8. Pius XI. (1922 - 1939)

     Encyclica. Ubi Arcano Dei Consilio 23. 12. 1922
     Encyclica. Rerum Omnium Perturbationem 26. 1. 1923
     Encyclica. Studiorum Ducem 29. 6. 1923
     Encyclica. Ecclesiam Dei (K 300. výročí smrti sv. Josafata o jednotě Církve) 12. 11. 1923
     Encyclica 'Maximam Gravissimamque' 18. 1. 1924
     Unigenitus Dei Filius 19. 3. 1924
     Vehementer Exultamus Hodie 17. 5. 1925
     Littera Apostolica. Beatus Vianney 31. 5. 1925
     Homilia. Beatorum Confessorum Vianney et Eudes 31. 5. 1925
     Encyclica 'Quas Primas' (O Kristu Králi) 11. 12. 1925
     Encyclica. Rerum Ecclesiae 28. 2. 1926
     Encyclica. Rite Expiatis 30. 4. 1926
     Encyclica. Iniquis Afflictisque 18. 11. 1926
     Constitutio Apostolica 'Rerum Condicio' 3. 11. 1927
     Encyclica. Mortalium Animos (O jednotě křesťanů) 6. 1. 1928
     Encyclica. Miserentissimus Redemptor 28. 5. 1928
     Littera Apostolica. Providentia Opportuna 15. 8. 1928
     Encyclica. Rerum Orientalium 8. 9. 1928
     Constitutio. Divini Cultus Sanctitatem (O posvátné hudbě) 20. 12. 1928
     Constitutio. Auspicantibus Nobis 7. 1. 1929
     Motu Proprio 'Legge Sulla Cittadinanza Ed Il Soggiorno' 7. 6. 1929
     Encyclica. Mens Nostra (O horlivém šíření duchovních cvičení) 20. 12. 1929
     Quinquagesimo Ante 23. 12. 1929
     Rappresentanti in Terra 31. 12. 1929
     Encyclica. Divini Illius Magistri (O křesťanské výchově mládeže) 31. 12. 1929
     Ad Salutem EN doc 138 30. 4. 1930
     Encyclica. Casti Connubii (O křesťanském manželství) 31. 12. 1930
     Encyclica. Quadragesimo Anno (Uspořádání společnosti a společenský řád nebo) 15. 5. 1931

    
Constitutio. Deus Scientiarum Dominus 24. 5. 1931
     Encyclica 'Non Abbiamo Bisogno' (Za Katolícku akciu Talianska) 29. 6. 1931
     Encyclica. Nova Impendet 2. 10. 1931
     Vos Argentinae Episcopos 4. 12. 1931
     Encyclica. Lux Veritatis 25. 12. 1931
     Encyclica. Caritate Christi Compulsi (Hlas J. Sv. Pia XI. proti atheismu) 3. 5. 1932
     Encyclica. Acerba Animi 29. 9. 1932
     Constitutio. Quod Nuper 6. 1. 1933
     Constitutio. Nullo Non Tempore 30. 1. 1933
     Encyclica 'Dilectissima Nobis' 3. 6. 1933
     Observantissimas Litteras 14. 2. 1934
     Quamvis Nostra 27. 10. 1935
     Encyclica. Ad Catholici Sacerdotii (O katolíckom kňazstve) 20. 12. 1935
     Encyclica. Vigilanti Cura (O filmu) 29. 6. 1936
     Encyclica 'Cum Cura Ardenti' [Mit Brennender Sorge]
         (S úzkostlivou starosťou - O postavení katolíckej Cirkvi v Nemecku) 14. 3. 1937
     Encyclica. Divini Redemptoris (O bezbožném komunismu) 19. 3. 1937
     Encyclica. Firmissimam Constantiam ('Nos Es Muy Conocida' - O situaci v Mexiku) 28. 3. 1937
     Encyclica. Ingravescentibus Malis 29. 9. 1937
     (Svatého Otce Pia XI. Projevy o komunismu)

 

K tomuto soupisu: Latinských textů je zde hodně, jako u Pia XII. Přesto výčet není úplný. Českých překladů je sice o maličko více, než u Pia XII., ale také jen minimálně – a také jsou pořízeny pouze svépomocí (!), nikoliv péčí církevní hierarchie. Prosíme každého, kdo by se o nějakém textu, ať už latinském nebo českém, jehož odkaz tu chybí, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.