2. Eugenius IV. (od 1431) - Benedictus XIV. (do 1758)

 Eugenius IV. (1431 – 1447)
   
Bulla 'In Eminenti' 26. 10. 1431
    Bullarium (Cherubini vol 1 ff 338-373) (pdf  5 140 kB) 1431 – 1447
    Epistola 'Non Mediocri' [AD 1441] 1431 – 1447
    Sicut Dudum 13. 1. 1435

Nicholaus V. (1447 – 1455)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 374-381) 1447 – 1455
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 295-296) 1447 – 1455
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 296-296) 1447 – 1455
    Romanus Pontifex 8. 1. 1455

Callistus III. (1455 – 1458)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 373-381) 1455 – 1458

Pius II. (1458 – 1464)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 381-396) (pdf 2 158 kB) 1458 – 1464
    Bullarium (Cherubini vol 1 ff 396-402) 1458 – 1464
    Carmina [Selecta] 1458 – 1464
    Oratio Contra Turcos 1458 – 1464
    Execrabilis 15. 2. 1460

Sixtus IV. (1471 – 1484)
    Bulla ad Cypri Episcopos (MPG 140 1562 1566) (pdf 1 165 kB) 1471 – 1484
    Bullarium (Cherubini vol 1 ff 402-442) (pdf 5 673) 1471 – 1484
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 296-296) 1471 – 1484
    Superna Caelestis 14. 4. 1482
    Bulla 'Gregis Dominici' 18. 4. 1482
    Superna Caelestis 1482 – 1484

Innocentius VIII. (1484 – 1492)
   
Bullrium (Cherubini vol 1 ff 443-465) (pdf 3 186) 1484 – 1492

Alexander VI. (1492 – 1503)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 465-477) (pdf 1 613) 1492 – 1503
    Bulla 'Inter Caetera' 4 (23). 5. 1493

Iulius II. (1503 – 1513)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 477-534) (pdf 8 236) 1503 – 1513

Leo X. (1513 – 1521)
   
Bullarium (Cherubini vol1 ff 534-628) (pdf 13 279) 1513 – 1521
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 296-298) 1513 – 1521
    Exurge Domine 15. 6. 1520
    Accepimus nuper (O katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku) 16 (18). 5. 1521

Hadrianus VI. (1522 – 1523)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 626-635) (pdf 1 382) 1522 – 1523

Clemens VII. (1523 – 1534)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 635-694) (pdf 8 394) 1523 – 1534
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 298-299) 1523 – 1534

Paulus III. (1534 – 1549)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 694-778) (pdf 11 784) 1534 – 1549
    Sublimus Dei 27. 5. 1537
    Bulla 'In Apostolatus Culmine' 28. 10. 1538

Iulius III. (1550 – 1555)
   
Bullarium (Cherubini vol 1 ff 778-806) (pdf 4 136) 1550 – 1555

Paulus IV. (1555 – 1559)
   Bulla 'Cum Nimis Absurdum' (pdf) Bulla 'Cum Nimis Absurdum' (doc) 14. 7. 1555
    Bullarium (Cherubini vol 1 ff 806-833) (pdf 4 233) 1555 – 1559
    Constitutio 'Cum Ex Apostolatus' (Odsouzení bludařů a rozkolníků) 15. 2. 1559

Pius IV. (1559 – 1565)
   
Bullarium (Cherubini vol 2 ff 001-176) (pdf 24 607) 1559 – 1565

Sv. Pius V. (1566 – 1572)
   
Catechismus Catholicae Ecclesiae Tridentinum 1545 – 1545
   
Bullarium (Cherubini vol 2 ff 176-361) (pdf 25 622) 1566 – 1572
    Catechismus Catholicae Ecclesiae (vyd. Dědictví sv. Prokopa 1867 pdf 28 015 kB) 1566 – 1572
    Ordo Missae 1566 – 1572
    Ex Omnibus Afflictionibus 1. 10. 1568
    Bulla 'Rmanus Pontifex in Excelso' 27. 8. 1569
    Consueverunt Romani 17. 9. 1569
    Constitutio Quo Primum Tempore (Kodifikace Mše svaté) 15 (13). 7. 1570
    Cantus ad Libitum 19. 7. 1570
    Missale Romanum 19. 7. 1570
    Missale Romanum [Opera Omnia] (pdf 16 830 kB) 19. 7. 1570
    Missale Romanum. Editio Altera (pdf 16 830 kB) 19. 7. 1570
    Ordo Missae 19. 7. 1570
    Dillecti Filij 25. 7. 1571
    Exponi Nobis Nuper 25. 7. 1571

