Temný středověk, nutná, ale překonaná vývojová etapa, nebo vzor, byť s nedostatky?

Reálný socialismus učil o temném středověku, reálný demokratismus neučí nic, a tak pro někoho přetrvává období temna, u jiného jde o „darwinistickou“ nebo „hegeliánskou“ fázi, pro jiného jde o námet dobrých vtipů. Jen málokdo vidí skvělost té doby. A navíc: vidí ji opravdu? Není to pro něj jen náhražkové ulpění na – jen podle jeho dojmů – zlatém období lidstva? Položte mu otázku: Proč toto období skončilo, když bylo zlaté? A navíc: Kdo o Christianitas dnes kromě některých historiků něco kloudného ví – po tom socialistickém a dekokratickém vymývání mozků? Tato rubrika by měla pomoci neblahý stav napravit.

Jako první nabídku předkládme texty v Knihovně Libri nostri (odd. 09, Kobosil), na téma Jaké bylo školství ve světě, dokud byl ještě katolický, přiloženě zahrnující úsek od počátku křesťanství do vrcholného středověku, do doby scholastiky.


Christianitas - co a jak na ní napravit

14.01.2012 13:56

Pohled na středověk a na jeho přechod k nové době

Uveřejňujeme tento pohled na středověk a na jeho konec. Čtenář snadno může jednotlivé skutečnosti konfrontovat se středověkými thesemi o církvi, státu a jejich vztahu tak, jak jsou obsaženy v principiální bule Unam Sanctam. Takto se lze dopátrat toho, kde ležela odpovědnost za pád...

Celý článek

—————

15.07.2011 15:29

Papež Innocenc III. – šlo ve vztahu církevní a světské moci o totalitu?

Již od osvícenských dob je neustálým předmětem útoků protikatolických kruhů středověký papež Innocenc III. (1198 – 1216; poznamenejme, že dokumenty tohoto papeže patří do období, které zde popisují Odkazy VeBu - Ostatní tradiční církevní dokumenty). Právě za jeho pontifikátu se octlo...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.