Morálka

27.01.2012 14:31

Kapitoly ze sebevýchovy Kardinální ctnosti (3) Spravedlnost

Spravedlnost je druhá ze základních: ctností, ze ctností kardinálních. Je to počátek cesty k Bohu, neboť řídí mravní život člověka jak vzhledem k ostatním lidem, tak k Bohu. Je to stálá a pevná vůle dávat každému to, co mu patří, co mu náleží. A není to vždy snadné, neboť sebeláska...

Celý článek

—————

28.06.2011 15:38

Kapitoly ze sebevýchovy Kardinální ctnosti (2) Moudrost

Avšak první ze všech (láska jsme řekli je korunou všech a vytrvalost zase nutným prostředkem vůbec k jejich získání) – první ze všech je moudrost. Vidíme to nejlépe na začátečnících v duchovním životě, jak nutně potřebují moudře usměrňovat. Ještě potřebují (jak říká sv. Pavel) ...

Celý článek

—————

28.06.2011 15:35

Kapitoly ze sebevýchovy Kardinální ctnosti (1) Úvod

Duch svatý nám vložil (říká o. kardinál Tomášek ve svém Katechismu) jen schopnost k ctnostnému jednání. Teprve však, když tuto schopnost rozvíjíme, získáváme časem dobrý návyk, náklonnost, pohotovost a zručnost konat dobro vždy a všude, a to ihned, snadno a s chutí. A toto je...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.