Gregorius XIII. (1572 – 1585)
   
Bullarium (Cherubini vol 2 ff 361-490) (pdf 50 780 KB) 1572 – 1585
    Compendium Novae Rationis 24. 2. 1584
    Inter Gravissimas 24. 2. 1584

Sixtus V. (1585 – 1590)
   
Bulla 'Triumphantis Hierusalem' [AD 1588] 1585 – 1590
    Bullarium (Cherubini vol 2 ff 490-696) (pdf 29 049 kB) 1585 – 1590
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 299-301) 1585 – 1590
    Constitutio 'Postquam Verus' 3. 12. 1586
    Constitutio 'Religiosa' 13. 4. 1587
    Constitutio 'Immensa Aeterni' 11. 2. 1588
    Bulla 'Effraenatam Perditissimorum' 29. 11. 1588
    Bulla 'Triumphantis Hierusalem' 1588 – 1588

Gregorius XIV. (1590 – 1591)
   
Bullarium (Cherubini vol 2 ff 696-716) (pdf 3 565 kB) 1590 – 1591
    Bulla 'Sedes Apostolica' 1. 6. 1591

Innocentius IX. (1591)
   
Bullarium (Vherubini vol 2 ff 716-718) 1591 – 1591

Clemens VIII. (1592 – 1605)
   
Bullarium (Cherubini vol 3 ff 001-177) (pdf 24 220 kB) 1592 – 1605
    Ex Supernae Dispositionis 7. 10. 1595
    Cum Sanctissimum 7. 7. 1604

Paulus V. (1605 – 1621)
   
Bullarium (Cherubini vol 3 ff 171-372) (pdf 27 895 kB) 1605 – 1621
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 302-303) 1605 – 1621
    Privilegium 1605 – 1621

Gregorius XV. (1621 – 1623)
   
Bullarium (Cherubini vol 3 372-451) (pdf 11 025 kB) 1621 – 1623
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 302-304) 1621 – 1623

Urbanus VIII. (1623 – 1644)
   
Bullarium (Cherubini vol 4 ff 001 236) (pdf 31 410 kB) 1623 – 1644
    Bullarium (Cherubini vol 5 ff 001 167) (pdf 21 757 kB) 1623 – 1644
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 304-308) 1623 – 1644

Innocentius X. (1644 – 1655)
    Bullarium (Cherubini vol 4 ff 237-288) (pdf 6 964 kB) 1644 – 1655
    Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 308-308) 1644 – 1655
    Bullarium (Cherubini vol 5 ff 167-193) (pdf 3 510 kB) 1644 – 1655
    Taxa S Cancellariae Apostolicae AD 1651 (pdf 32 220 kB) 1644 – 1655
   
Taxa S Cancellariae Apostolicae AD 1651 Index 1644 – 1655

Alexander VII. (1655 – 1667)
   
Bullarium (Cherubini vol 5 ff 193-427) (pdf 31 666 kB) 1655 – 1667
    Super Cathedram Principis Apostolorum 9. 10. 1659
    Sollicitudo Omnium Ecclesiarum 8. 12. 1661

Clemens IX. (1667 – 1669)
   
Bullarium (Cherubini vol 5 ff 472-477) (pdf 7 229 kB) 1667 – 1669

Clemens X. (1670 – 1676)
   
Bullarium (Cherubini vol 5 ff 0477 0570) (pdf 12 654 kB) 1670 – 1676

Bl. Innocentius XI. (1676 – 1689)
   
Bulla 'Sollicitudo Pastoralis' 20. 11. 1679
    Constitutio 'Coelestis Pastor' 20. 11. 1687

