Ephémera církevní (Stručná sdělení); 2011-08-

1. 8. 2011: Katastrofální situace v Církvi v Německu – zůstává ale největší náboženskou komunitou.
1. 8. 2011: Jeden z pohledů na dějiny současné krise v Církvi 1, 2
3. 8. 2011: Kolumbových rytířů je přes 1, 8 milionu a jsou největším laickým sdružením Církve.
3. 8. 2011: Tradiční mše svatá – výtvor pro barokní dobu? 1/3, 2/3, 3/3
2. 8. 2011: Porciunkulové odpustky a jak je získat?
4. 8. 2011: Rusko je zemí s největším počtem věřících v Pána Ježíše Krista v Evropě.
4. 8. 2011: Zasvěcenné panny v brněnské diecesi mají webové stránky: https://ov.biskupstvi.cz/
4. 8. 2011: Msgre. Štefan Sečka vystřídá ve spišské diecesi Msgre. Františka Tondru (Slovensko).
5. 8. 2011: Předseda ČBK arcibiskup Duka přijal bavorskou delegaci.
5. 8. 2011: Jak to, že takové zprávy z ďábelského Lukašenkova Běloruska?
8. 8. 2011: O pottratech v Itálii. Lze překonat krisi katolické církve v liberálně demokratickém státě?
8. 8. 2011: Biskupové USA zděšeni ze zdravotních předpisů. Nebyli zděšeni tím, jak katolíci volili?
8. 8. 2011: Evropa zapomněla na Boha. Může si demokracie na něj vzpomenout? Na to zapomeňte.
8. 8. 2011: Na Ukrajině je ze 46 mil. obyv. milión římských katolíků, mají teď arcibiskupa.
9. 8. 2011: Arcibiskup Duka o demonstraci homosexuálů v Praze.
9. 8. 2011: Otřesné: USA – jediný stát povolující „volbu“ pohlaví. Zastavte hrůzy liberalismu!
12. 8. 2011: List Kongregace pro klérus o lidové zbožnosti na poutních místech.
12. 8. 2011: Vítězství povstalců v Sýrii by bylo katastrofou, president Asad je čestný člověk.
12. 8. 2011: Tzv. západní demokracie jsou nejen zvrhlé, ale ke zvrhlosti tlačí i jiné státy.


Ephémera církevní (Stručná sdělení)

13.08.2011 21:06

2011-06-07

1. 6. 2011: Tak zde může pomoci už jen dialog: Oběti pedofilních kněží z Belgie žalují Vatikán. 2. 6. 2011: Ecercicie pro imámy – nejlépe na Velehradě. 2. 6. 2011: Podivuhodná výměna: řeholní sestry budou s dětmi doma, matky dětí půjdou dělat. 5. 6. 2011: Většina USA už pro homosexuály. Takže:...

Celý článek

—————

31.05.2011 16:53

2011-03-05

28. 3. 2011: Na Ukrajině po kard. Husarovi arcibiskup Ševčuk 31. 3. 2011: Autorská práva na texty církevního magisteria 31. 3. 2011: Vatikán: Sedmkrát dialog, ani jednou disputace. O buddhistických oslavách 2. 4. 2011: Assisi...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.