Dělníci na vinici

18.03.2012 13:43

2011-08 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (41)

Libereckou farnost jsme opustili v jednom z nejzásadnějších okamžiků osmnáctého věku, totiž v době smrti inspektora panství Christiana Karla Platze z Ehrenthalu. Přestože byl z mnoha stran chápán jako negativní postava, místní církevní obec v něm, přes všechny jeho...

Celý článek

—————

28.07.2011 22:04

2011-07 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (40)

Ve čtyřicátém pokračování našeho seriálu se seznámíme s novým duchovním správcem liberecké farnosti. Tobias Johann Kern je pro jubilejní díl „Dělníků na vinici“ nadmíru vhodnou osobností, neboť za jeho působení došlo k důležitým událostem v dějinách farnosti i celého města. Kern...

Celý článek

—————

07.07.2011 21:33

2011-06 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (39)

V tomto pokračování seriálu Dělníci na vinici se více zaměříme na dosud spíše opomíjené, přesto však naprosto nepostradatelné pomocníky jednotlivých farářů, totiž kaplany. Duchovní správu veliké a stále rostoucí liberecké farnosti již nemohl zvládnout jediný kněz, proto od sklonku...

Celý článek

—————

03.06.2011 21:24

2011-05 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (38)

V minulém pokračování našeho seriálu jsme bilancovali poměry v liberecké farnosti na samém sklonku 17. století, relace o stavu duchovní správy nám k tomu poskytla znamenitý podklad. Je možné konstatovat, že výsledky působení faráře Schmidta byly veskrze positivní, a tak se mohl...

Celý článek

—————

09.05.2011 12:53

2011-04 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (37)

V tomto pokračování našeho seriálu se vrátíme k osobě Matthäuse Josepha Schmidta, který musel v minulém díle ustoupit líčení výstavby Křížového kostela. Třebaže největší zásluhy o tento bohulibý skutek jsem přičetl hraběcí gallasovské vrchnosti, bez které by chrám nikdy nemohl...

Celý článek

—————

12.04.2011 21:18

2011-03 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (36)

V minulém pokračování jsem čtenářům přislíbil představit jednu z nejvýznamnějších událostí v historii liberecké farnosti. Vždyť kolikrát jsem se mohl v nyní již pětatřicetidílném seriálu zmínit o stavbě nového kostela, kolikrát jsem mohl referovat byť i jen o přestavbě...

Celý článek

—————

19.03.2011 21:33

2011-02 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (35)

V tomto pokračování seriálu se poprvé setkáme s osobností nového duchovního správce rozsáhlé liberecké farnosti, Matthäusem Josephem Schmidtem. Protože to byl člověk mimořádné zajímavý, za jehož působení došlo v organizaci i v samotném životě liberecké církve k výrazným...

Celý článek

—————

19.02.2011 22:06

2011-01 Liberečtí duchovní správci do roku 1945 (34)

V minulém dílu našeho seriálu jsme se seznámili s osobností faráře Adama Löhla na základě jeho „oficiálního“ životopisu. Díky bohatství archivních fondů se však dochoval ještě jiný pohled na tohoto kněze. Jde o názor jeho současníků, oficiálních představitelů města i jednotlivých farníků....

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.