11.04.2015 14:56

Posbíráno odevšad

O Vítězném majdanu:
Kyjevská a Lvovská Ukrajina se ze všeho nejvíc podobá chlapíkovi,
který padá ze stopatrového mrakodrapu a v padesátém patře si říká: „Zatím dobrý!“

Paní Porošenková v noci probudí manžela a říká:
,,Petře Oleksandroviči, opolčenci s tebou chtějí jednat o kapitulaci.“
Porošenko nadšeně bere do ruky mobil a žena říká:
,,Ne po telefonu. Zvoní u dveří."

Úplně poslední vtip:
"Znáš tento? Nositel Nobelovy ceny za mír právě rozpoutává Třetí světovou vál" psssssss

"Lidé Evropské unii nerozumějí,“ tvrdí Babišova iDnes
Ale kdyby jí lidé místo tušení rozuměli, nastala by katastrofa.
Pro Babiše, iDnes i Eurounii. Euroktaté tedy musejí: Lhát dál.

Konservatismus zachvátil svět, liberalismus nemá šanci
Běžný katolický kněz: "Sloužím už 50 let čelem k lidu a nemám v úmyslu na tom něco měnit."
Husitská farářka: "Vysluhuji sedm svátostí a nic měnit nehodlám."
Evangelický pastor: "To já se držím Luthera a nikdo mě nedonutí k nějaké novotě."

"Křesťané si onehdy zase stěžovali na netoleranci ze strany jakýchsi společenství."
''Dobře jim tak. To mají za svou nekřesťanskou toleranci k těmto zlým společenstvím."

"Ukrajina zakázala vjezd osobám mužského pohlaví ve věku 16 – 60 let. Osoby transsexuálního
pohlaví se podrobí vyšetření u lékařů Pravého sektoru, kteří individuálně rozhodnou,"

Další ruská anexe:
Merkelová jednala s Obamou, Obama jednal s Hollandem, Hollande jednal se Sobotkou,
Soborka jednal s Cameronem, Cameron jednal s Rasmussenem, Rasmussen jednal se Zemanem,
Zeman jednal s Obamou, Obama jednal s Kličkem, Kličko jednal s Hollandem,
Hollande jednal s Merkelovou, Merkelová jednala s Cameronem, Cameron jednal s Tuskem
– a Ukrajinci toho využili a v nestřežené chvíli se kromě Jaroše všichni přidali k Rusku.

"Prosím tě, jak mohou saudskoarabský wahhábismus a americká demokracie spolupracovat?"
"Snadno. První a hlavní zásada obou při podmaňování si světa je stejná – lež."

"Američani prý odvezli z Ukrajiny zlaté reservy, 40 tun zlata."
"Všechno špatně. Puč je stál 5 miliard, to zlato nejsou ani 2. A Ukrajina nemá ani zlato ani vládu."

"Nestarám se, jestli nám tady lžou. I ohledně takové Ukrajiny se držím starého ‘Ora et labora.’"
"Příteli, bez pravdivého poznání je ‘ora’ k ničemu a ‘labora’ většinou škodí"

Emancipovaná západní žena, zvl. moderní křesťanka –
výborný pomocník muslimů v jejich boji proti Západu a v něm mizejícímu křesťanství.

Toto pravím (já) Hospodin pomazanému mému Cyrovi; jehož jsem uchopil za pravou ruku, abych
podmanil mu národy, hřbety králův ohnul, otevřel před ním vrata, by žádná brána nebyla zavřena:...
(Is 45, 1)

Putin nepřestává provokovat.
Např. 20. března 2014 Hlas Ruska zaútočil takto: "Dnes nastává jarní rovnodennost."

"Ve věci Ukrajiny budeme opakovat stále to samé až do úplného sebezničení.
Dělali to tak naši předkové, budeme to tak dělat i my,"
pravila kancléřka.

Bude-li nadále růst ekonomický význam Ruska a týž význam USA a EU klesat,
mohlo by být Rusko vyloučeno ze skupiny ekonomicky nejvýznamnějších zemí G8
trvale,"
v rozpuku západní moudrosti premiér Cameron
v britském parlamentu.

Kerry s Lavrovem jednali o tíživé finanční situaci USA. Americký státník vidí tři možnosti řešení:
1. Zvýšit tisk dolarů. 2. Vojensky napadnout Rusko. 3. Prodat zpět Aljašku Rusku + referendum.

"Kdo teď bude blahořečen v ČR?"  "Pán Ježíš učí: Měl jsem hlad a dali jste mi najíst."
"No, tak to bude feministka Marksová-Tominová. Poskytuje 100 miliard Kč sociálních dávek."

