Hledání pravdy - jednotlivé případy

18.03.2012 11:22

Křesťané a vstup do EU – Mosaika názorů

V současné době stojíme těsně před referendem o vstupu do EU (pozn. red.: v České republice proběhlo referendum od pátku 13. června do soboty 14. června 2003; pro schválení smlouvy se vyslovilo 77,3 % hlasujících při volební účasti 55,2 %). Z toho důvodu...

Celý článek

—————

16.07.2011 13:23

Manipulace parlamentních voleb pravdou a láskou 8. a 9. června 1990, aféra Bartončík

Motto: Role zcela spontánních procesů byla mnohem vyšší, než si leckdo uvědomuje. Proto naštěstí dějiny nelze tak snadno řídit (Ladislav Jakl, tajemník presidenta České republiky, 4. 7. 2011). Po listopadovém převratu jsme se všichni těšili na skutečně svobodné volby založené na principu ...

Celý článek

—————

04.07.2011 15:15

Z pramenů duchovního marasmu 21. roku od převratu 1989 aneb kapitola z dlouhých již humanitárních dějin pravdy a lásky v Českých zemích

Duchovní dimense ve skautské výchově Upravený přetisk dokumentu, původně vydaného Skautským informačním centrem v Praze v dubnu 1992. Studijní text Úprava v redakci „Na dobré stropě“, Praha, září 2002 Stanovisko duchovní rady českého junáka 1) Naše československá zkušenost...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.