Nabízené katechismy

V oddělení Pedagogika a katechetika Knihovny  Libri nostri (viz zde Odkazy VeBu) je zatím k disposici několik vzorových (a vzorných) katechismů:

1. Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy, , 1865.

2. První katechismus náboženství katolického, Skočdopole Antonín, 1890 .

3. Druhý katechismus náboženství katolického, Skočdopole Antonín, 1889 .

4. Veliký katechismus katolického náboženství. Vydání obrázkové, Podlaha Antonín, 1933 .

Kromě toho jsou v tomto oddělení i dvě dějepravy:

5. Malá Dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných, Panholzer Jan, 1928 .

6. Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné, Doležel Jan, 1910.

 


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.