Alexander VIII. (1689 – 1691)
   
Decreto Del S. Uffizio 7. 12. 1690

Clemens XI, (1700 – 1721)
   
Unigenitus Dei Filius 8. 9. 1713

Benedictus XIII. (1724 – 1730)
   
Memoriale Rituum 1724 – 1730

Clemens XII. (1730 – 1740)
   
Constitutio 'Pastorale Officium' 10. 1. 1731
    In Eminenti 28. 4. 1738

Benedictus XIV. (1740 – 1758)
   
Ubi Primum 3. 12. 1740
    Bullarium Vol 02 (pdf 21 503 kB) 1740 – 1758
    Bullarium Vol 03 (pdf 18 304 kB) 1740 – 1758
    Bullarium Vol 08 (pdf 18 679 kB) 1740 – 1758
    Bullarium Vol 10 (pdf 19 708 kB) 1740 – 1758
    Bullarium Vol 12 (pdf 20 126 kB) 1740 – 1758
    Non Ambigimus 30. 5. 1741
    Pro Eximia Tua 30. 6. 1741
    Quanta Cura 31 30. 06. 1741
    In Suprema Universalis 22. 8. 1741
    Quamvis Paternae 26. 8. 1741
    Satis Vobis Compertum 17. 11. 1741
    Etsi Minime 7. 2. 1742
    Certiores Effecti 13. 11. 1742
    Cum Illud Semper 14. 12. 1742
    Nimiam Licentiam 18. 3. 1743
    Quemadmodum Preces 23. 3. 1743
    Nimian Licentiam 18. 5. 1743
    Inter Omnigenas 2. 2. 1744
    Cum Semper Oblatas 19. 8. 1744
    In Suprema Catholicae 20. 11. 1744
    Cum Multorum Charitate 18. 2. 1745
    Libentissime Quidem 10. 6. 1745
    Gravissimi Supremi 8. 10. 1745
    Vix Pervenit 1. 11. 1745
    Accepimus Praestantium 16. 7. 1746
    Quemadmodum Nihil 16. 12. 1746
    Inter Caetera 1. 1. 1748
    Magnae Nobis 29. 6. 1748
    Annus Qui Nunc 19. 2. 1749
    Peregrinantes 5. 3. 1749
    Officii Nostri 15. 3. 1749
    Peregrinantes A Domino 5. 5. 1749
    Apostolica Constitutio 'Sollicita ac Provida' 26. 6. 1749
    Magnae Nobis 29. 6. 1749
    Gravissimo Animi 31. 10. 1749
    Inter Praeteritos 3. 12. 1749
    Benedictus Deus 25. 12. 1750
    Celebrationen Magni 1. 1. 1751
    Prodiit Jamdudum 30. 1. 1751
    Elapso Proxime Anno 20. 2. 1751
    Providas Romanorum 18. 3. 1751
    Magno Cum Anini 2. 6. 1751
    A Quo Primum 14. 6. 1751
    Bulla 'Quam Ardenti' 25. 3. 1752
    Sollicita ac Provida 9. 7. 1753
    Cum Religiosi Aeque 26. 6. 1754
    Quod Provinciale 1. 8. 1754
    Allatae Sunt 26. 6. 1755
    Quam Ex Sublimis 26. 7. 1755
    Ex Quo Primum 1. 3. 756
    Ex Omnibus Christiani 16. 10. 1756
    Quam Grave 2. 8. 1757

K tomuto soupisu: Latinských textů je zde ještě mnoho, až od Benedikta XIV. začíná situace, kterou budeme vídat v dalších soupisech často: latinské texty nejsou dostupné. Příčinu neznáme, překladů do angličtiny či španělštiny je naopak většina. České překlady nejsou! Dokonce není k disposici ani latinské znění tridentského katechismu sv. Pia V., což je neuvěřitelné (český překlad naskenovaných dvojstránek lze stáhnout, jak v seznamu uvedeno). Prosíme tedy každého, kdo by se o nějakém textu, ať už latinském nebo českém, na nějž odkaz tu chybí, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


 


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.