05.03.2011 14:08

Obecná doporučení

Lze doporučit knihy z níže uvedeného seznamu. Kromě toho mohou být jakýmsi vodítkem také stránky www.iknihy.net s nimiž se do jisté míry názorově shodujeme.

Seznam

Redakce Obrázku libereckých farností (viz zde Odkazy VeBu - Doporučujeme) budovala postupně z doporučených knih malou knihovničku. Knihy „v červených slovech“ v redakci zatím nebyly – většinou pro nedostatek financí, někdy i proto, že knihu už sami nesehnali.

2006
V č. 5
Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)
Svatí kacíři (Jindra Jarošová)
V č. 6
Biskupství litoměřické (1. část, Jaroslav Macek)
Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur (Joseph Ratzinger)
V č. 7
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích (zatím čtyři z pěti svazků, Milan Buben)
Manželské právo katolické církve (Damián Němec)
V č. 8
Exorcisté a psychiatři (Gabriele Amorth)
Islám v Evropě – obohacení, nebo nebezpečí?
V č. 9
Kompendium Katechismu katolické církve
VIXI – Paměti nezařaditelného (Richard Pipes)
V č. 10
Dějiny katolické církve (tři svazky)
Bůh a svět (Joseph Ratzinger)
V č. 11
Deus caritas est (Bůh je Láska, Benedikt XVI.)
Nové profily světců (Jaroslav Němec)
V č. 12
Moudrost a vtip G. K. Chestertona (vybral Alexandr Tomský)
Ortodoxie (Gilbert Keith Chesterton)

2007
V č. 1
Persekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948 – 1964; Ženské řehole za komunismu 1948 – 1989 (Vojtěch Vlček)
DISTANCE – revue pro kritické myšlení
V č. 2
Nový zákon (text v liturgických knihách, Václav Bogner)
O Pánu Ježíši dětem (Miriam Holíková a Vlasta Švejdová)
V č. 3
Vyprávěj mi o Ježíši (Josef Hrdlička)
Náboženství v Evropě (Jaroslav Němec)
Zpravodaj Křesťanské mezinárodní solidarity
V č. 4
Přehled českých církevních dějin 1 a 2 (Jaroslav Kadlec)
Nejkrásnější dětská říkadla (Vlasta Švejdová)
V č. 5
Řada Stručná historie států (nakladatelství LIBRI)
Svatý Jan Nepomucký (Jaroslav V. Polc)
Duch liturgie (Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.)
V č. 6
Islám bez závoje (Robert Spencer)
Hostina Beránkova – Kniha Zjevení jako obraz mše svaté (Scott Hahn)
V č. 7
Cestička k Bohu (Ferdinand Neubauer)
Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští (Zuzana Holasová)
Průvodce říší zla (Vladimír Bystrov)
V č. 8
Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (Jerzy Domański OFMConv.)
950 let litoměřické kapituly (2. část, Jaroslav Macek)
Atlas Mariánská poutní místa
Kolekce pohlednic libereckých kostelů
V č. 9
Dědictví otců – 2008 (stolní kalendář)
Rodinný kalendář – 2008
Malá poselství Vojtěcha Kodeta – 2008 (stolní kalendář)
Bílý orel, rudá hvězda (Norman Davies)
Sv. Alžběta Durynská (Karel Dachovský)
V č. 10
František – mistr a učitel modlitby (Leonard Lehman)
Chudoba a radost – Františkánská tradice (William J. Short OFM)
Poutník Josef Kalvoda – Život a dílo historika (Jan Cholínský)
seznam bohoslužebných předmětů
V č. 11
Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče (Evžen Kozanevič OSBM)
Josafat Kuncevič (Tadeusz Źychiewicz)
Z bojů o zítřek, Historické eseje, III. díl (Josef Kalvoda)
Jesuita Antonín Koniáš – Osobnost a doba (Jiří „Bílý“ – který materiál ale podvodně opsal odjinud)
Tovaryšstvo Ježíšovo – Jesuité v Čechách (Ivana Čornejová)
V č. 12
Donum vitae a Deklarace o euthanasii
Umlčený zvon (Karel Dachovský)
Pád Cařihradu (Steven Runciman)
Nový muž pro nový svět (James J. Galvin)

