31.05.2011 16:53

2011-03-05

28. 3. 2011: Na Ukrajině po kard. Husarovi arcibiskup Ševčuk
31. 3. 2011: Autorská práva na texty církevního magisteria
31. 3. 2011: Vatikán: Sedmkrát dialog, ani jednou disputace. O buddhistických oslavách

2. 4. 2011: Assisi 2011: Každá lidská bytost (už ne člověk) hledá VeB; věřící jde k Bohu či od Boha
4. 4. 2011: Radio Vatikán: Není třetí cesty (katolický stát) mezi demokracií a muslimským státem
4. 4. 2011: Souhrn katolických pravd odstupňovaných dle závaznosti (kromě pravd o Církvi)
7. 4. 2011: Církev a stát musejí být autonomní, nelze se na stát spoléhat a musí se na něj působit.
7. 4. 2011: Podivné mlčení: Instrukce o Summorum pontificum
8. 4. 2011: Hierarchie neví, jak zastavit úbytek křesťanů v islámských a v západoevropských zemích
9. 4. 2011: Košer večeře pro katolíka, vč. košer vína, košer slivovice i košer kávy
14. 4. 2011: U Maronitů nový patriarcha, jednota s Římem – dílo středověku (křížových výprav)
14. 4. 2011: Regulace populace: Svatý stolec vyzývá, vyzývá, ... a – vyzývá. Co byste chtěli víc?
14. 4. 2011: Rozdělení muslimové, bratrstvo, imámové, profesoři; omluví se jednotný Vatikán?
15. 4. 2011: Demokracie v ČR je pár měsíců před dokončením. Další úkoly (11. 4.b)?
15. 4. 2011: Družba se utužuje: košer víno pro abp. Duku, mešní víno pro rabína Sidona?
19. 4. 2011: Ale ale, copak to slyšíme o Janu Pavlu II. Co bylo s otcem zakladatelem r. 2005?
19. 4. 2011: Radaktor RV rozjímal, papež označil, sexuální aktivisté v pohodě jedou dál.
24. 4. 2011: Ještě by měl reflektovat demokracii a potraty. Takovýhle Duka se dá číst.
27. 4. 2011: Davidova hvězda v moči: Svatý otec odsuzuje, židovský stát ve varu.
28. 4. 2011: Psst! Tak krise je? O příčině: silentium (mlčení). Či ignorat (neví)?
29. 4. 2011: Opravdový katolický Fin.
29. 4. 2011: Benedikt XVI., pokřtěný v Krista, oblékne se ... v Jana Pavla II. (srov. Gal 3, 27).
30. 4. 2011: Hlavně opatrně: Benedikt XVI. naznačil, že média mají pravdivě informovat.

1. 5. 2011: Co se divíte? Každý člověk je dnes Boží syn – a co teprve katolík!
3. 5. 2011: Zn. Ryhlé šípy: Biskup hned před 18 lety (kým vybrán?) budil plno pochybností.
3. 5. 2011: Z díla bl. JPII? Výběr biskupů – větší vliv blogerů než hierarchie (video), rozbor.
4. 5. 2011: Zastaví po smrti propad, který zde za svého života nezastavil?
6. 5. 2011: Tradice a pokrok vpřed se v liturgii doplňují a směřují vpřed.
6. 5. 2011: „Buddhovo osvícení budeme slavit společně“ (P. Sarath Herriarachchi).
7. 5. 2011: Odpoledne vysvěcen hradecký biskup – fotografie o něčem vypovídá.
8. 5. 2011: Že už nemůže přijít žádná dobrá zpráva? Může: Naturální církevní restituce!
8. 5. 2011: 1990 – fary naplní čeští kněží, 2000 polští, 2010 ghanští, 2020 Duch sv.!
10. 5. 2011: Všechno naruby – křesťanům se Alláh líbí, muslimům ne. Čtěte více.
10. 5. 2011: Jsme 1.! V mučednictví a ekumenismu: r. 1900/2011 – 1 600/42 000 "církví".
10. 5. 2011: Jen ne katolický stát! „Stát a církev jsou nezávislí a autonomní“, čl. 76 GS.
11. 5. 2011: Biskupové (jmenováni kým?) pro kluby homosexuálů na katolických školách.
11. 5. 2011: Středověké básně přeloženy. Kdo přeloží tehdější papežské dokumenty?
12. 5. 2011: Víra a víra je rozdíl: nadpřirozená ve vše zjevené – přirozená v něco dílčího.
13. 5. 2011: Universae Ecclesiae tradičním i moderním: lat./it./fr./ang./něm./šp./port./sl./čs.?
14. 5. 2011: Kteří katolíci, ať duchovní ať laici, jste podpořili vstup ČR do EU, napravte to!
16. 5. 2011: Svět je velký, dodání zprávy trvá i 11 dní, na RV, TS ČBK, DaH není vůbec.
17. 5. 2011: Nové úspěchy Církve: papež mluví s raketoplánem, úkolem tradice je pokrok.
17. 5. 2011: Drtivé vítězství demokracie: Švédsko proti výhradě svědomí pro lékaře.
20. 5. 2011: Radost, bílá vrána: lze nechat titulek! Návrh narovnání s církvemi získává kontury.
23. 5. 2011: Do prkýnka dubovýho, neví někdo, jak na dialog s buddhisty – tam (zdroj), ne tady?
23. 5. 2011: Zn. Rychlé šípy: Klášter už 20 let mravně zpustlý ihned uzavřen.
24. 5. 2011: Nebylo lepší, aby církevní matky byly s církevními dětmi doma? Nebo i kojeňáky?
24. 5. 2011: Jó, Ontario (11. 5. 2011a), Francie, Mnichov a Freising. Rychlé šípy na r. 2031.
26. 5. 2011: Nové učení – a s takovou mocí (Mk 1, 27)! Církev pro všechny, stát jen pro katolíky.
27. 5. 2011: Papež naznačil, zdůraznil, upozornil, připomněl – ví, že se bude nerušeně trsat dál?
28. 5. 2011: Chybí Nový světový řád. Obama neplní slib, že nastolí Změnu. Už tak je to hrůza.
29. 5. 2011: Modlitba za pronásledované křesťany: Proti USA se vzbouřilo 12 dětí a dvě matky.
30. 5. 2011: Noc kostelů je v HK významná i ekumenicky, letos 3 ×  více lidí. Prostě všude radost.
30. 5. 2011: Rusko plné čarodějnic. Kamarád našel, čs. media ignorují: potraty, homosexuálové.
31. 5. 2011: Na konci období tu je jedno z pravidel: Vatikán – výhra demokracie = hlava v písku
    (katolická Malta 29. 5.a, katolická Brazílie zde 16. 5., Švédsko zde 17. 5.b, Švýcarsko 15. 5.a – další
    za domácí úlohu); nebo nám to na tom 2. vatikánu s demokracií nějak divně nastavili?
31. 5. 2011: Asi už nešlo mlčet a objevil se směšný ... A ta směšnost si vyžádala např. tuto vážnou ...
31. 5. 2011: Vatikán hlásí „katastrofu“: ročně 3 milióny otroků. Nehlásí, že ročně 42 miliónů potratů.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.