Škola

Proč je v rubrice Budoucnost - Rodina zařazena i podrubrika Škola? Všichni to známe: Potomek přijde domů ze školy a rodiče, jsou-li katolíci, se nezmůžou na víc, než na otázku „Co bylo ve škole?“. Pomůžou snad s úkoly, někdy si zabrblají a tím to končí. Rodičů, vyučujících doma nebo aspoň angažujících se v takovém VORPu, je nepatrně. A pak kluk nebo holka např. slyší takového Petra Hájka mluvit o tom, že on z opice nepochází, a jen nevěřícně kouká – kdo to tu vyskakuje proti Darwinovi, dokonale zakomponovanému do učebních osnov? U katolíka je fideismus výsledkem: rozum mu říká, že z opice pochází, víra, že nade všim je Pán Bůh. A takových věcí je v dnešní škole mnoho. Vždyť už i katoličtí rodiče v této době koukají stejně, jako ten mladý člověk. To je ale dnešní škola, ne škola budoucnosti! Jaká tedy bude příští škola? To nelze zodpovědět dogmaticky, bez znalostí např. toho, jaká byla kdysi dobrá škola. Nabízíme proto i v této rubrice nejprve text přiložený v Knihovně Libri nostri (odd. 09, Kobosil), na téma Jaké bylo školství ve světě, dokud byl ještě katolický, zahrnující úsek od počátku křesťanství do vrcholného středověku, do doby scholastiky. Tedy v době, kdy rozum chápal to, co vyznávala víra, a kdy víra vedla k tomu, čemu rozuměl rozum.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.