Archiv Kalendáře

25.03.2012 11:38

Z dějin revoiučních pokusů o likvidaci věčného kalendáře

Díl I. Staročeský všeobecný kalendář (pdf 13,7 MB), 1829,  20 s. Díl II. Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české (pdf 34 MB), 1876,  121 s. Díl III. Kalendária některých kalendářů do r. 1880 (pdf  MB), ,   s. Díl IV. Kalendária některých kalendářů od r. 1881 do r....

Celý článek

—————

06.03.2011 13:52

0020 Některé zajímavosti o občanském kalendáři

Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), 1. do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká....

Celý článek

—————

17.03.2012 21:32

0010 Proč je nutné rozlišovat občansky a církevní kalendář

Rozeznáváme rok občanský a církevní. Jinými slovy: rok žitý dítkami tohoto světa1 a dítkami Božími. Jelikož dítky Boží žijí dosud na této zemi, je samozřejmé, že i ony jsou nuceny někde zevně podřizovati se koloběhu světskému. Mohutnost svého života však nedostávají ze zevnějšku, nýbrž...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.