"Nikdo v našem civilizovaném světě neuzná výsledky takzvaného referenda na Krymu,"
řekl novinářům přední ukrajinský terorista.

"Jsem konservativní liberál." "Jsem liberálně-konservativní."
"Liberalismus je viditelnou příčinou většiny dnešního zla.
V
y pak, pánové, patříte do jeho skryté páté kolony mezi konservativci."

Smělá Putinova prognóza
Za 6 let bude v RF sportovat 2,5 mil. invalidů, presidentem RF bude Obama a já budu v Haagu.

Běž domů, Ivane!
Vrať se do své Země zaslíbené, na Kyjevskou Rus. A vezmi si s sebou i ty své slavné tanky.

"Od Západu je Ukrajina nezodpovědnost, hrozí rozvrat." "Co když nevadí?" "Z něho hrozí válka."
"Co když nevadí? Chtějí přece snížit počet lidí na desetinu až setinu. Tak by to šlo."
"Na to nestačí homosexuální svazky, masturbace vždy a všude, antikoncepce ani potraty."
"Tedy nebude-li válka, dobře, bude-li, taky dobře."
Jak podobné veselé kytarové eurovíře ...

"Byla to vynikající olympiáda, gratuluji; že by se to po Kyjevu zopakovalo rovnou v Moskvě?"
"Časem. Velvyslanec potřebuje vyšší dotace. Padají jak hrušky, od Atlantiku po Indický oceán."
"Bille, je to událost století: Kyjevská Rus patří Americe. A do EU a NATO, jako Gruzie."
"Krym a Charkov ať mají jako lízátko. Teď na Island a Venezuelu; Sýrie, až zmizí chemie, hlupáci."

Komunisti si mysleli, že národnímu hospodářství prospěje šetrnost a uskromňování.
Jal hluboce se mýlili! Dnes už víme, že nejvíc prospívá maximální konsum a plýtvání.

Církev se teď podobá neoplocené květinářské zahradě se zahradníky, kteří na ní pracují.
Dav světa po ní dupe, rve kytky a sází si, co koho kam napadne. Zahradníci mu nebrání a pracují.

"Za posledních 30 let bylo ve světě snad sto revolucí, ale v USA je klid. Čím si to vysvětlujete?"
"V USA není velvyslanectví USA, které by to platilo. Mejdan v Kyjevě stojí přes 20 mil. týdně."

Velká vlastenecká válka neskončila, neboť lhář, otec (Lenina i) Hitlera žije a dobře se mu daří.
Opět obkličuje Rusko: Jugoslávie, Irák, Afghánistán, Lybie, Sýrie, Ukrajina ... cíl znovu Moskva.

Příčina úpadku mocnářství, jeho vstupu do Války i příčina následných demokratických revolucí
je tatáž: církev zde na mocnářství stále více jen parasitovala namísto toho, aby mu vládla.

Církev se nikdy nezmění z putující na bojující, stojící v národě v čele boje za pravdu a dobro,
pokud ji budou netrpělivě stále předbíhat a do čela se stavět sekuláristi s dobrými úmysly.
Může tedy poctivý sekularista vůbec něco dělat, pozoruje-li nějaký útok Nepřítele?
Ano. Může, má a musí vytrvale a naléhavě volat k církvi o pomoc. Bez její pomoci bude ještě hůř
.

Asi není výstižnějšího znamení o ubohosti postavení církve ve zdejší společnosti než to,
když faráři chodí po městech v rámci pouliční evangelizace s výzvami jako "Ježíš tě zve."

Neexistuje dnes katolík, který by se nepovažoval za konservativce, byť by to byl sebevětší liberál.

"Obojí tedy meč je v moci církve, totiž meč duchovní i světský.
Onen je církvi v rukou kněze, tento pro církev, podle jejích pokynů a dovolení, v rukou státu."
Co je to vlastně politická pravice? Unam sanctam a Hovory na pravici XI.

Demokracie je spolehlivou, byť ne stále stejně rychlou, cestou ke vždy mocnějšímu socialismu.
poučení ze staletých dějin i z nauky o dědičném hříchu

Všechno navrátit v církvi a k církvi.

"Katolická církev je (jedinou náležitou) vychovatelkou národa"
kardinál Stefan Wyszyński

"V nebi se mluví latinsky, v naší zemi česky."

Blázni si řekli mezi sebou: "Přizpůsobme církev světu."
Bůh však pravil: "Pryč ode mne, pošetilci. Měli jste svět přizpůsobit církvi."

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.