Slavné kapitoly historie Střední Evropy

18.03.2012 14:36

2011-06 Armia Krajowa (7, Varšavské povstání dnes)

Pro člověka zvenčí je to nezapomenutelná zkušenost: v 17 hodin 1. srpna dvoumilionová metropole se na několik okamžiku zastavuje a v jindy rušných ulicích zní pouze pronikavý zvuk sirén. Pro Varšavu – město, které mělo zmizet ze zemského povrchu – je povstání zakladatelským...

Celý článek

—————

30.08.2011 21:17

2011-05 Armia Krajowa (6, Varšavské povstání)

Himmler mne sem poslal, abych vytvořil symbol. Vypálím to město až do základů a dám příkaz, aby je zaorali, jako Římané Kartágo. Vyrostou zde stromy, ptáci si postaví hnízda, vrátí se stáda jelenu. A vlci. Oskar Dirlewanger, Oberfuehrer SS Vrcholem Operace Bouře bylo povstání ve Varšavě...

Celý článek

—————

18.07.2011 22:04

2011-04 Armia Krajowa (5, Operace Bouře)

Když se východní fronta začala přibližovat k východním hranicím Polska z roku 1939, před exilovou londýnskou vládou a velením AK vyvstala otázka, jakým způsobem byl se polská podzemní armáda měla chovat k vstupujícím jednotkám Rudé armády. Z politického hlediska šlo o...

Celý článek

—————

27.06.2011 15:19

2011-03 Armia Krajowa (4, Lidé z lesa)

V minulém díle příběhu polské Zemské armády (AK) jsme se zabývali především městským odbojem. Pod pojmem „partyzánská armáda“ si však představíme především „lidi z lesa“ a právě s tuto části ozbrojeného boje proti okupantům je legenda AK nejsilněji spojená, přinejmenším co se týče...

Celý článek

—————

05.03.2011 21:50

2011-02 Armia Krajowa (3, Rozvědka a sabotáž)

Čtyři hlavní oblasti působnosti Zemské armády byly „sabotáž, diverse, propaganda a rozvědka“. První období (do první poloviny roku 1943) probíhá především ve znamení „neozbrojených“ aktivit. Pokud začneme „od konce“: pochopitelně Zemská armáda hraje významnou výzvědnou roli nejen v polském,...

Celý článek

—————

05.03.2011 21:58

2011-01 Armia Krajowa (2, Počátky)

Polsko má dlouhou tradici konspiračních ozbrojených organizací, která je logickým důsledkem dlouhých desetiletí nesvobody a cizí okupace od druhé poloviny 18. století. Konspirace vlastenecké mládeže byly opěvovány v romantické poesii, a jedno takové spolčení vyústilo v největší...

Celý článek

—————

05.03.2011 22:02

2010-A Armia Krajowa (1)

 „Před Bohem všemohoucím a Nejsvětější Pannou Marií, Královnou Polské koruny, pokládám své ruce na tento Svatý kříž, znamení smrti a vzkříšení a přísahám být věrný své vlasti, Rzeczpospolité, střežit neoblomně její čest a bojovat ze všech sil za její osvobození z cizí nadvlády – i...

Celý článek

—————


O historii tohoto seriálu

Myšlenka na něj vznikla v redakci katolického měsíčníku Obrázek libereckých farností (odkaz najdete zde u Odkazy VeBu - Doporučujeme). V debatách o Střední Evropě se jasně ukázalo, že Střední Evropa navzdory velkým potížím má v historii mnoho slavných kapitol, na které mohou být dnešní potomci jejich tehdejších aktérů právem hrdí. První díl nového seriálu byl otištěn v roč. 8, č. 5, 25. 4. 2010, a sestával ze dvou článků: Splněný sen Lecha Kaczynského, přeloženého z polštiny, a Ve dne Čech, v noci Polák, od Ladislava Jakla. V dalších šesti číslech následoval jako seriál překlad polského článku Záchrana Vídně a Jan III. Sobieski. Takže 1. díl seriálu Armia Krajowa je vlastně 9. dílem seriálu Slavné kapitoly Střední Evropy.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.