nicholaus IV. (1288 – 1292)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 184-194) (pdf 1 441 kB) 1288 – 1292
     Supra Montem 17. 8. 1289

Celestinus V. (1294)
     Bulla 'Inter Sanctorum Solemnia' (AD 1294-09-29) 1294 – 1294
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 194-198) 1294 – 1294

Bonifacius VIII. (1294 – 1303)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 198-209) (pdf 1 338 kB) 1294 – 1303
     Indulgentiarum Sancti Petri de Filimini 4. 7. 1295
     Bulla Clericis laicos 5 (24). 2. 1296
     Bulla Ineffabilis amoris 20. 9. 1296
     Bulla In excelso throno 10. 5. 1297
     Bulla Etsi De Statu 31. 7. 1297
     Antiquorum Habet Fide Relatio 22. 2. 1300
     Indulgentiarum Sancti Bartolomej de Circulo 1300 – 1300
     Bulla Ausculta Fili 5. 12. 1301
    Unam Sanctam (V jednu svatou) 19. 11. 1302
     Bulla Nuper ad audientiam 15. 8. 1303

Benedictus XI. (1303 – 1304)
     Bulla Tunc navis Petri 25. 3. 1304
     Bulla Quanta nos fili 2. 4. 1304
     Flagitiorum scelus 7. 6. 1304
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 207-209) 1303 – 1304

Clemens V. (1305 – 1314)
     Bulla Quoniam ex constitutione 1. 2. 1306
     Breve Meruit carissimi filii (Papežovo negování buly Unam sanctam) 1. 2. 1306
     Bulla Rex gloriae 27. 4. 1311 (1310)
     Bullarium (Cherubini vol 1-ff 209-216) (pdf 1 111 kB) 1305 – 1314
     Vox in Eccelso 22. 3. 1312
     Exivi de Paradiso 6. 5. 1312
     Bolla Soppressione Dei Templari 22. 3. 1313

Ioannes XXII. (1316 – 1334)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 216-232) (pdf 2 351 kB) 1316 – 1334
     Quia Quorundam 1316 – 1334
     Gloriosam Ecclesiam 23. 1. 1318
     Quum Inter Nonnullos 12. 11. 1323
     Licet Iuxta Doctrinam 23. 10. 1327
     In Agro Dominico 27. 3. 1329
     Bulla 'Summa Providit Altitudo Consilii' 2. 12. 1333

Benedictus XII. (1334 – 1342)
     Ne Super His 13. 12. 1334
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 232-275) (pdf 6 081 kB) 1334 – 1342

Clemens VI. (1342 – 1352)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 275 279) 1342 – 1352
     Fundatio XVI Clericorum Collegii Clementinorum [AD 1350] 1342 – 1352
     Sermones in Constancae Collectione 1342 – 1352

Innocentius VI. (1352 – 1362)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 279-281) 1352 – 1362

Urbanus V. (1362 – 1370)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 281-283) 1362 – 1370
     Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 294 295 1362 – 1370

Gregorius XI. (1370 – 1378)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 283-300) (pdf 1 054 kB) 1370 – 1378
     Salvator Humani Generis 8. 4. 1374

Urbanus VI. (1378 – 1389)
     Super Periculosis 22. 5. 1377
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 291-293) 1378 – 1389
     Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 295-295) 1378 – 1389

Bonifacius IX. (1389 – 1404)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 293-300) (pdf 1 136 kB) 1389 – 1404

Innocentius VII. (1404 – 1406)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 300-303) 1404 – 1406

Gregorius XII. (1406 – 1415)
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 303-307) 1406 – 1415

Martinus V. (1417 – 1431)
     Approbatio Hieronymi Regulae Monachorum 'Et Si Cuncorum' 1417 – 1431
     Approbatio Hieronymi Regulae Monachorum 'Pia Nos Excitat' 1417 – 1431
     Bullarium (Cherubini vol 1 ff 309-338) (pdf 4 277 kB) 1417 – 1431
     Inter Cunctas 22. 2. 1418

Tento soupis je prvním z celkem devíti zde uvedených soupisů papežských dokumentů, které následují po r. 1216, tj. po uzavření díla P. Migneho. Doba, kterou tento náš první soupis zahrnuje je ještě z poloviny ukotvena ve středověku. Tomu odpovídá např. to, že dokumenty jsou tu skoro všechny v latině. Co je ale důležité, můžeme zde na vlastní oči pozorovat, jak středověk končil, dobu útoku francouzského krále Filipa IV. Sličného na papežství, konkrétně na Svatého otce Bonifáce VIII., a definitivní vítězství moci světské nad mocí duchovní. Bonifác VIII. se snažil toto vítězství přemoci, ale už jen administrativně; jeho opatření byla jeho následovníky z valné části zrušena. Klíčovou a konečnou otázkou tedy zůstává už jen to, jak se mohlo stát, že duchovní moc nakonec zdegenerovala na bezúčinné vydávání papežských bul, že reálná její síla byla vniveč; více zde na VeB a svět - Historie - Středověká Christianitas. Co následovalo víme. Moc státu bez jeho duchovní hlavy stále rostla, až sekularismus nabyl dnešního zvráceného rozmachu. Rozmachu tak velkého, že i když po celá ta staletí přece jen papežové některé věci odsuzovali, dbalo se na tato odsouzení stále méně, až ke stavu poslednímu, kdy už se z důvodu tzv. politické korektnosti neodsuzuje nic, nebo skoro nic; opět: více zde na VeB a svět - Historie - Vybrané problémy novověku. Vydání bul Clericis laicos a Unam  Sanctam tedy patří ještě do středověku, jejich popření a vydání buly Rex gloriae, jíž další papež, králův vazal, svého pána velebí, jsou první kroky do novověku. Že českých překladů je maličko, platí o každém z devíti našich soupisů. Ale že za celá ta staletí byl pořízen jediný překlad (a paradoxně to bylo za nejtemnějšího komunismu) buly Unam Sanctam, buly, kterou nemůže přeskočit žádný historik, nejen církevní, je podivuhodné a zarážející. Jaká to neúcta českého jazyka k dějinám Církve! Závěrem poprosíme, stejně jako v každém z našich soupisů, toho, kdo by se snad o nějakém textu, ať už latinském nebo českém, na nějž tu chybí odkaz, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.