Regionální historie

Po vzájemné dohodě redakce Verum et Bonum a pana PhDr. Petra Kozojeda budeme v této rubrice nadále mj. uveřejňovat seriál pana doktora Dělníci na vinici - Liberečtí duchovní správci do roku 1945. Tento seriál začal publikovat měsíčník Obrázek libereckých farností o 4. neděli v mezidobí (podle moderního kalendáře) čili o 2. neděli po Devítníku (podle tradičního kalendáře) roku 2008, tj. v roč. 6, č. 3, 3. 2. 2008. V tomto časopise vyšlo celkem 34 pokračování seriálu, který si získal velkou přízeň čtenářů. Nyní tedy předkládáme laskavým zájemcům 35. díl; všecny předchozí díly jsou dostupné na stránkách uvedeného libereckého časopisu - viz Odkazy - Doporučujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.