Vybrané problémy novověku

00 Liberalismus obecně (vše další jsou jeho dílčí projevy) 1
10 Protestantismus 1
20 Volby a volební právo, demokracie 1
30 Civilní manželství a rozvody 1, 2
40 Umělé potraty 1
50 Koedukace viz Libri nostri (odd. 09, Vejvodová) Dokončeno.
60 Homosexuální jednání
70 Antikoncepce
80 Ženy v zaměstnání
90 Euthanasie 1
A0 Eugenika
B0 Turismus (poutě)
C0 Stálý růst velikosti podniků (kdy lidé spíše, než aby stáli na vlastních nohách, se stávají
    podnikovými zaměstnanci) až na úroveň státní a dokonce globální
D0 Státní školství viz Libri nostri (odd. 09, Kobosil)
E0 Státní zdravotnictví
F0 Státní důchody
G0 Státní podpora sportu
H0 Státní podpora tzv. kultury
I0 Dialog (vystřídání disputace diskusí, mimoběžným vypovídáváním se)
J0 Média (od Filipa IV. Sličného)
K0 Náboženská svoboda 1, 2
L0 Revoluce, konservatismus, kontrarevoluce 1 2 3
M0 Odluka církve a státu 1
N0 Případná další témata
T0 „Příspěvky“ duchovních výše nezmíněné a jen do doby Pia XII. (novější patří spíše do současnosti
    a do kanonického práva, než do historie)

Každou z těchto oblastí je třeba definovat, popsat její historii v tzv. západní civilizaci vč. protagonistů, popsat hisotrii postojů Svatého stolce.


Vybrané problémy novověku

27.10.2012 09:58

00 Otevřený dopis biskupa Williamsona

Otevřený dopis biskupa Williamsona (2012) biskupu Fellayovi k „vyloučení“ z FSSPX Londýn, 19. října 2012 Vaše Excelence, děkuji za Váš dopis ze 4. října, v němž mi jménem generální rady a generální kapituly oznamujete své „zjištění“, „stanovisko“ a „rozhodnutí“, že již nepatřím...

Celý článek

—————

12.01.2012 15:59

10 Protestantismus

Toto téma zahrnuje čtyři dílčí oblasti: české husitství jako předchůdce, světový protestantismus, české odpadlické hnutí kolem roku 1918 a současný stav. Každá z těchto oblastí má všechny znaky, které jsou pro protestantismus charakteristické. Z nich základním je usurpování si náboženské svobody...

Celý článek

—————

19.05.2011 11:18

20.1 Demokracie

Křesťanští demokraté – KDU-ČSL, MKD, KDH, KDS a jiní V avantgardě změn Bývalý křesťansko demokratický premiér Holandska Ruud Lubbers reagoval na otázku Adama Michnika, jak lze smířit 60 let vlády křesťanské demokracie v zemi tulipánů s legalizací potratů, euthanasie a drog,...

Celý článek

—————

22.02.2011 19:17

30.1 Civilní manželství

Ukázky občanského práva manželského Na zavádění občanského práva manželského působilo přímo náboženské smýšlení, panující v národu. Nucený sňatek civilní bývá výrazem nepřízně k církvi a podstatným článkem odluky státu od církve. A. STŘEDNÍ EVROPA 1. ZEMĚ RAKOUSKÉ. Původně...

Celý článek

—————

18.05.2011 16:37

30.2 Rozvody

Historické důvody odmítání rozvodů Katolická nauka jednoznačně nepřipouští u katolicky řádně uzavřeného manželství rozvod, pouze v případě, kdy jeden z partnerů ohrožuje svým chováním zdraví nebo dokonce život druhého a dětí (alkoholismus, psychická choroba apod.), dovoluje separaci,...

Celý článek

—————

21.02.2011 13:26

40 Umělé potraty

K tomuto problému předběžně předkládáme tři články. Jaké jsou jejich vady? Je na nich patrno, že je nepsal historik. Nejsou nezúčastněné (a naopak zase není zdůrazněno, že pokud jde o Sovětské Rusko, absolutně nešlo o opatření totalitní, ale naopak liberální, stejně jako ve všech demokraciích -...

Celý článek

—————

21.02.2011 15:06

50 Koedukace

K tomuto problému úvodem předkládáme úvahu budoucího Františka kardinála Tomáška v jeho Pedagogice z roku 1947. Je zajímavé, že ve skautském vydání v r. 1992 byl celý tento text vypuštěn. Došlo k tomu takto: V souborném katalogu ČR (zde Odkazy VeBu, Rady do života) se dozvídáme, že Pedagogika...

Celý článek

—————

24.02.2011 16:06

90 Euthanasie

Také tento článek je předběžný, má podobné charakteristiky jako zdejší články o potratech: zaujetí pro věc spíše než historická strohost, postoj Církve, zejm. Svatého stolce není komplexně popsán. Přesto pro začátek může posloužit. Úcta k životu aneb kdo vlastně zvítězil? Eutanasie včera a...

Celý článek

—————

14.01.2012 13:13

D0 Státní školství

Nejdříve se podíváme na skvělou dobu, kdy jiné školství než církevní, tj. katolické, neexistovalo; o tom text 5. v naší rubrice Knihovna – Libri nostri, a to Jaké bylo školství ve světě, dokud byl ještě katolický, z roku 1923, zahrnující úsek od počátku křesťanství do vrcholného středověku, do...

Celý článek

—————

20.05.2011 10:44

K0.1 Náboženská svoboda, Moderní pohled

Právo na náboženskou svobodu – Je už i v lůně Církve „Skutečný pokoj je třeba vytvářet obranou náboženské svobody“ (Benedikt XVI.). Odchýlila se katolická církev od své nauky v otázce práva na náboženskou svobodu? Ve vícero souvislostech se dnes hovoří o právu na náboženskou...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.