2008
V č. 1
Ježíš Nazaretský (Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.)
Prezident, papež a premiérka (John O’Sullivan)
V č. 2
Krátké spisy a korespondence (Sv. Jan od Kříže)
Problém bolesti a Velký rozvod nebe a pekla (obě Clive Staples Lewis)
Úvod do postmodernismu (Stanley J. Granz)
V č. 3
Misál na každý den liturgického roku (odborná spolupráce: P. prof. ThDr. Jan Matějka)
Katyň – Stalinský masakr a triumf pravdy (Paul Allen)
Černá kniha minulosti (Zbyněk Ludvík, Václav Bureš)
V č. 4
Spe salvi facti sumus – O křesťanské naději, nadějí jsme spaseni (encyklika Benedikta XVI.)
Paliativní péče a komunikace (Anne-Mei Theová)
Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé (Colin Murray Parkes
Marilyn Relfová, Ann Couldricková)
Principy a praxe paliativní péče (Sheila Payneová, Jane Seymourová, Christine Ingletonová, eds.)
Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče (Pam Firthová, Gill Luffová, David Oliviere, eds.)
Dům na skále: 1 – Církev zkoušená 1945 – začátek 1950, 2 – Církev bojující 1950 – květen 1960 (Václav Vaško)
V č. 5
Píseň o Bernadettě (Franz Werfel)
Poustevník – Prorok – Mystik (David Torkington)
Syntéza víry (P. prof. ThDr. Václav Wolf)
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. – 2 sv. (Milan Buben)
V č. 6
Farář arský (Wilhelm Hünermann)
Psancem (vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla)
Dobrodružství Toma Sawyera – Dobrodružství Huckleberyho Finna (Mark Twain)
Vč. 7
České konzervativní myšlení 1789 – 1989 (David Hanák)
Paměť a naděje – Z pověstí Čech a Moravy (Petr Piťha)
Dva divoši (Ernest Thompson Seton)
Kukátko z kukátek –Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět se vrátil (obě Václav Kosmák)
Vč. 8
Ach, ten Sokrates ... – Netradičně o umělých potratech (Peter Kreeft)
Čtyři knihy o následování Krista (Tomáš Kempenský)
Milujte se (časopis pro novou evangelizaci)
V č. 9
Otec vyhoštěných (Vilém-Wilhelm Hünermann)
Kozáctvo –Poslední nástup a zánik (Stanislav A. Auský)
V č. 10
O počátcích církve (Benedikt XVI.)
Popelka nazaretská (Václav Renč)
V č. 11
Školák Kája Mařík 1. díl (Felix Háj)
Silná jako smrt je láska (Josef Hrdlička)
V č. 12
Jak katolická církev budovala západní civilizaci (Thomas E. Woods, Jr.)
Český národní katolický rok 2008/2009 s Mikolášem Alšem – nástěnný kalendář.

2009
V č. 1
Vánoční koledy – zpěvník (Roman Cejnar)
Dům na skále III. – Církev vězněná 1950 – 1960 (Václav Vaško)
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. díl, 3. svazek (Milan Buben)
Útěk do Egypta přes království České (Otfried Preussler)
Vč. 2
Zima – Zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry (Dagmar Šottnerová)
Svobodná nesvoboda (Vladimír Bystrov)
Moje paměti – Střet českých legií s rodící se bolševickou mocí (Radola Gajda)
V č. 3
Pavel dobrodruh víry (Oldřich Selucký)
Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce (Jaroslav V. Polc)
Bůh ve světle filosofie (Roman Cardal)
V č. 4
Otcové církve – Od Klementa Římského po Augustina (Benedikt XVI.)
Žalmy – Český katolický překlad
Ze země pana Nikoho – Dva středoevropští básníci tváří v tvář totalitě (Jan Zahradníček, Zbigniew Herbert)
V č. 5
Panna Maria Matka ustavičné pomoci – Historické souvislosti, obraz, novéna (Stanislav Přibyl, ed.)
Velikonoční knížka se samolepkami (Sally Ann Wrightová, Moira Macleanová)
Ze smrti do života; On jde před vámi – Květná neděle * Svatý týden * Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Promluvy I., II. (Joachim Meisner)
Proč holocaust – Hitlerova vědecká mesianistická vražda (Jan Horník)
Římský pontifikál
V
 č. 6
Mnich mezi vlky – Život sv. Jana Kapistrána (Wilhelm Hünermann)
Role Československa v sovětské strategii (Josef Kalvoda)
Pěší pouť z Moravy do Cách (Jan Peňáz)
Květy Nejsvětější svátosti (Jan Peňáz)
V č. 7
Čeští svatí – Omalovánky s krátkým životopisem světců (Marie Škvařilová)
Paní z Lemberka (Vojtěška Mazálková)
Malé omalovánky a povídání o velké svaté paní Jana Valentová); ilustrace všech tří knih Česlava Talafantová OP
Vznešenosti Panny Marie (Alfons Maria de Liguori)
Mladý Stalin (Montefiore Simon Sebag)
V č. 8
Klement Maria Hofbauer (Dudel Ervín)
Otec Pio z Pietrelciny – Pohled do nitra stigmatizovaného kapucína (A. Negrisolo, N. Castello, S. M. Manelli)
Jak novináři manipulují (Bernard Goldberg)
V č. 9
Jarmark života (Jaroslav Durych)
Bloudění – Větší valdštejnská trilogie (Jaroslav Durych)
Děti (Jaroslav Durych)
Smrt ve středu (Petr Hájek)
V č. 10
Paměti Jiřiny a Jaroslavy Durychových
Mezi nás prostřena noc ... – Dopisy z vězení ženě Marii (Jan Zahradníček)
Zápisky Jiljího Klena (Jan Čep)
Křesťanství a ateismus úplně jinak (Dinesh D’Souza)
V č. 11
O modlitbě – Uvedení do školy křesťanské modlitby (Romano Guardini)
Božím krokem (Francois Gondrand)
Eucharistie-naše posvěcení – Tajemství poslední večeře (Raniero Cantalamessa)
V č. 12
Lidové pašijové divadlo v českých zemích (Vojtěch Ron)
Ošklivost demokracie a jiné eseje (Ryszard Legutko)
Český národní katolický rok 2009/2010 s našimi slavnými předky – Nástěnný kalendář

