Přestali jsme sledovat všechna hlavní "česká" (i pokud je snad některé ještě české bez uvozovek) média (či média "hlavního proudu" – v cizí řeči "mainstreamová"), neboť kromě všem společného vadného politického konceptu (socialisticko-tržní globalismus je vadný v každém z těchto tří znaků) se v nich pod záminkou kultury nebo informovanosti vyskytují sdělení mravdě vadná, přímo nebo nepřímo svádějící k nemravnosti. Jejich nesledování není nijak na újmu kultuře nebo informovanosti – kromě mnohých stránek v rubrice Doporučujeme uvádíme níže četná další média, která mohou uspokojit každého zájemce.

Liberalismus – nejzáludnější ideologie dějin, dobře skrytá matka každé totality; a liberalismus v politice – přímá demokracie je ještě horší, než demokracie zastupitelská, totalitu rodí ještě rychleji (liberálové jsou dvojího druhu: chytří a hloupí; první vědí, že slouží nastolení totality, např. Havel, druzí to nevědí, např. Klaus)
    Články Ladislava Jakla
....Distance pokrytecky hlásá občanskou mravnost, ale hlavně demokracii, a ta tuto mravnost spolehlivě likviduje
    Osobní stránky expresidenta ČR Václava Klause (Před liberalizací: Čech ukradl pytel cementu; po ní: Nečech si vezme celou cementárnu. Malý příklad Havlova-Klausova liberálního svinstva.)
    Strana svobodných občanů

Neokonservatismus, sympatie k sionismu
....FOX News (neokonservativní přikázání: USA jsou Bohem vyvoleny k ovládnutí světa, angl.) – je moc dobré se často mrknout jen na titulní stránku tohoto předního webu státního prediktora (elity) USA, a to kvůli poznání propagačních metod, které se tak snaží dohnat česky mluvená korporátní média; je to tak primitivní, že skoro vždy uhádneme dopředu hlavní titulek (zkuste si udělat statistiku: uhádnuto, neuhádnuto), a svědčí to o tom, že diváci tohoto vrcholného amerického média (a to je považováno vůči těm ostatním za náročnější!) jsou ještě primitivnější, než primitivové čeští
    Občanský institut (kremlofobií postižená hlásná trouba NATO)

Sionismus
     Eretz

Islám (pouze šíitský –  sunnitský může být spojován se saudskoarabským wahhábismem-salafismem a terorismem)
    Ahlulbayt

Konservatismus v katolické církvi
     Kněžské bratrstvo sv. Pia X.
     Krása liturgie
Tradiční katolíci (nekonstruktivní – vědí, co nechtějí, nevědí, co chtějí):
     Duše a hvězdy (vstřícné k demokratismu – KDU-ČSL, k sudetským Němcům)
     Te Deum Informační servis: Hodie

Moderní katolicismus a protestantismus
     Christnet
     Kro nika Novus ordo

Nacionalismus (vlastenectví)
Socialistický nacionalismus je nemožný – nacionalismus je buď nesocialistický nebo jakožto socialistický je globalismem (jako ČSSD, DSSS, TOP09 aj.; obecně nacismus, komunismus – nejnověji ve formě europeismu) a ten nacionalismem není;
český nacionalismus = česká pravice, český konservatismus – mnohé stránky v rubrice Doporučujeme, a jen ty.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.