1. Nejlepší na internetu – adresu oněch stránek neuvádíme z obav z jistého druhu náboženského pronásledování, které v posledních desetiletích probíhá nejen v ČR, ale na celém osvícenském, rádoby křesťanském Západě. Prozradíme jen tolik, že výjimečnost oněch stránek tkví v tom, že se (tak jako většina stránek ad 2 až ad 5. níže) podílejí na výhradně bezstrukturním řízení, ale že používají 1. i 2. prioritu tohoto řízení a JEN tyto.

2. Dva druzí nejlepší na internetu
....Protiproud – velice kvalitní kontrarevoluční magazín Petra Hájka (s výjimkou léčitelství: se správnými upozorněními míchá i pověry – pozornosti PP neunikly ani sensace o "jasnovidci-knězi" Františku Ferdovi); česky nebo rusky. Vadou Protiproudu je to, že jen málo a často nepřesně pracují na 1. a 2. prioritě a naopak se převážně věnují 6. prioritě mediálně pojaté – daří se jim proto získávat docela dobrou sledovanost.
    Velmi doporučujeme videa komentářů V. V. Pjakina – děkujeme za skvělé titulky od Ireny Aneriové (pan Pjakin má výborné poznání pozemských záležitostí, pokud domněle nesouvisejí s nadpřirozenem; Boha totiž sice chápe více méně jako osobu, ale jen jednu, a blíží se více muslimům než židům a jehovistům – podáváme toto objasnění kvůli občasným internetovým odsudkům i kvůli vysoké sledovanosti těchto videí).

3. Zvláště doporučujeme
    Bílý dům presidenta Trumpa
    Česká nezávislá televise začíná. Co z ní bude?
....Délský potápěč Nové
....Euportál poměrně kvalitní, jen několik článků denně
....Hlavné zprávy – Konzeratívny denník Nové
    Hrad Nové pana presidenta Zemana
    Kreml Nové pana presidenta Putina
    LifeNews Slovakia – Ľudský život Rodina Škola Cirkev Kultúra Politika
....NE Bruselu-Národní demokracie (ND): tohoto času jediná zdravě vlastenecká a současně jediná zdravě konservativní politická strana v ČR
....Parlamentní listy (poskytuje hlavní zprávy z domova i ze světa a jejich komentování od hlupáků i moudrých lidí)
    První zprávy (denně několik zpráv z domova i ze světa)
....Reformy.cz odkaz jsme odstranili, neboť od 29. 4. 2015 se na této adrese vyskytuje zvrhlá liberální a libertariánská stránka amorálních šílenců tzv. Liberlandu.
....Ruská pravoslavní církev – oficiální stránky Moskevského patriarchy Nové. V souvislosti s idiotským a sprostým prohlášením V. V. Pjakina ze dne 16. 4. 2018 (viz naši hlavní stránku) zařazujeme tento odkaz, kde si čtenář může sám ověřit, zda i Rusko je natolik bezbožecké, že je čeká neodvratný zánik.
....Sputnik (dříve Hlas Ruska) – množství kvalitních zpráv ze světa v češtině; kdo by chtěl zprávy podrobnější, může si kliknout na některý z jazyků, obsluhovaných početnější redakcí (na stránce vlevo nahoře).
    A bird's eye view of the vineyard – analýzy zpráv ze světa (ang., fra., něm., rus., ita., špa.) zvl. o vztazích Západu a Ruska; v odkazech má: RT – Russia Today, Sputnik, NRT-Novorussia Today, TASS aj.)
    Zprávy přímo z Ukrajiny na Colonel Cassad nebo bmpd Nové nebo Russkaja Vesna (všechny rus.).
....České "nekorektní" stránky, ovšem s výhradou tam, kde jsou příp. v rozporu s ideou vpravdě křesťanského (katolického) národního státu, např. na tzv. Nové republice (pitomosti o Církvi bez znalostí o ní), AC24 (nesmysly s "Vědomím", žvanění o "klimatické změně"), AEnews (tyto stránky Slovensko po vzoru býv. komunistického režimu zablokovalo; jsou opravdu výborné, blokování ale asi není kvůli blbostem o Pánu Ježíši Kristu – tzv. analytik Sall), Proti Novému světovému (ne)řádu (náboženské nesmysly, např. "Noe – nejstarší bajka lidstva"), E-republice (nesmysly o globálním oteplování) a na Zvědavci 1 a 2. Souhrnem: tyto weby nejsou s to předložit bezrozporný pohled na svět v jeho úplnosti ani bezrozporné řešení dnešní krise, ale dost často upozorní na témata, která jsou západní vládnoucí spodinou blokována nebo zkreslována; posouzení pravdivosti si musí člověk udělat sám z faktů a katolických dogmat.

4. Ecclesia (chtělas pokrok, dostáváš rány; chceš více pokroku, dostaneš více ran)
     Česká biskupská konference (vč. odkazů na diecese, Slovensko a další státy)
     Dielňa svätého Jozefa (slov.)
     Integrální  katolíci
     Res Claritatis vč. RC Monitoru
     REX!
.....Tisickrate Zpravodajství o Nové církvi, která ve 2. pol. 20. stol. vyrostla na troskách Katolické církve; v Nové církvi je dovoleno vše, tato církev zná jen jedinou heresi – návrat ke katolické tradici.
     Vatikánský rozhlas

5. Ecclesia, Národ
     Akce D. O. S. T.
     Články Adama B. Bartoše
     Freeglobe (přeřazeno z 2. v důsledku změny autora stránek)
     Hnutí pro život ČR (přistřižená křidýlka, ale česky) LifeSiteNews (svobodně, ale anglicky)
     Monarchia (slov.)
     Monarchistické občanské sdružení (MONOS)

6. Archivy
     Články Michala Semína (neaktualizováno, podlední článek z dubna 2012)
     Katolík – revue. předchůdce časopisu Te Deum, viz výše
     Institut svatého Josefa (aktualizaca strnek zastavena)
     Vendée (do prosince 2011 – archiv)
     VpravoBlog (neaktualizováno, podlední článek ze září 2011)


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.