2010
V č. 1
Don Camillo a jeho svět (Giovannino Guareschi)
Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček (Vladimír Bystrov)
Božská komedie (Alighieri Dante)
V č. 2
Můj život pro mladé (Don Bosco)
Pán prstenů I. – Společenstvo prstenu, II. – Dvě věže, III. – Návrat krále (John Ronald Reuel Tolkien)
Odepřená integrace – Systémová analýza sudetoněmecké politiky v první Československé republice 1918 – 1938 (Ladislav J. Beran)
V č. 3
O víře dnes (Joseph Ratzinger)
Duchovní život – Úvod do duchovního života podle zásad svatého Tomáše z Aquina (André-Marie Meynard)
Úprk rozumu (Anthony Browne)
Svatý František Serafínský (podle P. Bonaventury J. Wilhelma)
V č. 4
Věřit, doufat, milovat (Joseph Ratzinger)
Andělé nás neopouštějí (Eduard Martin)
Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat (Graham Tomlin)
Slovník filozofických pověr (Józef Maria Bocheński)
V č. 5
Kytice z královské zahrady – Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti (Ivan Renč)
Májové úvahy (Václav Renč)
Karel IV. – Jeho duchovní tvář (Zdeněk Kalista)
Katechismus katolického náboženství (František kardinál Tomášek, arcibiskup, ThDr.)
V č. 6
 O strašném drakovi pod krakovským hradem (a jiné polské pohádky)
Vody Siloe (Thomas Merton O. C. S. O.)
Zrod střední a východní Evropy – Mezi Byzancí a Římem (František Dvorník)
Na konci věku (John Lukacs)
V č. 7
Pravá láska (Josef Janšta)
Vařím s maminkou (Annabel Karmelová)
Byzantské legendy – vydal Pavel Mervart
Horké krize studené války (Vladimír Nálevka)
V č. 8
Zlatovláska a jiné pohádky, Pták Ohnivák a jiné pohádky (Karel Jaromír Erben, klasické ilustrace Artuš Scheiner)
Životy bratří (Gerald Frachet)
Dějiny správy v českých zemích – Od počátků státu po současnost (Jan Janák, Zdeňka Hledíková, Jan Dobeš)
Osud generála (Vladimír Bystrov)
V č. 9
Pinocchiova dobrodružství (Carlo Collodi)
Apoštol Ježíše Krista – Promluvy o svatém Pavlovi (Benedikt XVI.)
Svět české středověké církve (Zdeňka Hledíková)
Popely ještě žhavé I., II. (Karel Durman)
V č. 10
Alenka v kraji divů a za zrcadlem (Lewis Carroll)
Křik Koruny svatováclavské (Ladislav Jehlička)
100 let ruprechtického kostela (Luisa Petráková, Olga Doležalová)
V č. 11
A vody plynou – Vyprávění o opatu Reginovi z Prümu (Maria Calasanz Ziescheová)
Ostrov pokladů (Robert Louis Stevenson, ilustroval Zdeněk Burian)
Encyklopedie českých vesnic V. – Liberecký kraj (Jan Pešta)
Varhaník – Časopis pro varhanickou praxi
V č. 12
Plná slávy (Bruce Marshall)
Matky svatých (Wendy Leifeld)
Hoši od Bobří řeky (Jaroslav Foglar)
Psalterium – Zpravodaj pro duchovní hudbu

2011:
V č. 1:
Marcelino (José María Sánchez.Silva),
František Xaverský (1506 – 1552) – výběr z korespondence,
Byly jsme tam taky (Dagmar Šimková)
V č. 2:
Anděl v kulich (Otfried Preusslet),
Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury (Věra Frolová, Eva Večerková),
Sametová historie (Eva Štolbová)

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.